بازکردن پسورد بایوس (BIOS) در لپ تاپ های ASUS

در مطلب کلی که قبلا در مورد فراموشی و باز کردن رمز عبور بایوس باهم خواندیم (لینک) فهمیدیم که هر بایوسی برای خود شاه کلیدی دارد که با آن می‌توان رمز عبور بایوس را دور زد. در سری لپ‌تاپ‌های ASUS با آموزش زیر می‌توانید به راحتی پسورد را دور بزنید

در پنجره زیر که رمز عبور را می‌خواهد کلید‌های ترکیبی Alt و R را فشار دهید:

ASUS_01

بعد پنجره زیر نمایش داده می‌شود:

ASUS_02

همانطور که می‌بینید سالی نمایش داده می‌شود (۲۰۰۹/۰۱/۰۱) آن را در لیست زیر می‌گردیم:

(توجه برای جستجوی دقیق در در متن زیر از کنترل + F می‌توانید استفاده نمایید)

۲۰۰۲:

۲۰۰۲-۰۱-۰۲ ALAA4ABA
۲۰۰۲-۰۱-۰۳ A4219DAA
۲۰۰۲-۰۱-۰۴ AA4HBBLA
۲۰۰۲-۰۱-۰۵ AAAALO0B
۲۰۰۲-۰۱-۰۶ A2BBAAAL
۲۰۰۲-۰۱-۰۷ A0BB00LD
۲۰۰۲-۰۱-۰۸ ABDDO10D
۲۰۰۲-۰۱-۰۹ BAAADAAB
۲۰۰۲-۰۱-۱۰ DAAABADB
۲۰۰۲-۰۱-۱۱ BA12LHL0
۲۰۰۲-۰۱-۱۲ BAH4A1AL
۲۰۰۲-۰۱-۱۳ A2AA0ADB
۲۰۰۲-۰۱-۱۴ ۴HOBOBL2
۲۰۰۲-۰۱-۱۵ ۴B0BDBA1
۲۰۰۲-۰۱-۱۶ HADL1AD1
۲۰۰۲-۰۱-۱۷ H1AAALLC
۲۰۰۲-۰۱-۱۸ ۰L12LLA9
۲۰۰۲-۰۱-۱۹ ۰DH4ABDB
۲۰۰۲-۰۱-۲۰ ۰B04OABA
۲۰۰۲-۰۱-۲۱ ۰HAADBAA
۲۰۰۲-۰۱-۲۲ LBA92LDA
۲۰۰۲-۰۱-۲۳ LALLABBA
۲۰۰۲-۰۱-۲۴ B1BLLAAA
۲۰۰۲-۰۱-۲۵ BOAAAHBB
۲۰۰۲-۰۱-۲۶ ۲D1BB1BL
۲۰۰۲-۰۱-۲۷ ۲A0ACAAD
۲۰۰۲-۰۱-۲۸ ۱۹AAADBD
۲۰۰۲-۰۱-۲۹ ۱۰A90L2B
۲۰۰۲-۰۱-۳۰ BAA9O1AB
۲۰۰۲-۰۱-۳۱ B1BOAAA0
۲۰۰۲-۰۲-۰۱ AO19BALA
۲۰۰۲-۰۲-۰۲ BDHLC0BA
۲۰۰۲-۰۲-۰۳ BAALACAA
۲۰۰۲-۰۲-۰۴ L9OA0ALA
۲۰۰۲-۰۲-۰۵ LBB2AA0B
۲۰۰۲-۰۲-۰۶ DBDAHBAL
۲۰۰۲-۰۲-۰۷ DAAABALD
۲۰۰۲-۰۲-۰۸ DO19LL0D
۲۰۰۲-۰۲-۰۹ DBHL2BAB
۲۰۰۲-۰۲-۱۰ HA0L0BDB
۲۰۰۲-۰۲-۱۱ ۰CABAAL0
۲۰۰۲-۰۲-۱۲ ۰BAA4LAL
۲۰۰۲-۰۲-۱۳ ODLBBBDB
۲۰۰۲-۰۲-۱۴ OADALBL2
۲۰۰۲-۰۲-۱۵ LOAABAA1
۲۰۰۲-۰۲-۱۶ LL1CAHD1
۲۰۰۲-۰۲-۱۷ B40OO1LC
۲۰۰۲-۰۲-۱۸ BAABAAA9
۲۰۰۲-۰۲-۱۹ ۰AAADBDB
۲۰۰۲-۰۲-۲۰ ۲DAALHBA
۲۰۰۲-۰۲-۲۱ ۱ABLB1AA
۲۰۰۲-۰۲-۲۲ ۱BABAADA
۲۰۰۲-۰۲-۲۳ ۱LAA0BBA
۲۰۰۲-۰۲-۲۴ ۱ACCALAA
۲۰۰۲-۰۲-۲۵ CAOODABB
۲۰۰۲-۰۲-۲۶ CABA1BBL
۲۰۰۲-۰۲-۲۷ ۹۲AAALAD
۲۰۰۲-۰۲-۲۸ ۹۰BLB9BD
۲۰۰۲-۰۳-۰۱ DAAB1BLA
۲۰۰۲-۰۳-۰۲ DAOAAABA
۲۰۰۲-۰۳-۰۳ B20CBDAA
۲۰۰۲-۰۳-۰۴ BHDOABLA
۲۰۰۲-۰۳-۰۵ ABABAO0B
۲۰۰۲-۰۳-۰۶ AA1A9AAL
۲۰۰۲-۰۳-۰۷ ۴۱۰LB0LD
۲۰۰۲-۰۳-۰۸ ۴LABL10D
۲۰۰۲-۰۳-۰۹ HDAAAAAB
۲۰۰۲-۰۳-۱۰ BBAAAADB
۲۰۰۲-۰۳-۱۱ BHL1AHL0
۲۰۰۲-۰۳-۱۲ ۰AB0C1AL
۲۰۰۲-۰۳-۱۳ ۰AAABADB
۲۰۰۲-۰۳-۱۴ L1CALBL2
۲۰۰۲-۰۳-۱۵ LOOLABA1
۲۰۰۲-۰۳-۱۶ BDBD0AD1
۲۰۰۲-۰۳-۱۷ BAAAOLLC
۲۰۰۲-۰۳-۱۸ ۲۹B1DLA9
۲۰۰۲-۰۳-۱۹ ۲BA02BDB
۲۰۰۲-۰۳-۲۰ ۹AA0LABA
۲۰۰۲-۰۳-۲۱ ۹۱AAABAA
۲۰۰۲-۰۳-۲۲ BO9OHLDA
۲۰۰۲-۰۳-۲۳ BLL0BBBA
۲۰۰۲-۰۳-۲۴ OALDDAAA
۲۰۰۲-۰۳-۲۵ OCAA2HBB
۲۰۰۲-۰۳-۲۶ AB21A1BL
۲۰۰۲-۰۳-۲۷ AB4HLAAD
۲۰۰۲-۰۳-۲۸ AAAAADBD
۲۰۰۲-۰۳-۲۹ AOBOBL2B
۲۰۰۲-۰۳-۳۰ ALBOL1AB
۲۰۰۲-۰۳-۳۱ AABB2AA0
۲۰۰۲-۰۴-۰۱ ۴CLOAALA
۲۰۰۲-۰۴-۰۲ HBB0L0BA
۲۰۰۲-۰۴-۰۳ HDADACAA
۲۰۰۲-۰۴-۰۴ ۰ACABALA
۲۰۰۲-۰۴-۰۵ ۰BO11A0B
۲۰۰۲-۰۴-۰۶ OLBHABAL
۲۰۰۲-۰۴-۰۷ O4AA0ALD
۲۰۰۲-۰۴-۰۸ LABOAL0D
۲۰۰۲-۰۴-۰۹ BAA0HBAB
۲۰۰۲-۰۴-۱۰ BDA0BBDB
۲۰۰۲-۰۴-۱۱ ۲AAD1AL0
۲۰۰۲-۰۴-۱۲ ۲B9AALAL
۲۰۰۲-۰۴-۱۳ ۱LL10BDB
۲۰۰۲-۰۴-۱۴ ۱ALHABL2
۲۰۰۲-۰۴-۱۵ ۱AAA4AA1
۲۰۰۲-۰۴-۱۶ ۱A2BBHD1
۲۰۰۲-۰۴-۱۷ C24BL1LC
۲۰۰۲-۰۴-۱۸ CHADBAA9
۲۰۰۲-۰۴-۱۹ ۹BBAABDB
۲۰۰۲-۰۴-۲۰ A0BAAHBA
۲۰۰۲-۰۴-۲۱ AAB241AA
۲۰۰۲-۰۴-۲۲ AAD49ADA
۲۰۰۲-۰۴-۲۳ AAAABBBA
۲۰۰۲-۰۴-۲۴ AB1BBLAA
۲۰۰۲-۰۴-۲۵ AHHBAABB
۲۰۰۲-۰۴-۲۶ ABAL0BBL
۲۰۰۲-۰۴-۲۷ AAOAALAD
۲۰۰۲-۰۴-۲۸ A102D9BD
۲۰۰۲-۰۴-۲۹ AOD41A2B
۲۰۰۲-۰۴-۳۰ AOD4LBAB
۲۰۰۲-۰۵-۰۱ LHA40BLA
۲۰۰۲-۰۵-۰۲ LA9AAABA
۲۰۰۲-۰۵-۰۳ BALBDDAA
۲۰۰۲-۰۵-۰۴ B1LB1BLA
۲۰۰۲-۰۵-۰۵ ۰OADAO0B
۲۰۰۲-۰۵-۰۶ LD2ABAAL
۲۰۰۲-۰۵-۰۷ LA42A0LD
۲۰۰۲-۰۵-۰۸ B9A4A10D
۲۰۰۲-۰۵-۰۹ BB9A9AAB
۲۰۰۲-۰۵-۱۰ CABA1ADB
۲۰۰۲-۰۵-۱۱ C1B9AHL0
۲۰۰۲-۰۵-۱۲ ۹۰DLL1AL
۲۰۰۲-۰۵-۱۳ ۹LALAADB
۲۰۰۲-۰۵-۱۴ BA1AABL2
۲۰۰۲-۰۵-۱۵ BCH2CBA1
۲۰۰۲-۰۵-۱۶ OBAABAD1
۲۰۰۲-۰۵-۱۷ ODOALLLC
۲۰۰۲-۰۵-۱۸ AAB9ALA9
۲۰۰۲-۰۵-۱۹ AODLHBDB
۲۰۰۲-۰۵-۲۰ ALDLAABA
۲۰۰۲-۰۵-۲۱ AAABCBAA
۲۰۰۲-۰۵-۲۲ AC1AALDA
۲۰۰۲-۰۵-۲۳ AL0B0BBA
۲۰۰۲-۰۵-۲۴ ADAAAAAA
۲۰۰۲-۰۵-۲۵ AAAAHHBB
۲۰۰۲-۰۵-۲۶ AB0CB1BL
۲۰۰۲-۰۵-۲۷ ALDODAAD
۲۰۰۲-۰۵-۲۸ AAAB2DBD
۲۰۰۲-۰۵-۲۹ AA1AAL2B
۲۰۰۲-۰۵-۳۰ DLCAA1AB
۲۰۰۲-۰۵-۳۱ DDOLHAA0
۲۰۰۲-۰۶-۰۱ LABABALA
۲۰۰۲-۰۶-۰۲ BBDBD0BA
۲۰۰۲-۰۶-۰۳ ۲۰AA2CAA
۲۰۰۲-۰۶-۰۴ ۲A1AAALA
۲۰۰۲-۰۶-۰۵ ۱A49OA0B
۲۰۰۲-۰۶-۰۶ ۱AAOABAL
۲۰۰۲-۰۶-۰۷ ۱۲BBBALD
۲۰۰۲-۰۶-۰۸ ۱HBA1L0D
۲۰۰۲-۰۶-۰۹ CBDBABAB
۲۰۰۲-۰۶-۱۰ O0DBABDB
۲۰۰۲-۰۶-۱۱ ABABOAL0
۲۰۰۲-۰۶-۱۲ AA1AALAL
۲۰۰۲-۰۶-۱۳ AA0CBBDB
۲۰۰۲-۰۶-۱۴ ABAO1BL2
۲۰۰۲-۰۶-۱۵ AHOBAAA1
۲۰۰۲-۰۶-۱۶ AA0A0HD1
۲۰۰۲-۰۶-۱۷ AADLA1LC
۲۰۰۲-۰۶-۱۸ A1AB4AA9
۲۰۰۲-۰۶-۱۹ AO1A9BDB
۲۰۰۲-۰۶-۲۰ AOCA1HBA
۲۰۰۲-۰۶-۲۱ ABO1A1AA
۲۰۰۲-۰۶-۲۲ A4B0BADA
۲۰۰۲-۰۶-۲۳ AAAAABBA
۲۰۰۲-۰۶-۲۴ AALA4LAA
۲۰۰۲-۰۶-۲۵ B1BL9ABB
۲۰۰۲-۰۶-۲۶ BOADBBBL
۲۰۰۲-۰۶-۲۷ LLCABLAD
۲۰۰۲-۰۶-۲۸ DAO1A9BD
۲۰۰۲-۰۶-۲۹ DCB00A2B
۲۰۰۲-۰۶-۳۰ ۴AL0ABAB
۲۰۰۲-۰۷-۰۱ ۱۱A0BBLA
۲۰۰۲-۰۷-۰۲ C01ABABA
۲۰۰۲-۰۷-۰۳ CLHAADAA
۲۰۰۲-۰۷-۰۴ ۹AAL0BLA
۲۰۰۲-۰۷-۰۵ ۹COBOO0B
۲۰۰۲-۰۷-۰۶ BB0ADAAL
۲۰۰۲-۰۷-۰۷ BDD110LD
۲۰۰۲-۰۷-۰۸ OAA0A10D
۲۰۰۲-۰۷-۰۹ OB1ABAAB
۲۰۰۲-۰۷-۱۰ AB1A0ADB
۲۰۰۲-۰۷-۱۱ AA0OOHL0
۲۰۰۲-۰۷-۱۲ ACA0D1AL
۲۰۰۲-۰۷-۱۳ ALAD1ADB
۲۰۰۲-۰۷-۱۴ ADLAABL2
۲۰۰۲-۰۷-۱۵ AAB1LBA1
۲۰۰۲-۰۷-۱۶ ABAHAAD1
۲۰۰۲-۰۷-۱۷ ALCAALLC
۲۰۰۲-۰۷-۱۸ AAOOCLA9
۲۰۰۲-۰۷-۱۹ AAB0ABDB
۲۰۰۲-۰۷-۲۰ LLB0AABA
۲۰۰۲-۰۷-۲۱ LDADLBAA
۲۰۰۲-۰۷-۲۲ DABAALDA
۲۰۰۲-۰۷-۲۳ D9A1BBBA
۲۰۰۲-۰۷-۲۴ D0AHCAAA
۲۰۰۲-۰۷-۲۵ BA9AAHBB
۲۰۰۲-۰۷-۲۶ BALB01BL
۲۰۰۲-۰۷-۲۷ AALBAAAD
۲۰۰۲-۰۷-۲۸ ABADHDBD
۲۰۰۲-۰۷-۲۹ ۴H2ABL2B
۲۰۰۲-۰۷-۳۰ O92A11AB
۲۰۰۲-۰۷-۳۱ L042AAA0
۲۰۰۲-۰۸-۰۱ OB0A0ALA
۲۰۰۲-۰۸-۰۲ OAA1A0BA
۲۰۰۲-۰۸-۰۳ AOAHHCAA
۲۰۰۲-۰۸-۰۴ ABLABALA
۲۰۰۲-۰۸-۰۵ AHBOLA0B
۲۰۰۲-۰۸-۰۶ AAAB2BAL
۲۰۰۲-۰۸-۰۷ AACDAALD
۲۰۰۲-۰۸-۰۸ A1OAOL0D
۲۰۰۲-۰۸-۰۹ AOB1ABAB
۲۰۰۲-۰۸-۱۰ AOB1BBDB
۲۰۰۲-۰۸-۱۱ ABA4LAL0
۲۰۰۲-۰۸-۱۲ A4BABLAL
۲۰۰۲-۰۸-۱۳ AAABABDB
۲۰۰۲-۰۸-۱۴ AAABOBL2
۲۰۰۲-۰۸-۱۵ A19DAAA1
۲۰۰۲-۰۸-۱۶ A0LABHD1
۲۰۰۲-۰۸-۱۷ BLL211LC
۲۰۰۲-۰۸-۱۸ BAA4AAA9
۲۰۰۲-۰۸-۱۹ LC2ABBDB
۲۰۰۲-۰۸-۲۰ AA2AOHBA
۲۰۰۲-۰۸-۲۱ AA49A1AA
۲۰۰۲-۰۸-۲۲ ۴۲ALDADA
۲۰۰۲-۰۸-۲۳ ۴۰BL1BBA
۲۰۰۲-۰۸-۲۴ HLBAALAA
۲۰۰۲-۰۸-۲۵ HAD2BABB
۲۰۰۲-۰۸-۲۶ ۰CAAABBL
۲۰۰۲-۰۸-۲۷ ۰L1A4LAD
۲۰۰۲-۰۸-۲۸ ODH999BD
۲۰۰۲-۰۸-۲۹ OAALBA2B
۲۰۰۲-۰۸-۳۰ L0ALABAB
۲۰۰۲-۰۸-۳۱ LBOBBOA0
۲۰۰۲-۰۹-۰۱ AAALABLA
۲۰۰۲-۰۹-۰۲ A1BL4ABA
۲۰۰۲-۰۹-۰۳ ALAA9DAA
۲۰۰۲-۰۹-۰۴ ADA2BBLA
۲۰۰۲-۰۹-۰۵ AA94LO0B
۲۰۰۲-۰۹-۰۶ ABLAAAAL
۲۰۰۲-۰۹-۰۷ A0L900LD
۲۰۰۲-۰۹-۰۸ AAALO10D
۲۰۰۲-۰۹-۰۹ AABLDAAB
۲۰۰۲-۰۹-۱۰ BL2LBADB
۲۰۰۲-۰۹-۱۱ BD4ALHL0
۲۰۰۲-۰۹-۱۲ LAABA1AL
۲۰۰۲-۰۹-۱۳ L9BA0ADB
۲۰۰۲-۰۹-۱۴ D0BAOBL2
۲۰۰۲-۰۹-۱۵ DBD9DBA1
۲۰۰۲-۰۹-۱۶ DAAO1AD1
۲۰۰۲-۰۹-۱۷ DA1BALLC
۲۰۰۲-۰۹-۱۸ BB4ALLA9
۲۰۰۲-۰۹-۱۹ BHABABDB
۲۰۰۲-۰۹-۲۰ ۰۹ABOABA
۲۰۰۲-۰۹-۲۱ OBOBDBAA
۲۰۰۲-۰۹-۲۲ OB0A2LDA
۲۰۰۲-۰۹-۲۳ LADCABBA
۲۰۰۲-۰۹-۲۴ LOAOLAAA
۲۰۰۲-۰۹-۲۵ BB1BAHBB
۲۰۰۲-۰۹-۲۶ B4HAB1BL
۲۰۰۲-۰۹-۲۷ ۰AALCAAD
۲۰۰۲-۰۹-۲۸ ۰AOBADBD
۲۰۰۲-۰۹-۲۹ L10A0L2B
۲۰۰۲-۰۹-۳۰ ۱ALAO1AB
۲۰۰۲-۱۰-۰۱ ۱OAL0ALA
۲۰۰۲-۱۰-۰۲ ۱LOAA0BA
۲۰۰۲-۱۰-۰۳ CA02HCAA
۲۰۰۲-۱۰-۰۴ C9D4BALA
۲۰۰۲-۱۰-۰۵ ۹BAALA0B
۲۰۰۲-۱۰-۰۶ BB192BAL
۲۰۰۲-۱۰-۰۷ BA0LAALD
۲۰۰۲-۱۰-۰۸ OOALOL0D
۲۰۰۲-۱۰-۰۹ OLAAABAB
۲۰۰۲-۱۰-۱۰ AAAABBDB
۲۰۰۲-۱۰-۱۱ ACLBLAL0
۲۰۰۲-۱۰-۱۲ ABBABLAL
۲۰۰۲-۱۰-۱۳ ADAAABDB
۲۰۰۲-۱۰-۱۴ AAC9OBL2
۲۰۰۲-۱۰-۱۵ ABOLAAA1
۲۰۰۲-۱۰-۱۶ ALBBBHD1
۲۰۰۲-۱۰-۱۷ A4AA11LC
۲۰۰۲-۱۰-۱۸ AABBAAA9
۲۰۰۲-۱۰-۱۹ AAAABBDB
۲۰۰۲-۱۰-۲۰ LDAAOHBA
۲۰۰۲-۱۰-۲۱ LAAAA1AA
۲۰۰۲-۱۰-۲۲ DB9CDADA
۲۰۰۲-۱۰-۲۳ DLLO1BBA
۲۰۰۲-۱۰-۲۴ DALBALAA
۲۰۰۲-۱۰-۲۵ DAAABABB
۲۰۰۲-۱۰-۲۶ BA2LABBL
۲۰۰۲-۱۰-۲۷ B24B4LAD
۲۰۰۲-۱۰-۲۸ AHAA99BD
۲۰۰۲-۱۰-۲۹ ۴BBCBA2B
۲۰۰۲-۱۰-۳۰ O0BCABAB
۲۰۰۲-۱۰-۳۱ LAB0BOA0
۲۰۰۲-۱۱-۰۱ BALCABLA
۲۰۰۲-۱۱-۰۲ OABO4ABA
۲۰۰۲-۱۱-۰۳ A2AB9DAA
۲۰۰۲-۱۱-۰۴ AHCABBLA
۲۰۰۲-۱۱-۰۵ ABOBLO0B
۲۰۰۲-۱۱-۰۶ AABBAAAL
۲۰۰۲-۱۱-۰۷ A1AA00LD
۲۰۰۲-۱۱-۰۸ AOBCO10D
۲۰۰۲-۱۱-۰۹ ADBODAAB
۲۰۰۲-۱۱-۱۰ ABAOBADB
۲۰۰۲-۱۱-۱۱ AHAALHL0
۲۰۰۲-۱۱-۱۲ AA9AA1AL
۲۰۰۲-۱۱-۱۳ AALL0ADB
۲۰۰۲-۱۱-۱۴ A1LBOBL2
۲۰۰۲-۱۱-۱۵ AOAADBA1
۲۰۰۲-۱۱-۱۶ AD211AD1
۲۰۰۲-۱۱-۱۷ BA40ALLC
۲۰۰۲-۱۱-۱۸ B9AALLA9
۲۰۰۲-۱۱-۱۹ LB9AABDB
۲۰۰۲-۱۱-۲۰ BABAOABA
۲۰۰۲-۱۱-۲۱ A1B0DBAA
۲۰۰۲-۱۱-۲۲ AODD2LDA
۲۰۰۲-۱۱-۲۳ ۴LAAABBA
۲۰۰۲-۱۱-۲۴ ۴A11LAAA
۲۰۰۲-۱۱-۲۵ HCH0AHBB
۲۰۰۲-۱۱-۲۶ ۰BAAB1BL
۲۰۰۲-۱۱-۲۷ ۰DBOCAAD
۲۰۰۲-۱۱-۲۸ OAB0ADBD
۲۰۰۲-۱۱-۲۹ OODD0L2B
۲۰۰۲-۱۱-۳۰ LLDDO1AB
۲۰۰۲-۱۲-۰۱ ACADBALA
۲۰۰۲-۱۲-۰۲ AB9AC0BA
۲۰۰۲-۱۲-۰۳ ADL1ACAA
۲۰۰۲-۱۲-۰۴ AAL00ALA
۲۰۰۲-۱۲-۰۵ ABAAAA0B
۲۰۰۲-۱۲-۰۶ ALBOHBAL
۲۰۰۲-۱۲-۰۷ AAA0BALD
۲۰۰۲-۱۲-۰۸ AAADLL0D
۲۰۰۲-۱۲-۰۹ AA9A2BAB
۲۰۰۲-۱۲-۱۰ BDBA0BDB
۲۰۰۲-۱۲-۱۱ BAB1AAL0
۲۰۰۲-۱۲-۱۲ LBDH4LAL
۲۰۰۲-۱۲-۱۳ L0AABBDB
۲۰۰۲-۱۲-۱۴ DA2OLBL2
۲۰۰۲-۱۲-۱۵ DA40BAA1
۲۰۰۲-۱۲-۱۶ DAADAHD1
۲۰۰۲-۱۲-۱۷ D2BAO1LC
۲۰۰۲-۱۲-۱۸ BHB1AAA9
۲۰۰۲-۱۲-۱۹ BBDHDBDB
۲۰۰۲-۱۲-۲۰ ۰۰DHLHBA
۲۰۰۲-۱۲-۲۱ ۰AAAB1AA
۲۰۰۲-۱۲-۲۲ OA1BAADA
۲۰۰۲-۱۲-۲۳ LAHB0BBA
۲۰۰۲-۱۲-۲۴ LBADALAA
۲۰۰۲-۱۲-۲۵ BHOADABB
۲۰۰۲-۱۲-۲۶ BA021BBL
۲۰۰۲-۱۲-۲۷ ۰AD4ALAD
۲۰۰۲-۱۲-۲۸ ۰۱AAB9BD
۲۰۰۲-۱۲-۲۹ LO1BAA2B
۲۰۰۲-۱۲-۳۰ ۱OCBOBAB
۲۰۰۲-۱۲-۳۱ ۱BOLDOA0

۲۰۰۳:

۲۰۰۳-۰۱-۰۱ ۰BLDABLA
۲۰۰۳-۰۱-۰۲ ۰AAA4ABA
۲۰۰۳-۰۱-۰۳ OA219DAA
۲۰۰۳-۰۱-۰۴ OB4HBBLA
۲۰۰۳-۰۱-۰۵ LHAALO0B
۲۰۰۳-۰۱-۰۶ LABBAAAL
۲۰۰۳-۰۱-۰۷ BABB00LD
۲۰۰۳-۰۱-۰۸ B1DDO10D
۲۰۰۳-۰۱-۰۹ ۰OAADAAB
۲۰۰۳-۰۱-۱۰ ۲OAABADB
۲۰۰۳-۰۱-۱۱ ۱B12LHL0
۲۰۰۳-۰۱-۱۲ ۱۴H4A1AL
۲۰۰۳-۰۱-۱۳ ۱AAA0ADB
۲۰۰۳-۰۱-۱۴ CAOBOBL2
۲۰۰۳-۰۱-۱۵ C10BDBA1
۲۰۰۳-۰۱-۱۶ ۹ODL1AD1
۲۰۰۳-۰۱-۱۷ ۹LAAALLC
۲۰۰۳-۰۱-۱۸ BA12LLA9
۲۰۰۳-۰۱-۱۹ BCH4ABDB
۲۰۰۳-۰۱-۲۰ AA04OABA
۲۰۰۳-۰۱-۲۱ AAAADBAA
۲۰۰۳-۰۱-۲۲ A1A92LDA
۲۰۰۳-۰۱-۲۳ A0LLABBA
۲۰۰۳-۰۱-۲۴ ALBLLAAA
۲۰۰۳-۰۱-۲۵ AAAAAHBB
۲۰۰۳-۰۱-۲۶ AC1BB1BL
۲۰۰۳-۰۱-۲۷ AL0ACAAD
۲۰۰۳-۰۱-۲۸ ADAAADBD
۲۰۰۳-۰۱-۲۹ AAA90L2B
۲۰۰۳-۰۱-۳۰ B0A9O1AB
۲۰۰۳-۰۱-۳۱ BBBOAAA0
۲۰۰۳-۰۲-۰۱ BA19BALA
۲۰۰۳-۰۲-۰۲ ۰CHLC0BA
۲۰۰۳-۰۲-۰۳ ۰LALACAA
۲۰۰۳-۰۲-۰۴ LDOA0ALA
۲۰۰۳-۰۲-۰۵ LAB2AA0B
۲۰۰۳-۰۲-۰۶ BBDAHBAL
۲۰۰۳-۰۲-۰۷ B0AABALD
۲۰۰۳-۰۲-۰۸ ۲A19LL0D
۲۰۰۳-۰۲-۰۹ ۲AHL2BAB
۲۰۰۳-۰۲-۱۰ ۹L0L0BDB
۲۰۰۳-۰۲-۱۱ BDABAAL0
۲۰۰۳-۰۲-۱۲ BAAA4LAL
۲۰۰۳-۰۲-۱۳ O9LBBBDB
۲۰۰۳-۰۲-۱۴ O0DALBL2
۲۰۰۳-۰۲-۱۵ AAAABAA1
۲۰۰۳-۰۲-۱۶ AA1CAHD1
۲۰۰۳-۰۲-۱۷ AA0OO1LC
۲۰۰۳-۰۲-۱۸ ABABAAA9
۲۰۰۳-۰۲-۱۹ AHAADBDB
۲۰۰۳-۰۲-۲۰ A9AALHBA
۲۰۰۳-۰۲-۲۱ A0BLB1AA
۲۰۰۳-۰۲-۲۲ ABABAADA
۲۰۰۳-۰۲-۲۳ AAAA0BBA
۲۰۰۳-۰۲-۲۴ AOCCALAA
۲۰۰۳-۰۲-۲۵ ABOODABB
۲۰۰۳-۰۲-۲۶ A4BA1BBL
۲۰۰۳-۰۲-۲۷ AAAAALAD
۲۰۰۳-۰۲-۲۸ AABLB9BD
۲۰۰۳-۰۳-۰۱ ۲LAB1BLA
۲۰۰۳-۰۳-۰۲ ۲۴OAAABA
۲۰۰۳-۰۳-۰۳ ۱A0CBDAA
۲۰۰۳-۰۳-۰۴ ۱ADOABLA
۲۰۰۳-۰۳-۰۵ ۱۱ABAO0B
۲۰۰۳-۰۳-۰۶ ۱۰۱A9AAL
۲۰۰۳-۰۳-۰۷ CL0LB0LD
۲۰۰۳-۰۳-۰۸ CAABL10D
۲۰۰۳-۰۳-۰۹ ۹CAAAAAB
۲۰۰۳-۰۳-۱۰ AAAAAADB
۲۰۰۳-۰۳-۱۱ AAL1AHL0
۲۰۰۳-۰۳-۱۲ A2B0C1AL
۲۰۰۳-۰۳-۱۳ A0AABADB
۲۰۰۳-۰۳-۱۴ ALCALBL2
۲۰۰۳-۰۳-۱۵ AAOLABA1
۲۰۰۳-۰۳-۱۶ ACBD0AD1
۲۰۰۳-۰۳-۱۷ ALAAOLLC
۲۰۰۳-۰۳-۱۸ ADB1DLA9
۲۰۰۳-۰۳-۱۹ AAA02BDB
۲۰۰۳-۰۳-۲۰ AHA0LABA
۲۰۰۳-۰۳-۲۱ ABAAABAA
۲۰۰۳-۰۳-۲۲ BA9OHLDA
۲۰۰۳-۰۳-۲۳ B1L0BBBA
۲۰۰۳-۰۳-۲۴ LLLDDAAA
۲۰۰۳-۰۳-۲۵ LDAA2HBB
۲۰۰۳-۰۳-۲۶ DA21A1BL
۲۰۰۳-۰۳-۲۷ DB4HLAAD
۲۰۰۳-۰۳-۲۸ D0AAADBD
۲۰۰۳-۰۳-۲۹ DABOBL2B
۲۰۰۳-۰۳-۳۰ H1BOL1AB
۲۰۰۳-۰۳-۳۱ ۰OBB2AA0
۲۰۰۳-۰۴-۰۱ CDLOAALA
۲۰۰۳-۰۴-۰۲ ۹AB0L0BA
۲۰۰۳-۰۴-۰۳ ۹۹ADACAA
۲۰۰۳-۰۴-۰۴ B0CABALA
۲۰۰۳-۰۴-۰۵ BBO11A0B
۲۰۰۳-۰۴-۰۶ OABHABAL
۲۰۰۳-۰۴-۰۷ OAAA0ALD
۲۰۰۳-۰۴-۰۸ ABBOAL0D
۲۰۰۳-۰۴-۰۹ AHA0HBAB
۲۰۰۳-۰۴-۱۰ A9A0BBDB
۲۰۰۳-۰۴-۱۱ ABAD1AL0
۲۰۰۳-۰۴-۱۲ AB9AALAL
۲۰۰۳-۰۴-۱۳ AAL10BDB
۲۰۰۳-۰۴-۱۴ AOLHABL2
۲۰۰۳-۰۴-۱۵ ABAA4AA1
۲۰۰۳-۰۴-۱۶ A42BBHD1
۲۰۰۳-۰۴-۱۷ AA4BL1LC
۲۰۰۳-۰۴-۱۸ AAADBAA9
۲۰۰۳-۰۴-۱۹ A1BAABDB
۲۰۰۳-۰۴-۲۰ DABAAHBA
۲۰۰۳-۰۴-۲۱ DOB241AA
۲۰۰۳-۰۴-۲۲ DLD49ADA
۲۰۰۳-۰۴-۲۳ B4AABBBA
۲۰۰۳-۰۴-۲۴ BA1BBLAA
۲۰۰۳-۰۴-۲۵ AAHBAABB
۲۰۰۳-۰۴-۲۶ A1AL0BBL
۲۰۰۳-۰۴-۲۷ ۴۰OAALAD
۲۰۰۳-۰۴-۲۸ ۴L02D9BD
۲۰۰۳-۰۴-۲۹ HAD41A2B
۲۰۰۳-۰۴-۳۰ BAD4LBAB
۲۰۰۳-۰۵-۰۱ AAA40BLA
۲۰۰۳-۰۵-۰۲ A29AAABA
۲۰۰۳-۰۵-۰۳ A0LBDDAA
۲۰۰۳-۰۵-۰۴ ABLB1BLA
۲۰۰۳-۰۵-۰۵ AAADAO0B
۲۰۰۳-۰۵-۰۶ AC2ABAAL
۲۰۰۳-۰۵-۰۷ AL42A0LD
۲۰۰۳-۰۵-۰۸ ADA4A10D
۲۰۰۳-۰۵-۰۹ AA9A9AAB
۲۰۰۳-۰۵-۱۰ AHBA1ADB
۲۰۰۳-۰۵-۱۱ ABB9AHL0
۲۰۰۳-۰۵-۱۲ AADLL1AL
۲۰۰۳-۰۵-۱۳ A1ALAADB
۲۰۰۳-۰۵-۱۴ BL1AABL2
۲۰۰۳-۰۵-۱۵ BDH2CBA1
۲۰۰۳-۰۵-۱۶ LAAABAD1
۲۰۰۳-۰۵-۱۷ L9OALLLC
۲۰۰۳-۰۵-۱۸ D0B9ALA9
۲۰۰۳-۰۵-۱۹ DADLHBDB
۲۰۰۳-۰۵-۲۰ ۴۱DLAABA
۲۰۰۳-۰۵-۲۱ ۴OABCBAA
۲۰۰۳-۰۵-۲۲ HD1AALDA
۲۰۰۳-۰۵-۲۳ HA0B0BBA
۲۰۰۳-۰۵-۲۴ ۰۹AAAAAA
۲۰۰۳-۰۵-۲۵ ۰۰AAHHBB
۲۰۰۳-۰۵-۲۶ OB0CB1BL
۲۰۰۳-۰۵-۲۷ OADODAAD
۲۰۰۳-۰۵-۲۸ LOAB2DBD
۲۰۰۳-۰۵-۲۹ LB1AAL2B
۲۰۰۳-۰۵-۳۰ BACAA1AB
۲۰۰۳-۰۵-۳۱ ۲COLHAA0
۲۰۰۳-۰۶-۰۱ ABBABALA
۲۰۰۳-۰۶-۰۲ ABDBD0BA
۲۰۰۳-۰۶-۰۳ AAAA2CAA
۲۰۰۳-۰۶-۰۴ AO1AAALA
۲۰۰۳-۰۶-۰۵ AB49OA0B
۲۰۰۳-۰۶-۰۶ A4AOABAL
۲۰۰۳-۰۶-۰۷ AABBBALD
۲۰۰۳-۰۶-۰۸ AABA1L0D
۲۰۰۳-۰۶-۰۹ A1DBABAB
۲۰۰۳-۰۶-۱۰ LADBABDB
۲۰۰۳-۰۶-۱۱ DBABOAL0
۲۰۰۳-۰۶-۱۲ DL1AALAL
۲۰۰۳-۰۶-۱۳ D40CBBDB
۲۰۰۳-۰۶-۱۴ DAAO1BL2
۲۰۰۳-۰۶-۱۵ BAOBAAA1
۲۰۰۳-۰۶-۱۶ B20A0HD1
۲۰۰۳-۰۶-۱۷ A0DLA1LC
۲۰۰۳-۰۶-۱۸ ALAB4AA9
۲۰۰۳-۰۶-۱۹ ۴A1A9BDB
۲۰۰۳-۰۶-۲۰ OACA1HBA
۲۰۰۳-۰۶-۲۱ LAO1A1AA
۲۰۰۳-۰۶-۲۲ LAB0BADA
۲۰۰۳-۰۶-۲۳ B2AAABBA
۲۰۰۳-۰۶-۲۴ BHLA4LAA
۲۰۰۳-۰۶-۲۵ ۰BBL9ABB
۲۰۰۳-۰۶-۲۶ ۰AADBBBL
۲۰۰۳-۰۶-۲۷ L1CABLAD
۲۰۰۳-۰۶-۲۸ BLO1A9BD
۲۰۰۳-۰۶-۲۹ BDB00A2B
۲۰۰۳-۰۶-۳۰ CBL0ABAB
۲۰۰۳-۰۷-۰۱ ABA0BBLA
۲۰۰۳-۰۷-۰۲ AA1ABABA
۲۰۰۳-۰۷-۰۳ A1HAADAA
۲۰۰۳-۰۷-۰۴ AOAL0BLA
۲۰۰۳-۰۷-۰۵ ADOBOO0B
۲۰۰۳-۰۷-۰۶ BA0ADAAL
۲۰۰۳-۰۷-۰۷ B9D110LD
۲۰۰۳-۰۷-۰۸ L0A0A10D
۲۰۰۳-۰۷-۰۹ LB1ABAAB
۲۰۰۳-۰۷-۱۰ A11A0ADB
۲۰۰۳-۰۷-۱۱ AO0OOHL0
۲۰۰۳-۰۷-۱۲ ۴DA0D1AL
۲۰۰۳-۰۷-۱۳ ۴AAD1ADB
۲۰۰۳-۰۷-۱۴ H9LAABL2
۲۰۰۳-۰۷-۱۵ HBB1LBA1
۲۰۰۳-۰۷-۱۶ ۰BAHAAD1
۲۰۰۳-۰۷-۱۷ ۰ACAALLC
۲۰۰۳-۰۷-۱۸ OOOOCLA9
۲۰۰۳-۰۷-۱۹ OBB0ABDB
۲۰۰۳-۰۷-۲۰ LAB0AABA
۲۰۰۳-۰۷-۲۱ LCADLBAA
۲۰۰۳-۰۷-۲۲ BBBAALDA
۲۰۰۳-۰۷-۲۳ ۲DA1BBBA
۲۰۰۳-۰۷-۲۴ ۲AAHCAAA
۲۰۰۳-۰۷-۲۵ ۱O9AAHBB
۲۰۰۳-۰۷-۲۶ ۱LLB01BL
۲۰۰۳-۰۷-۲۷ ۱۴LBAAAD
۲۰۰۳-۰۷-۲۸ ۱AADHDBD
۲۰۰۳-۰۷-۲۹ CA2ABL2B
۲۰۰۳-۰۷-۳۰ OD2A11AB
۲۰۰۳-۰۷-۳۱ AA42AAA0
۲۰۰۳-۰۸-۰۱ LB0A0ALA
۲۰۰۳-۰۸-۰۲ LLA1A0BA
۲۰۰۳-۰۸-۰۳ DAAHHCAA
۲۰۰۳-۰۸-۰۴ DALABALA
۲۰۰۳-۰۸-۰۵ DABOLA0B
۲۰۰۳-۰۸-۰۶ D2AB2BAL
۲۰۰۳-۰۸-۰۷ B0CDAALD
۲۰۰۳-۰۸-۰۸ BBOAOL0D
۲۰۰۳-۰۸-۰۹ AAB1ABAB
۲۰۰۳-۰۸-۱۰ ۰AB1BBDB
۲۰۰۳-۰۸-۱۱ OAA4LAL0
۲۰۰۳-۰۸-۱۲ OABABLAL
۲۰۰۳-۰۸-۱۳ L2ABABDB
۲۰۰۳-۰۸-۱۴ LHABOBL2
۲۰۰۳-۰۸-۱۵ BB9DAAA1
۲۰۰۳-۰۸-۱۶ BALABHD1
۲۰۰۳-۰۸-۱۷ ۰۱L211LC
۲۰۰۳-۰۸-۱۸ ۰LA4AAA9
۲۰۰۳-۰۸-۱۹ LD2ABBDB
۲۰۰۳-۰۸-۲۰ ۱B2AOHBA
۲۰۰۳-۰۸-۲۱ ۱H49A1AA
۲۰۰۳-۰۸-۲۲ CAALDADA
۲۰۰۳-۰۸-۲۳ CABL1BBA
۲۰۰۳-۰۸-۲۴ ۹۱BAALAA
۲۰۰۳-۰۸-۲۵ ۹OD2BABB
۲۰۰۳-۰۸-۲۶ BDAAABBL
۲۰۰۳-۰۸-۲۷ BA1A4LAD
۲۰۰۳-۰۸-۲۸ O9H999BD
۲۰۰۳-۰۸-۲۹ O0ALBA2B
۲۰۰۳-۰۸-۳۰ AAALABAB
۲۰۰۳-۰۸-۳۱ A1OBBOA0
۲۰۰۳-۰۹-۰۱ BOALABLA
۲۰۰۳-۰۹-۰۲ ALBL4ABA
۲۰۰۳-۰۹-۰۳ AAAA9DAA
۲۰۰۳-۰۹-۰۴ ۴۹A2BBLA
۲۰۰۳-۰۹-۰۵ ۴B94LO0B
۲۰۰۳-۰۹-۰۶ HBLAAAAL
۲۰۰۳-۰۹-۰۷ HAL900LD
۲۰۰۳-۰۹-۰۸ ۰OALO10D
۲۰۰۳-۰۹-۰۹ ۰BBLDAAB
۲۰۰۳-۰۹-۱۰ ۰A2LBADB
۲۰۰۳-۰۹-۱۱ ۰C4ALHL0
۲۰۰۳-۰۹-۱۲ LBABA1AL
۲۰۰۳-۰۹-۱۳ LDBA0ADB
۲۰۰۳-۰۹-۱۴ BABAOBL2
۲۰۰۳-۰۹-۱۵ BBD9DBA1
۲۰۰۳-۰۹-۱۶ ۲LAO1AD1
۲۰۰۳-۰۹-۱۷ ۲۴۱BALLC
۲۰۰۳-۰۹-۱۸ ۱A4ALLA9
۲۰۰۳-۰۹-۱۹ ۱AABABDB
۲۰۰۳-۰۹-۲۰ BDABOABA
۲۰۰۳-۰۹-۲۱ OAOBDBAA
۲۰۰۳-۰۹-۲۲ OB0A2LDA
۲۰۰۳-۰۹-۲۳ ALDCABBA
۲۰۰۳-۰۹-۲۴ AAAOLAAA
۲۰۰۳-۰۹-۲۵ AA1BAHBB
۲۰۰۳-۰۹-۲۶ AAHAB1BL
۲۰۰۳-۰۹-۲۷ A2ALCAAD
۲۰۰۳-۰۹-۲۸ A0OBADBD
۲۰۰۳-۰۹-۲۹ AB0A0L2B
۲۰۰۳-۰۹-۳۰ A0LAO1AB
۲۰۰۳-۱۰-۰۱ AAAL0ALA
۲۰۰۳-۱۰-۰۲ A1OAA0BA
۲۰۰۳-۱۰-۰۳ AL02HCAA
۲۰۰۳-۱۰-۰۴ ADD4BALA
۲۰۰۳-۱۰-۰۵ AAAALA0B
۲۰۰۳-۱۰-۰۶ BB192BAL
۲۰۰۳-۱۰-۰۷ B00LAALD
۲۰۰۳-۱۰-۰۸ LAALOL0D
۲۰۰۳-۱۰-۰۹ LAAAABAB
۲۰۰۳-۱۰-۱۰ ALAABBDB
۲۰۰۳-۱۰-۱۱ ADLBLAL0
۲۰۰۳-۱۰-۱۲ ۴ABABLAL
۲۰۰۳-۱۰-۱۳ ۴۹AAABDB
۲۰۰۳-۱۰-۱۴ H0C9OBL2
۲۰۰۳-۱۰-۱۵ HBOLAAA1
۲۰۰۳-۱۰-۱۶ ۰ABBBHD1
۲۰۰۳-۱۰-۱۷ ۰AAA11LC
۲۰۰۳-۱۰-۱۸ OBBBAAA9
۲۰۰۳-۱۰-۱۹ OHAABBDB
۲۰۰۳-۱۰-۲۰ L9AAOHBA
۲۰۰۳-۱۰-۲۱ LBAAA1AA
۲۰۰۳-۱۰-۲۲ BB9CDADA
۲۰۰۳-۱۰-۲۳ BALO1BBA
۲۰۰۳-۱۰-۲۴ ۲OLBALAA
۲۰۰۳-۱۰-۲۵ ۲BAABABB
۲۰۰۳-۱۰-۲۶ ۱۴۲LABBL
۲۰۰۳-۱۰-۲۷ ۱A4B4LAD
۲۰۰۳-۱۰-۲۸ ۱AAA99BD
۲۰۰۳-۱۰-۲۹ C1BCBA2B
۲۰۰۳-۱۰-۳۰ OABCABAB
۲۰۰۳-۱۰-۳۱ AOB0BOA0
۲۰۰۳-۱۱-۰۱ BLLCABLA
۲۰۰۳-۱۱-۰۲ L4BO4ABA
۲۰۰۳-۱۱-۰۳ DAAB9DAA
۲۰۰۳-۱۱-۰۴ DACABBLA
۲۰۰۳-۱۱-۰۵ D1OBLO0B
۲۰۰۳-۱۱-۰۶ D0BBAAAL
۲۰۰۳-۱۱-۰۷ BLAA00LD
۲۰۰۳-۱۱-۰۸ BABCO10D
۲۰۰۳-۱۱-۰۹ ACBODAAB
۲۰۰۳-۱۱-۱۰ ۰AAOBADB
۲۰۰۳-۱۱-۱۱ OAAALHL0
۲۰۰۳-۱۱-۱۲ O29AA1AL
۲۰۰۳-۱۱-۱۳ L0LL0ADB
۲۰۰۳-۱۱-۱۴ LBLBOBL2
۲۰۰۳-۱۱-۱۵ BAAADBA1
۲۰۰۳-۱۱-۱۶ BC211AD1
۲۰۰۳-۱۱-۱۷ ۰L40ALLC
۲۰۰۳-۱۱-۱۸ ۰DAALLA9
۲۰۰۳-۱۱-۱۹ LA9AABDB
۲۰۰۳-۱۱-۲۰ ۱HBAOABA
۲۰۰۳-۱۱-۲۱ ۱BB0DBAA
۲۰۰۳-۱۱-۲۲ ۱ADD2LDA
۲۰۰۳-۱۱-۲۳ C1AAABBA
۲۰۰۳-۱۱-۲۴ CL11LAAA
۲۰۰۳-۱۱-۲۵ ۹DH0AHBB
۲۰۰۳-۱۱-۲۶ BAAAB1BL
۲۰۰۳-۱۱-۲۷ B9BOCAAD
۲۰۰۳-۱۱-۲۸ O0B0ADBD
۲۰۰۳-۱۱-۲۹ OADD0L2B
۲۰۰۳-۱۱-۳۰ A1DDO1AB
۲۰۰۳-۱۲-۰۱ BDADBALA
۲۰۰۳-۱۲-۰۲ AA9AC0BA
۲۰۰۳-۱۲-۰۳ A9L1ACAA
۲۰۰۳-۱۲-۰۴ ۴۰L00ALA
۲۰۰۳-۱۲-۰۵ ۴BAAAA0B
۲۰۰۳-۱۲-۰۶ HABOHBAL
۲۰۰۳-۱۲-۰۷ HOA0BALD
۲۰۰۳-۱۲-۰۸ ۰BADLL0D
۲۰۰۳-۱۲-۰۹ ۰H9A2BAB
۲۰۰۳-۱۲-۱۰ ۰۹BA0BDB
۲۰۰۳-۱۲-۱۱ ۰BB1AAL0
۲۰۰۳-۱۲-۱۲ LBDH4LAL
۲۰۰۳-۱۲-۱۳ LAAABBDB
۲۰۰۳-۱۲-۱۴ BO2OLBL2
۲۰۰۳-۱۲-۱۵ BB40BAA1
۲۰۰۳-۱۲-۱۶ ۲۴ADAHD1
۲۰۰۳-۱۲-۱۷ ۲ABAO1LC
۲۰۰۳-۱۲-۱۸ ۱AB1AAA9
۲۰۰۳-۱۲-۱۹ ۱۱DHDBDB
۲۰۰۳-۱۲-۲۰ BADHLHBA
۲۰۰۳-۱۲-۲۱ BOAAB1AA
۲۰۰۳-۱۲-۲۲ OL1BAADA
۲۰۰۳-۱۲-۲۳ A4HB0BBA
۲۰۰۳-۱۲-۲۴ AAADALAA
۲۰۰۳-۱۲-۲۵ AAOADABB
۲۰۰۳-۱۲-۲۶ A2021BBL
۲۰۰۳-۱۲-۲۷ A0D4ALAD
۲۰۰۳-۱۲-۲۸ ALAAB9BD
۲۰۰۳-۱۲-۲۹ AA1BAA2B
۲۰۰۳-۱۲-۳۰ AACBOBAB
۲۰۰۳-۱۲-۳۱ AAOLDOA0

۲۰۰۴:

۲۰۰۴-۰۱-۰۱ BBLDABLA
۲۰۰۴-۰۱-۰۲ BLAA4ABA
۲۰۰۴-۰۱-۰۳ O4219DAA
۲۰۰۴-۰۱-۰۴ OA4HBBLA
۲۰۰۴-۰۱-۰۵ AAAALO0B
۲۰۰۴-۰۱-۰۶ A2BBAAAL
۲۰۰۴-۰۱-۰۷ A0BB00LD
۲۰۰۴-۰۱-۰۸ ABDDO10D
۲۰۰۴-۰۱-۰۹ AAAADAAB
۲۰۰۴-۰۱-۱۰ AAAABADB
۲۰۰۴-۰۱-۱۱ AA12LHL0
۲۰۰۴-۰۱-۱۲ AAH4A1AL
۲۰۰۴-۰۱-۱۳ A2AA0ADB
۲۰۰۴-۰۱-۱۴ AHOBOBL2
۲۰۰۴-۰۱-۱۵ AB0BDBA1
۲۰۰۴-۰۱-۱۶ AADL1AD1
۲۰۰۴-۰۱-۱۷ A1AAALLC
۲۰۰۴-۰۱-۱۸ BL12LLA9
۲۰۰۴-۰۱-۱۹ BDH4ABDB
۲۰۰۴-۰۱-۲۰ BB04OABA
۲۰۰۴-۰۱-۲۱ BHAADBAA
۲۰۰۴-۰۱-۲۲ ABA92LDA
۲۰۰۴-۰۱-۲۳ AALLABBA
۲۰۰۴-۰۱-۲۴ ۴۱BLLAAA
۲۰۰۴-۰۱-۲۵ ۴OAAAHBB
۲۰۰۴-۰۱-۲۶ HD1BB1BL
۲۰۰۴-۰۱-۲۷ HA0ACAAD
۲۰۰۴-۰۱-۲۸ ۰۹AAADBD
۲۰۰۴-۰۱-۲۹ ۰۰A90L2B
۲۰۰۴-۰۱-۳۰ ۰AA9O1AB
۲۰۰۴-۰۱-۳۱ ۰۱BOAAA0
۲۰۰۴-۰۲-۰۱ AO19BALA
۲۰۰۴-۰۲-۰۲ ADHLC0BA
۲۰۰۴-۰۲-۰۳ AAALACAA
۲۰۰۴-۰۲-۰۴ A9OA0ALA
۲۰۰۴-۰۲-۰۵ ABB2AA0B
۲۰۰۴-۰۲-۰۶ ABDAHBAL
۲۰۰۴-۰۲-۰۷ AAAABALD
۲۰۰۴-۰۲-۰۸ AO19LL0D
۲۰۰۴-۰۲-۰۹ ABHL2BAB
۲۰۰۴-۰۲-۱۰ AA0L0BDB
۲۰۰۴-۰۲-۱۱ BCABAAL0
۲۰۰۴-۰۲-۱۲ BBAA4LAL
۲۰۰۴-۰۲-۱۳ LDLBBBDB
۲۰۰۴-۰۲-۱۴ LADALBL2
۲۰۰۴-۰۲-۱۵ DOAABAA1
۲۰۰۴-۰۲-۱۶ DL1CAHD1
۲۰۰۴-۰۲-۱۷ D40OO1LC
۲۰۰۴-۰۲-۱۸ DAABAAA9
۲۰۰۴-۰۲-۱۹ BAAADBDB
۲۰۰۴-۰۲-۲۰ HDAALHBA
۲۰۰۴-۰۲-۲۱ ۰ABLB1AA
۲۰۰۴-۰۲-۲۲ ۰BABAADA
۲۰۰۴-۰۲-۲۳ OLAA0BBA
۲۰۰۴-۰۲-۲۴ OACCALAA
۲۰۰۴-۰۲-۲۵ LAOODABB
۲۰۰۴-۰۲-۲۶ LABA1BBL
۲۰۰۴-۰۲-۲۷ B2AAALAD
۲۰۰۴-۰۲-۲۸ B0BLB9BD
۲۰۰۴-۰۳-۰۱ AAAB1BLA
۲۰۰۴-۰۳-۰۲ AAOAAABA
۲۰۰۴-۰۳-۰۳ A20CBDAA
۲۰۰۴-۰۳-۰۴ AHDOABLA
۲۰۰۴-۰۳-۰۵ ABABAO0B
۲۰۰۴-۰۳-۰۶ AA1A9AAL
۲۰۰۴-۰۳-۰۷ A10LB0LD
۲۰۰۴-۰۳-۰۸ ALABL10D
۲۰۰۴-۰۳-۰۹ ADAAAAAB
۲۰۰۴-۰۳-۱۰ DBAAAADB
۲۰۰۴-۰۳-۱۱ DHL1AHL0
۲۰۰۴-۰۳-۱۲ BAB0C1AL
۲۰۰۴-۰۳-۱۳ BAAABADB
۲۰۰۴-۰۳-۱۴ A1CALBL2
۲۰۰۴-۰۳-۱۵ AOOLABA1
۲۰۰۴-۰۳-۱۶ ۴DBD0AD1
۲۰۰۴-۰۳-۱۷ ۴AAAOLLC
۲۰۰۴-۰۳-۱۸ H9B1DLA9
۲۰۰۴-۰۳-۱۹ HBA02BDB
۲۰۰۴-۰۳-۲۰ BAA0LABA
۲۰۰۴-۰۳-۲۱ B1AAABAA
۲۰۰۴-۰۳-۲۲ ۰O9OHLDA
۲۰۰۴-۰۳-۲۳ ۰LL0BBBA
۲۰۰۴-۰۳-۲۴ LALDDAAA
۲۰۰۴-۰۳-۲۵ LCAA2HBB
۲۰۰۴-۰۳-۲۶ BB21A1BL
۲۰۰۴-۰۳-۲۷ BB4HLAAD
۲۰۰۴-۰۳-۲۸ ۲AAAADBD
۲۰۰۴-۰۳-۲۹ ۲OBOBL2B
۲۰۰۴-۰۳-۳۰ ۹LBOL1AB
۲۰۰۴-۰۳-۳۱ BABB2AA0
۲۰۰۴-۰۴-۰۱ ACLOAALA
۲۰۰۴-۰۴-۰۲ ABB0L0BA
۲۰۰۴-۰۴-۰۳ ADADACAA
۲۰۰۴-۰۴-۰۴ BACABALA
۲۰۰۴-۰۴-۰۵ BBO11A0B
۲۰۰۴-۰۴-۰۶ LLBHABAL
۲۰۰۴-۰۴-۰۷ L4AA0ALD
۲۰۰۴-۰۴-۰۸ DABOAL0D
۲۰۰۴-۰۴-۰۹ DAA0HBAB
۲۰۰۴-۰۴-۱۰ ۴DA0BBDB
۲۰۰۴-۰۴-۱۱ HAAD1AL0
۲۰۰۴-۰۴-۱۲ HB9AALAL
۲۰۰۴-۰۴-۱۳ ۰LL10BDB
۲۰۰۴-۰۴-۱۴ ۰ALHABL2
۲۰۰۴-۰۴-۱۵ OAAA4AA1
۲۰۰۴-۰۴-۱۶ OA2BBHD1
۲۰۰۴-۰۴-۱۷ L24BL1LC
۲۰۰۴-۰۴-۱۸ LHADBAA9
۲۰۰۴-۰۴-۱۹ BBBAABDB
۲۰۰۴-۰۴-۲۰ B0BAAHBA
۲۰۰۴-۰۴-۲۱ ۲AB241AA
۲۰۰۴-۰۴-۲۲ ۲AD49ADA
۲۰۰۴-۰۴-۲۳ ۱AAABBBA
۲۰۰۴-۰۴-۲۴ ۱B1BBLAA
۲۰۰۴-۰۴-۲۵ ۱HHBAABB
۲۰۰۴-۰۴-۲۶ ۱BAL0BBL
۲۰۰۴-۰۴-۲۷ CAOAALAD
۲۰۰۴-۰۴-۲۸ C102D9BD
۲۰۰۴-۰۴-۲۹ ۹OD41A2B
۲۰۰۴-۰۴-۳۰ AOD4LBAB
۲۰۰۴-۰۵-۰۱ DHA40BLA
۲۰۰۴-۰۵-۰۲ DA9AAABA
۲۰۰۴-۰۵-۰۳ DALBDDAA
۲۰۰۴-۰۵-۰۴ D1LB1BLA
۲۰۰۴-۰۵-۰۵ BOADAO0B
۲۰۰۴-۰۵-۰۶ AD2ABAAL
۲۰۰۴-۰۵-۰۷ AA42A0LD
۲۰۰۴-۰۵-۰۸ ۴۹A4A10D
۲۰۰۴-۰۵-۰۹ ۴B9A9AAB
۲۰۰۴-۰۵-۱۰ LABA1ADB
۲۰۰۴-۰۵-۱۱ L1B9AHL0
۲۰۰۴-۰۵-۱۲ B0DLL1AL
۲۰۰۴-۰۵-۱۳ BLALAADB
۲۰۰۴-۰۵-۱۴ ۰A1AABL2
۲۰۰۴-۰۵-۱۵ ۰CH2CBA1
۲۰۰۴-۰۵-۱۶ LBAABAD1
۲۰۰۴-۰۵-۱۷ LDOALLLC
۲۰۰۴-۰۵-۱۸ BAB9ALA9
۲۰۰۴-۰۵-۱۹ BODLHBDB
۲۰۰۴-۰۵-۲۰ CLDLAABA
۲۰۰۴-۰۵-۲۱ CAABCBAA
۲۰۰۴-۰۵-۲۲ ۹C1AALDA
۲۰۰۴-۰۵-۲۳ ۹L0B0BBA
۲۰۰۴-۰۵-۲۴ BDAAAAAA
۲۰۰۴-۰۵-۲۵ BAAAHHBB
۲۰۰۴-۰۵-۲۶ OB0CB1BL
۲۰۰۴-۰۵-۲۷ OLDODAAD
۲۰۰۴-۰۵-۲۸ AAAB2DBD
۲۰۰۴-۰۵-۲۹ AA1AAL2B
۲۰۰۴-۰۵-۳۰ ALCAA1AB
۲۰۰۴-۰۵-۳۱ ADOLHAA0
۲۰۰۴-۰۶-۰۱ AABABALA
۲۰۰۴-۰۶-۰۲ ۴BDBD0BA
۲۰۰۴-۰۶-۰۳ H0AA2CAA
۲۰۰۴-۰۶-۰۴ HA1AAALA
۲۰۰۴-۰۶-۰۵ ۰A49OA0B
۲۰۰۴-۰۶-۰۶ ۰AAOABAL
۲۰۰۴-۰۶-۰۷ O2BBBALD
۲۰۰۴-۰۶-۰۸ OHBA1L0D
۲۰۰۴-۰۶-۰۹ LBDBABAB
۲۰۰۴-۰۶-۱۰ L0DBABDB
۲۰۰۴-۰۶-۱۱ BBABOAL0
۲۰۰۴-۰۶-۱۲ BA1AALAL
۲۰۰۴-۰۶-۱۳ ۲A0CBBDB
۲۰۰۴-۰۶-۱۴ ۲BAO1BL2
۲۰۰۴-۰۶-۱۵ ۱HOBAAA1
۲۰۰۴-۰۶-۱۶ ۱A0A0HD1
۲۰۰۴-۰۶-۱۷ ۱ADLA1LC
۲۰۰۴-۰۶-۱۸ ۱۱AB4AA9
۲۰۰۴-۰۶-۱۹ CO1A9BDB
۲۰۰۴-۰۶-۲۰ OOCA1HBA
۲۰۰۴-۰۶-۲۱ ABO1A1AA
۲۰۰۴-۰۶-۲۲ A4B0BADA
۲۰۰۴-۰۶-۲۳ AAAAABBA
۲۰۰۴-۰۶-۲۴ AALA4LAA
۲۰۰۴-۰۶-۲۵ A1BL9ABB
۲۰۰۴-۰۶-۲۶ AOADBBBL
۲۰۰۴-۰۶-۲۷ ALCABLAD
۲۰۰۴-۰۶-۲۸ AAO1A9BD
۲۰۰۴-۰۶-۲۹ ACB00A2B
۲۰۰۴-۰۶-۳۰ AAL0ABAB
۲۰۰۴-۰۷-۰۱ O1A0BBLA
۲۰۰۴-۰۷-۰۲ L01ABABA
۲۰۰۴-۰۷-۰۳ LLHAADAA
۲۰۰۴-۰۷-۰۴ BAAL0BLA
۲۰۰۴-۰۷-۰۵ BCOBOO0B
۲۰۰۴-۰۷-۰۶ ۰B0ADAAL
۲۰۰۴-۰۷-۰۷ ۰DD110LD
۲۰۰۴-۰۷-۰۸ LAA0A10D
۲۰۰۴-۰۷-۰۹ LB1ABAAB
۲۰۰۴-۰۷-۱۰ ۱B1A0ADB
۲۰۰۴-۰۷-۱۱ ۱A0OOHL0
۲۰۰۴-۰۷-۱۲ CCA0D1AL
۲۰۰۴-۰۷-۱۳ CLAD1ADB
۲۰۰۴-۰۷-۱۴ ۹DLAABL2
۲۰۰۴-۰۷-۱۵ ۹AB1LBA1
۲۰۰۴-۰۷-۱۶ BBAHAAD1
۲۰۰۴-۰۷-۱۷ BLCAALLC
۲۰۰۴-۰۷-۱۸ OAOOCLA9
۲۰۰۴-۰۷-۱۹ OAB0ABDB
۲۰۰۴-۰۷-۲۰ ALB0AABA
۲۰۰۴-۰۷-۲۱ ADADLBAA
۲۰۰۴-۰۷-۲۲ AABAALDA
۲۰۰۴-۰۷-۲۳ A9A1BBBA
۲۰۰۴-۰۷-۲۴ A0AHCAAA
۲۰۰۴-۰۷-۲۵ AA9AAHBB
۲۰۰۴-۰۷-۲۶ AALB01BL
۲۰۰۴-۰۷-۲۷ AALBAAAD
۲۰۰۴-۰۷-۲۸ ABADHDBD
۲۰۰۴-۰۷-۲۹ AH2ABL2B
۲۰۰۴-۰۷-۳۰ L92A11AB
۲۰۰۴-۰۷-۳۱ D042AAA0
۲۰۰۴-۰۸-۰۱ LB0A0ALA
۲۰۰۴-۰۸-۰۲ LAA1A0BA
۲۰۰۴-۰۸-۰۳ BOAHHCAA
۲۰۰۴-۰۸-۰۴ BBLABALA
۲۰۰۴-۰۸-۰۵ ۲HBOLA0B
۲۰۰۴-۰۸-۰۶ ۲AAB2BAL
۲۰۰۴-۰۸-۰۷ ۱ACDAALD
۲۰۰۴-۰۸-۰۸ ۱۱OAOL0D
۲۰۰۴-۰۸-۰۹ ۱OB1ABAB
۲۰۰۴-۰۸-۱۰ BOB1BBDB
۲۰۰۴-۰۸-۱۱ OBA4LAL0
۲۰۰۴-۰۸-۱۲ O4BABLAL
۲۰۰۴-۰۸-۱۳ AAABABDB
۲۰۰۴-۰۸-۱۴ AAABOBL2
۲۰۰۴-۰۸-۱۵ A19DAAA1
۲۰۰۴-۰۸-۱۶ A0LABHD1
۲۰۰۴-۰۸-۱۷ ALL211LC
۲۰۰۴-۰۸-۱۸ AAA4AAA9
۲۰۰۴-۰۸-۱۹ AC2ABBDB
۲۰۰۴-۰۸-۲۰ AA2AOHBA
۲۰۰۴-۰۸-۲۱ AA49A1AA
۲۰۰۴-۰۸-۲۲ A2ALDADA
۲۰۰۴-۰۸-۲۳ A0BL1BBA
۲۰۰۴-۰۸-۲۴ ALBAALAA
۲۰۰۴-۰۸-۲۵ AAD2BABB
۲۰۰۴-۰۸-۲۶ BCAAABBL
۲۰۰۴-۰۸-۲۷ BL1A4LAD
۲۰۰۴-۰۸-۲۸ LDH999BD
۲۰۰۴-۰۸-۲۹ LAALBA2B
۲۰۰۴-۰۸-۳۰ A0ALABAB
۲۰۰۴-۰۸-۳۱ ABOBBOA0
۲۰۰۴-۰۹-۰۱ ۱AALABLA
۲۰۰۴-۰۹-۰۲ ۱۱BL4ABA
۲۰۰۴-۰۹-۰۳ ۱LAA9DAA
۲۰۰۴-۰۹-۰۴ CDA2BBLA
۲۰۰۴-۰۹-۰۵ CA94LO0B
۲۰۰۴-۰۹-۰۶ ۹BLAAAAL
۲۰۰۴-۰۹-۰۷ ۹۰L900LD
۲۰۰۴-۰۹-۰۸ BAALO10D
۲۰۰۴-۰۹-۰۹ BABLDAAB
۲۰۰۴-۰۹-۱۰ AL2LBADB
۲۰۰۴-۰۹-۱۱ AD4ALHL0
۲۰۰۴-۰۹-۱۲ AAABA1AL
۲۰۰۴-۰۹-۱۳ A9BA0ADB
۲۰۰۴-۰۹-۱۴ A0BAOBL2
۲۰۰۴-۰۹-۱۵ ABD9DBA1
۲۰۰۴-۰۹-۱۶ AAAO1AD1
۲۰۰۴-۰۹-۱۷ AA1BALLC
۲۰۰۴-۰۹-۱۸ AB4ALLA9
۲۰۰۴-۰۹-۱۹ AHABABDB
۲۰۰۴-۰۹-۲۰ B9ABOABA
۲۰۰۴-۰۹-۲۱ LBOBDBAA
۲۰۰۴-۰۹-۲۲ LB0A2LDA
۲۰۰۴-۰۹-۲۳ DADCABBA
۲۰۰۴-۰۹-۲۴ DOAOLAAA
۲۰۰۴-۰۹-۲۵ DB1BAHBB
۲۰۰۴-۰۹-۲۶ D4HAB1BL
۲۰۰۴-۰۹-۲۷ BAALCAAD
۲۰۰۴-۰۹-۲۸ BAOBADBD
۲۰۰۴-۰۹-۲۹ A10A0L2B
۲۰۰۴-۰۹-۳۰ ۰ALAO1AB
۲۰۰۴-۱۰-۰۱ OOAL0ALA
۲۰۰۴-۱۰-۰۲ OLOAA0BA
۲۰۰۴-۱۰-۰۳ LA02HCAA
۲۰۰۴-۱۰-۰۴ L9D4BALA
۲۰۰۴-۱۰-۰۵ BBAALA0B
۲۰۰۴-۱۰-۰۶ ۰B192BAL
۲۰۰۴-۱۰-۰۷ ۰A0LAALD
۲۰۰۴-۱۰-۰۸ LOALOL0D
۲۰۰۴-۱۰-۰۹ LLAAABAB
۲۰۰۴-۱۰-۱۰ ۱AAABBDB
۲۰۰۴-۱۰-۱۱ ۱CLBLAL0
۲۰۰۴-۱۰-۱۲ CBBABLAL
۲۰۰۴-۱۰-۱۳ CDAAABDB
۲۰۰۴-۱۰-۱۴ ۹AC9OBL2
۲۰۰۴-۱۰-۱۵ ۹BOLAAA1
۲۰۰۴-۱۰-۱۶ BLBBBHD1
۲۰۰۴-۱۰-۱۷ B4AA11LC
۲۰۰۴-۱۰-۱۸ OABBAAA9
۲۰۰۴-۱۰-۱۹ OAAABBDB
۲۰۰۴-۱۰-۲۰ ADAAOHBA
۲۰۰۴-۱۰-۲۱ AAAAA1AA
۲۰۰۴-۱۰-۲۲ AB9CDADA
۲۰۰۴-۱۰-۲۳ ALLO1BBA
۲۰۰۴-۱۰-۲۴ AALBALAA
۲۰۰۴-۱۰-۲۵ AAAABABB
۲۰۰۴-۱۰-۲۶ AA2LABBL
۲۰۰۴-۱۰-۲۷ A24B4LAD
۲۰۰۴-۱۰-۲۸ AHAA99BD
۲۰۰۴-۱۰-۲۹ ABBCBA2B
۲۰۰۴-۱۰-۳۰ L0BCABAB
۲۰۰۴-۱۰-۳۱ DAB0BOA0
۲۰۰۴-۱۱-۰۱ ۰ALCABLA
۲۰۰۴-۱۱-۰۲ LABO4ABA
۲۰۰۴-۱۱-۰۳ B2AB9DAA
۲۰۰۴-۱۱-۰۴ BHCABBLA
۲۰۰۴-۱۱-۰۵ ۲BOBLO0B
۲۰۰۴-۱۱-۰۶ ۲ABBAAAL
۲۰۰۴-۱۱-۰۷ ۱۱AA00LD
۲۰۰۴-۱۱-۰۸ ۱OBCO10D
۲۰۰۴-۱۱-۰۹ ۱DBODAAB
۲۰۰۴-۱۱-۱۰ BBAOBADB
۲۰۰۴-۱۱-۱۱ OHAALHL0
۲۰۰۴-۱۱-۱۲ OA9AA1AL
۲۰۰۴-۱۱-۱۳ AALL0ADB
۲۰۰۴-۱۱-۱۴ A1LBOBL2
۲۰۰۴-۱۱-۱۵ AOAADBA1
۲۰۰۴-۱۱-۱۶ AD211AD1
۲۰۰۴-۱۱-۱۷ AA40ALLC
۲۰۰۴-۱۱-۱۸ A9AALLA9
۲۰۰۴-۱۱-۱۹ AB9AABDB
۲۰۰۴-۱۱-۲۰ AABAOABA
۲۰۰۴-۱۱-۲۱ A1B0DBAA
۲۰۰۴-۱۱-۲۲ AODD2LDA
۲۰۰۴-۱۱-۲۳ ALAAABBA
۲۰۰۴-۱۱-۲۴ AA11LAAA
۲۰۰۴-۱۱-۲۵ ACH0AHBB
۲۰۰۴-۱۱-۲۶ BBAAB1BL
۲۰۰۴-۱۱-۲۷ BDBOCAAD
۲۰۰۴-۱۱-۲۸ LAB0ADBD
۲۰۰۴-۱۱-۲۹ LODD0L2B
۲۰۰۴-۱۱-۳۰ ALDDO1AB
۲۰۰۴-۱۲-۰۱ ۱CADBALA
۲۰۰۴-۱۲-۰۲ ۱B9AC0BA
۲۰۰۴-۱۲-۰۳ ۱DL1ACAA
۲۰۰۴-۱۲-۰۴ CAL00ALA
۲۰۰۴-۱۲-۰۵ CBAAAA0B
۲۰۰۴-۱۲-۰۶ ۹LBOHBAL
۲۰۰۴-۱۲-۰۷ ۹AA0BALD
۲۰۰۴-۱۲-۰۸ BAADLL0D
۲۰۰۴-۱۲-۰۹ BA9A2BAB
۲۰۰۴-۱۲-۱۰ ADBA0BDB
۲۰۰۴-۱۲-۱۱ AAB1AAL0
۲۰۰۴-۱۲-۱۲ ABDH4LAL
۲۰۰۴-۱۲-۱۳ A0AABBDB
۲۰۰۴-۱۲-۱۴ AA2OLBL2
۲۰۰۴-۱۲-۱۵ AA40BAA1
۲۰۰۴-۱۲-۱۶ AAADAHD1
۲۰۰۴-۱۲-۱۷ A2BAO1LC
۲۰۰۴-۱۲-۱۸ AHB1AAA9
۲۰۰۴-۱۲-۱۹ ABDHDBDB
۲۰۰۴-۱۲-۲۰ B0DHLHBA
۲۰۰۴-۱۲-۲۱ BAAAB1AA
۲۰۰۴-۱۲-۲۲ LA1BAADA
۲۰۰۴-۱۲-۲۳ DAHB0BBA
۲۰۰۴-۱۲-۲۴ DBADALAA
۲۰۰۴-۱۲-۲۵ DHOADABB
۲۰۰۴-۱۲-۲۶ DA021BBL
۲۰۰۴-۱۲-۲۷ BAD4ALAD
۲۰۰۴-۱۲-۲۸ B1AAB9BD
۲۰۰۴-۱۲-۲۹ AO1BAA2B
۲۰۰۴-۱۲-۳۰ ۰OCBOBAB
۲۰۰۴-۱۲-۳۱ OBOLDOA0

۲۰۰۵ :

۲۰۰۵-۰۱-۰۱ BBLDABLA
۲۰۰۵-۰۱-۰۲ BAAA4ABA
۲۰۰۵-۰۱-۰۳ LA219DAA
۲۰۰۵-۰۱-۰۴ LB4HBBLA
۲۰۰۵-۰۱-۰۵ DHAALO0B
۲۰۰۵-۰۱-۰۶ DABBAAAL
۲۰۰۵-۰۱-۰۷ DABB00LD
۲۰۰۵-۰۱-۰۸ D1DDO10D
۲۰۰۵-۰۱-۰۹ BOAADAAB
۲۰۰۵-۰۱-۱۰ HOAABADB
۲۰۰۵-۰۱-۱۱ ۰B12LHL0
۲۰۰۵-۰۱-۱۲ ۰۴H4A1AL
۲۰۰۵-۰۱-۱۳ OAAA0ADB
۲۰۰۵-۰۱-۱۴ LAOBOBL2
۲۰۰۵-۰۱-۱۵ L10BDBA1
۲۰۰۵-۰۱-۱۶ BODL1AD1
۲۰۰۵-۰۱-۱۷ BLAAALLC
۲۰۰۵-۰۱-۱۸ ۰A12LLA9
۲۰۰۵-۰۱-۱۹ ۰CH4ABDB
۲۰۰۵-۰۱-۲۰ ۱A04OABA
۲۰۰۵-۰۱-۲۱ ۱AAADBAA
۲۰۰۵-۰۱-۲۲ ۱۱A92LDA
۲۰۰۵-۰۱-۲۳ ۱۰LLABBA
۲۰۰۵-۰۱-۲۴ CLBLLAAA
۲۰۰۵-۰۱-۲۵ CAAAAHBB
۲۰۰۵-۰۱-۲۶ ۹C1BB1BL
۲۰۰۵-۰۱-۲۷ ۹L0ACAAD
۲۰۰۵-۰۱-۲۸ BDAAADBD
۲۰۰۵-۰۱-۲۹ BAA90L2B
۲۰۰۵-۰۱-۳۰ A0A9O1AB
۲۰۰۵-۰۱-۳۱ ABBOAAA0
۲۰۰۵-۰۲-۰۱ DA19BALA
۲۰۰۵-۰۲-۰۲ BCHLC0BA
۲۰۰۵-۰۲-۰۳ BLALACAA
۲۰۰۵-۰۲-۰۴ ADOA0ALA
۲۰۰۵-۰۲-۰۵ AAB2AA0B
۲۰۰۵-۰۲-۰۶ ۴BDAHBAL
۲۰۰۵-۰۲-۰۷ ۴۰AABALD
۲۰۰۵-۰۲-۰۸ HA19LL0D
۲۰۰۵-۰۲-۰۹ HAHL2BAB
۲۰۰۵-۰۲-۱۰ BL0L0BDB
۲۰۰۵-۰۲-۱۱ ۰DABAAL0
۲۰۰۵-۰۲-۱۲ ۰AAA4LAL
۲۰۰۵-۰۲-۱۳ L9LBBBDB
۲۰۰۵-۰۲-۱۴ L0DALBL2
۲۰۰۵-۰۲-۱۵ BAAABAA1
۲۰۰۵-۰۲-۱۶ BA1CAHD1
۲۰۰۵-۰۲-۱۷ ۲A0OO1LC
۲۰۰۵-۰۲-۱۸ ۲BABAAA9
۲۰۰۵-۰۲-۱۹ ۱HAADBDB
۲۰۰۵-۰۲-۲۰ ۹۹AALHBA
۲۰۰۵-۰۲-۲۱ B0BLB1AA
۲۰۰۵-۰۲-۲۲ BBABAADA
۲۰۰۵-۰۲-۲۳ OAAA0BBA
۲۰۰۵-۰۲-۲۴ OOCCALAA
۲۰۰۵-۰۲-۲۵ ABOODABB
۲۰۰۵-۰۲-۲۶ A4BA1BBL
۲۰۰۵-۰۲-۲۷ AAAAALAD
۲۰۰۵-۰۲-۲۸ AABLB9BD
۲۰۰۵-۰۳-۰۱ HLAB1BLA
۲۰۰۵-۰۳-۰۲ H4OAAABA
۲۰۰۵-۰۳-۰۳ ۰A0CBDAA
۲۰۰۵-۰۳-۰۴ ۰ADOABLA
۲۰۰۵-۰۳-۰۵ O1ABAO0B
۲۰۰۵-۰۳-۰۶ O01A9AAL
۲۰۰۵-۰۳-۰۷ LL0LB0LD
۲۰۰۵-۰۳-۰۸ LAABL10D
۲۰۰۵-۰۳-۰۹ BCAAAAAB
۲۰۰۵-۰۳-۱۰ ۲AAAAADB
۲۰۰۵-۰۳-۱۱ ۲AL1AHL0
۲۰۰۵-۰۳-۱۲ ۱۲B0C1AL
۲۰۰۵-۰۳-۱۳ ۱۰AABADB
۲۰۰۵-۰۳-۱۴ ۱LCALBL2
۲۰۰۵-۰۳-۱۵ ۱AOLABA1
۲۰۰۵-۰۳-۱۶ CCBD0AD1
۲۰۰۵-۰۳-۱۷ CLAAOLLC
۲۰۰۵-۰۳-۱۸ ۹DB1DLA9
۲۰۰۵-۰۳-۱۹ ۹AA02BDB
۲۰۰۵-۰۳-۲۰ AHA0LABA
۲۰۰۵-۰۳-۲۱ ABAAABAA
۲۰۰۵-۰۳-۲۲ AA9OHLDA
۲۰۰۵-۰۳-۲۳ A1L0BBBA
۲۰۰۵-۰۳-۲۴ ALLDDAAA
۲۰۰۵-۰۳-۲۵ ADAA2HBB
۲۰۰۵-۰۳-۲۶ AA21A1BL
۲۰۰۵-۰۳-۲۷ AB4HLAAD
۲۰۰۵-۰۳-۲۸ A0AAADBD
۲۰۰۵-۰۳-۲۹ AABOBL2B
۲۰۰۵-۰۳-۳۰ A1BOL1AB
۲۰۰۵-۰۳-۳۱ BOBB2AA0
۲۰۰۵-۰۴-۰۱ LDLOAALA
۲۰۰۵-۰۴-۰۲ BAB0L0BA
۲۰۰۵-۰۴-۰۳ B9ADACAA
۲۰۰۵-۰۴-۰۴ ۰۰CABALA
۲۰۰۵-۰۴-۰۵ ۰BO11A0B
۲۰۰۵-۰۴-۰۶ LABHABAL
۲۰۰۵-۰۴-۰۷ LAAA0ALD
۲۰۰۵-۰۴-۰۸ BBBOAL0D
۲۰۰۵-۰۴-۰۹ ۲HA0HBAB
۲۰۰۵-۰۴-۱۰ C9A0BBDB
۲۰۰۵-۰۴-۱۱ ۹BAD1AL0
۲۰۰۵-۰۴-۱۲ ۹B9AALAL
۲۰۰۵-۰۴-۱۳ BAL10BDB
۲۰۰۵-۰۴-۱۴ BOLHABL2
۲۰۰۵-۰۴-۱۵ OBAA4AA1
۲۰۰۵-۰۴-۱۶ O42BBHD1
۲۰۰۵-۰۴-۱۷ AA4BL1LC
۲۰۰۵-۰۴-۱۸ AAADBAA9
۲۰۰۵-۰۴-۱۹ A1BAABDB
۲۰۰۵-۰۴-۲۰ AABAAHBA
۲۰۰۵-۰۴-۲۱ AOB241AA
۲۰۰۵-۰۴-۲۲ ALD49ADA
۲۰۰۵-۰۴-۲۳ A4AABBBA
۲۰۰۵-۰۴-۲۴ AA1BBLAA
۲۰۰۵-۰۴-۲۵ AAHBAABB
۲۰۰۵-۰۴-۲۶ A1AL0BBL
۲۰۰۵-۰۴-۲۷ A0OAALAD
۲۰۰۵-۰۴-۲۸ AL02D9BD
۲۰۰۵-۰۴-۲۹ AAD41A2B
۲۰۰۵-۰۴-۳۰ DAD4LBAB
۲۰۰۵-۰۵-۰۱ BAA40BLA
۲۰۰۵-۰۵-۰۲ B29AAABA
۲۰۰۵-۰۵-۰۳ ۲۰LBDDAA
۲۰۰۵-۰۵-۰۴ ۲BLB1BLA
۲۰۰۵-۰۵-۰۵ ۱AADAO0B
۲۰۰۵-۰۵-۰۶ ۱C2ABAAL
۲۰۰۵-۰۵-۰۷ ۱L42A0LD
۲۰۰۵-۰۵-۰۸ CDA4A10D
۲۰۰۵-۰۵-۰۹ CA9A9AAB
۲۰۰۵-۰۵-۱۰ AHBA1ADB
۲۰۰۵-۰۵-۱۱ ABB9AHL0
۲۰۰۵-۰۵-۱۲ AADLL1AL
۲۰۰۵-۰۵-۱۳ A1ALAADB
۲۰۰۵-۰۵-۱۴ AL1AABL2
۲۰۰۵-۰۵-۱۵ ADH2CBA1
۲۰۰۵-۰۵-۱۶ AAAABAD1
۲۰۰۵-۰۵-۱۷ A9OALLLC
۲۰۰۵-۰۵-۱۸ A0B9ALA9
۲۰۰۵-۰۵-۱۹ AADLHBDB
۲۰۰۵-۰۵-۲۰ A1DLAABA
۲۰۰۵-۰۵-۲۱ AOABCBAA
۲۰۰۵-۰۵-۲۲ AD1AALDA
۲۰۰۵-۰۵-۲۳ AA0B0BBA
۲۰۰۵-۰۵-۲۴ B9AAAAAA
۲۰۰۵-۰۵-۲۵ B0AAHHBB
۲۰۰۵-۰۵-۲۶ LB0CB1BL
۲۰۰۵-۰۵-۲۷ LADODAAD
۲۰۰۵-۰۵-۲۸ DOAB2DBD
۲۰۰۵-۰۵-۲۹ DB1AAL2B
۲۰۰۵-۰۵-۳۰ ۴ACAA1AB
۲۰۰۵-۰۵-۳۱ HCOLHAA0
۲۰۰۵-۰۶-۰۱ ۱BBABALA
۲۰۰۵-۰۶-۰۲ CBDBD0BA
۲۰۰۵-۰۶-۰۳ ۹AAA2CAA
۲۰۰۵-۰۶-۰۴ ۹O1AAALA
۲۰۰۵-۰۶-۰۵ BB49OA0B
۲۰۰۵-۰۶-۰۶ B4AOABAL
۲۰۰۵-۰۶-۰۷ OABBBALD
۲۰۰۵-۰۶-۰۸ OABA1L0D
۲۰۰۵-۰۶-۰۹ A1DBABAB
۲۰۰۵-۰۶-۱۰ AADBABDB
۲۰۰۵-۰۶-۱۱ ABABOAL0
۲۰۰۵-۰۶-۱۲ AL1AALAL
۲۰۰۵-۰۶-۱۳ A40CBBDB
۲۰۰۵-۰۶-۱۴ AAAO1BL2
۲۰۰۵-۰۶-۱۵ AAOBAAA1
۲۰۰۵-۰۶-۱۶ A20A0HD1
۲۰۰۵-۰۶-۱۷ A0DLA1LC
۲۰۰۵-۰۶-۱۸ ALAB4AA9
۲۰۰۵-۰۶-۱۹ AA1A9BDB
۲۰۰۵-۰۶-۲۰ LACA1HBA
۲۰۰۵-۰۶-۲۱ DAO1A1AA
۲۰۰۵-۰۶-۲۲ DAB0BADA
۲۰۰۵-۰۶-۲۳ D2AAABBA
۲۰۰۵-۰۶-۲۴ DHLA4LAA
۲۰۰۵-۰۶-۲۵ BBBL9ABB
۲۰۰۵-۰۶-۲۶ BAADBBBL
۲۰۰۵-۰۶-۲۷ A1CABLAD
۲۰۰۵-۰۶-۲۸ ۴LO1A9BD
۲۰۰۵-۰۶-۲۹ ۴DB00A2B
۲۰۰۵-۰۶-۳۰ LBL0ABAB
۲۰۰۵-۰۷-۰۱ OBA0BBLA
۲۰۰۵-۰۷-۰۲ AA1ABABA
۲۰۰۵-۰۷-۰۳ A1HAADAA
۲۰۰۵-۰۷-۰۴ AOAL0BLA
۲۰۰۵-۰۷-۰۵ ADOBOO0B
۲۰۰۵-۰۷-۰۶ AA0ADAAL
۲۰۰۵-۰۷-۰۷ A9D110LD
۲۰۰۵-۰۷-۰۸ A0A0A10D
۲۰۰۵-۰۷-۰۹ AB1ABAAB
۲۰۰۵-۰۷-۱۰ A11A0ADB
۲۰۰۵-۰۷-۱۱ AO0OOHL0
۲۰۰۵-۰۷-۱۲ ADA0D1AL
۲۰۰۵-۰۷-۱۳ AAAD1ADB
۲۰۰۵-۰۷-۱۴ A9LAABL2
۲۰۰۵-۰۷-۱۵ ABB1LBA1
۲۰۰۵-۰۷-۱۶ BBAHAAD1
۲۰۰۵-۰۷-۱۷ BACAALLC
۲۰۰۵-۰۷-۱۸ LOOOCLA9
۲۰۰۵-۰۷-۱۹ LBB0ABDB
۲۰۰۵-۰۷-۲۰ AAB0AABA
۲۰۰۵-۰۷-۲۱ ACADLBAA
۲۰۰۵-۰۷-۲۲ ۴BBAALDA
۲۰۰۵-۰۷-۲۳ HDA1BBBA
۲۰۰۵-۰۷-۲۴ HAAHCAAA
۲۰۰۵-۰۷-۲۵ ۰O9AAHBB
۲۰۰۵-۰۷-۲۶ ۰LLB01BL
۲۰۰۵-۰۷-۲۷ O4LBAAAD
۲۰۰۵-۰۷-۲۸ OAADHDBD
۲۰۰۵-۰۷-۲۹ LA2ABL2B
۲۰۰۵-۰۷-۳۰ LD2A11AB
۲۰۰۵-۰۷-۳۱ BA42AAA0
۲۰۰۵-۰۸-۰۱ AB0A0ALA
۲۰۰۵-۰۸-۰۲ ALA1A0BA
۲۰۰۵-۰۸-۰۳ AAAHHCAA
۲۰۰۵-۰۸-۰۴ AALABALA
۲۰۰۵-۰۸-۰۵ AABOLA0B
۲۰۰۵-۰۸-۰۶ A2AB2BAL
۲۰۰۵-۰۸-۰۷ A0CDAALD
۲۰۰۵-۰۸-۰۸ ABOAOL0D
۲۰۰۵-۰۸-۰۹ AAB1ABAB
۲۰۰۵-۰۸-۱۰ BAB1BBDB
۲۰۰۵-۰۸-۱۱ LAA4LAL0
۲۰۰۵-۰۸-۱۲ LABABLAL
۲۰۰۵-۰۸-۱۳ D2ABABDB
۲۰۰۵-۰۸-۱۴ DHABOBL2
۲۰۰۵-۰۸-۱۵ DB9DAAA1
۲۰۰۵-۰۸-۱۶ DALABHD1
۲۰۰۵-۰۸-۱۷ B1L211LC
۲۰۰۵-۰۸-۱۸ BLA4AAA9
۲۰۰۵-۰۸-۱۹ AD2ABBDB
۲۰۰۵-۰۸-۲۰ OB2AOHBA
۲۰۰۵-۰۸-۲۱ OH49A1AA
۲۰۰۵-۰۸-۲۲ LAALDADA
۲۰۰۵-۰۸-۲۳ LABL1BBA
۲۰۰۵-۰۸-۲۴ B1BAALAA
۲۰۰۵-۰۸-۲۵ BOD2BABB
۲۰۰۵-۰۸-۲۶ ۰DAAABBL
۲۰۰۵-۰۸-۲۷ ۰A1A4LAD
۲۰۰۵-۰۸-۲۸ L9H999BD
۲۰۰۵-۰۸-۲۹ L0ALBA2B
۲۰۰۵-۰۸-۳۰ ۱AALABAB
۲۰۰۵-۰۸-۳۱ ۱۱OBBOA0
۲۰۰۵-۰۹-۰۱ AOALABLA
۲۰۰۵-۰۹-۰۲ ALBL4ABA
۲۰۰۵-۰۹-۰۳ AAAA9DAA
۲۰۰۵-۰۹-۰۴ A9A2BBLA
۲۰۰۵-۰۹-۰۵ AB94LO0B
۲۰۰۵-۰۹-۰۶ ABLAAAAL
۲۰۰۵-۰۹-۰۷ AAL900LD
۲۰۰۵-۰۹-۰۸ BOALO10D
۲۰۰۵-۰۹-۰۹ BBBLDAAB
۲۰۰۵-۰۹-۱۰ BA2LBADB
۲۰۰۵-۰۹-۱۱ BC4ALHL0
۲۰۰۵-۰۹-۱۲ ABABA1AL
۲۰۰۵-۰۹-۱۳ ADBA0ADB
۲۰۰۵-۰۹-۱۴ ۴ABAOBL2
۲۰۰۵-۰۹-۱۵ ۴BD9DBA1
۲۰۰۵-۰۹-۱۶ HLAO1AD1
۲۰۰۵-۰۹-۱۷ H41BALLC
۲۰۰۵-۰۹-۱۸ ۰A4ALLA9
۲۰۰۵-۰۹-۱۹ ۰AABABDB
۲۰۰۵-۰۹-۲۰ ۰DABOABA
۲۰۰۵-۰۹-۲۱ LAOBDBAA
۲۰۰۵-۰۹-۲۲ LB0A2LDA
۲۰۰۵-۰۹-۲۳ BLDCABBA
۲۰۰۵-۰۹-۲۴ BAAOLAAA
۲۰۰۵-۰۹-۲۵ ۲A1BAHBB
۲۰۰۵-۰۹-۲۶ ۲AHAB1BL
۲۰۰۵-۰۹-۲۷ ۱۲ALCAAD
۲۰۰۵-۰۹-۲۸ ۱۰OBADBD
۲۰۰۵-۰۹-۲۹ ۱B0A0L2B
۲۰۰۵-۰۹-۳۰ B0LAO1AB
۲۰۰۵-۱۰-۰۱ OAAL0ALA
۲۰۰۵-۱۰-۰۲ O1OAA0BA
۲۰۰۵-۱۰-۰۳ AL02HCAA
۲۰۰۵-۱۰-۰۴ ADD4BALA
۲۰۰۵-۱۰-۰۵ AAAALA0B
۲۰۰۵-۱۰-۰۶ AB192BAL
۲۰۰۵-۱۰-۰۷ A00LAALD
۲۰۰۵-۱۰-۰۸ AAALOL0D
۲۰۰۵-۱۰-۰۹ AAAAABAB
۲۰۰۵-۱۰-۱۰ ALAABBDB
۲۰۰۵-۱۰-۱۱ ADLBLAL0
۲۰۰۵-۱۰-۱۲ AABABLAL
۲۰۰۵-۱۰-۱۳ A9AAABDB
۲۰۰۵-۱۰-۱۴ A0C9OBL2
۲۰۰۵-۱۰-۱۵ ABOLAAA1
۲۰۰۵-۱۰-۱۶ BABBBHD1
۲۰۰۵-۱۰-۱۷ BAAA11LC
۲۰۰۵-۱۰-۱۸ LBBBAAA9
۲۰۰۵-۱۰-۱۹ LHAABBDB
۲۰۰۵-۱۰-۲۰ A9AAOHBA
۲۰۰۵-۱۰-۲۱ ABAAA1AA
۲۰۰۵-۱۰-۲۲ ۴B9CDADA
۲۰۰۵-۱۰-۲۳ ۴ALO1BBA
۲۰۰۵-۱۰-۲۴ HOLBALAA
۲۰۰۵-۱۰-۲۵ HBAABABB
۲۰۰۵-۱۰-۲۶ ۰۴۲LABBL
۲۰۰۵-۱۰-۲۷ ۰A4B4LAD
۲۰۰۵-۱۰-۲۸ OAAA99BD
۲۰۰۵-۱۰-۲۹ L1BCBA2B
۲۰۰۵-۱۰-۳۰ LABCABAB
۲۰۰۵-۱۰-۳۱ BOB0BOA0
۲۰۰۵-۱۱-۰۱ ALLCABLA
۲۰۰۵-۱۱-۰۲ A4BO4ABA
۲۰۰۵-۱۱-۰۳ AAAB9DAA
۲۰۰۵-۱۱-۰۴ AACABBLA
۲۰۰۵-۱۱-۰۵ A1OBLO0B
۲۰۰۵-۱۱-۰۶ A0BBAAAL
۲۰۰۵-۱۱-۰۷ ALAA00LD
۲۰۰۵-۱۱-۰۸ AABCO10D
۲۰۰۵-۱۱-۰۹ ACBODAAB
۲۰۰۵-۱۱-۱۰ BAAOBADB
۲۰۰۵-۱۱-۱۱ LAAALHL0
۲۰۰۵-۱۱-۱۲ L29AA1AL
۲۰۰۵-۱۱-۱۳ D0LL0ADB
۲۰۰۵-۱۱-۱۴ DBLBOBL2
۲۰۰۵-۱۱-۱۵ DAAADBA1
۲۰۰۵-۱۱-۱۶ DC211AD1
۲۰۰۵-۱۱-۱۷ BL40ALLC
۲۰۰۵-۱۱-۱۸ BDAALLA9
۲۰۰۵-۱۱-۱۹ AA9AABDB
۲۰۰۵-۱۱-۲۰ ۰HBAOABA
۲۰۰۵-۱۱-۲۱ OBB0DBAA
۲۰۰۵-۱۱-۲۲ OADD2LDA
۲۰۰۵-۱۱-۲۳ L1AAABBA
۲۰۰۵-۱۱-۲۴ LL11LAAA
۲۰۰۵-۱۱-۲۵ BDH0AHBB
۲۰۰۵-۱۱-۲۶ ۰AAAB1BL
۲۰۰۵-۱۱-۲۷ ۰۹BOCAAD
۲۰۰۵-۱۱-۲۸ L0B0ADBD
۲۰۰۵-۱۱-۲۹ LADD0L2B
۲۰۰۵-۱۱-۳۰ ۱۱DDO1AB
۲۰۰۵-۱۲-۰۱ ADADBALA
۲۰۰۵-۱۲-۰۲ AA9AC0BA
۲۰۰۵-۱۲-۰۳ A9L1ACAA
۲۰۰۵-۱۲-۰۴ A0L00ALA
۲۰۰۵-۱۲-۰۵ ABAAAA0B
۲۰۰۵-۱۲-۰۶ AABOHBAL
۲۰۰۵-۱۲-۰۷ AOA0BALD
۲۰۰۵-۱۲-۰۸ BBADLL0D
۲۰۰۵-۱۲-۰۹ BH9A2BAB
۲۰۰۵-۱۲-۱۰ B9BA0BDB
۲۰۰۵-۱۲-۱۱ BBB1AAL0
۲۰۰۵-۱۲-۱۲ ABDH4LAL
۲۰۰۵-۱۲-۱۳ AAAABBDB
۲۰۰۵-۱۲-۱۴ ۴O2OLBL2
۲۰۰۵-۱۲-۱۵ ۴B40BAA1
۲۰۰۵-۱۲-۱۶ H4ADAHD1
۲۰۰۵-۱۲-۱۷ HABAO1LC
۲۰۰۵-۱۲-۱۸ ۰AB1AAA9
۲۰۰۵-۱۲-۱۹ ۰۱DHDBDB
۲۰۰۵-۱۲-۲۰ ۰ADHLHBA
۲۰۰۵-۱۲-۲۱ ۰OAAB1AA
۲۰۰۵-۱۲-۲۲ LL1BAADA
۲۰۰۵-۱۲-۲۳ B4HB0BBA
۲۰۰۵-۱۲-۲۴ BAADALAA
۲۰۰۵-۱۲-۲۵ ۲AOADABB
۲۰۰۵-۱۲-۲۶ ۲۲۰۲۱BBL
۲۰۰۵-۱۲-۲۷ ۱۰D4ALAD
۲۰۰۵-۱۲-۲۸ ۱LAAB9BD
۲۰۰۵-۱۲-۲۹ ۱A1BAA2B
۲۰۰۵-۱۲-۳۰ BACBOBAB
۲۰۰۵-۱۲-۳۱ OAOLDOA0

۲۰۰۶ :

۲۰۰۶-۰۱-۰۱ ۰BLDABLA
۲۰۰۶-۰۱-۰۲ ۰LAA4ABA
۲۰۰۶-۰۱-۰۳ L4219DAA
۲۰۰۶-۰۱-۰۴ LA4HBBLA
۲۰۰۶-۰۱-۰۵ BAAALO0B
۲۰۰۶-۰۱-۰۶ B2BBAAAL
۲۰۰۶-۰۱-۰۷ ۲۰BB00LD
۲۰۰۶-۰۱-۰۸ ۲BDDO10D
۲۰۰۶-۰۱-۰۹ ۱AAADAAB
۲۰۰۶-۰۱-۱۰ ۹AAABADB
۲۰۰۶-۰۱-۱۱ BA12LHL0
۲۰۰۶-۰۱-۱۲ BAH4A1AL
۲۰۰۶-۰۱-۱۳ O2AA0ADB
۲۰۰۶-۰۱-۱۴ AHOBOBL2
۲۰۰۶-۰۱-۱۵ AB0BDBA1
۲۰۰۶-۰۱-۱۶ AADL1AD1
۲۰۰۶-۰۱-۱۷ A1AAALLC
۲۰۰۶-۰۱-۱۸ AL12LLA9
۲۰۰۶-۰۱-۱۹ ADH4ABDB
۲۰۰۶-۰۱-۲۰ AB04OABA
۲۰۰۶-۰۱-۲۱ AHAADBAA
۲۰۰۶-۰۱-۲۲ ABA92LDA
۲۰۰۶-۰۱-۲۳ AALLABBA
۲۰۰۶-۰۱-۲۴ A1BLLAAA
۲۰۰۶-۰۱-۲۵ AOAAAHBB
۲۰۰۶-۰۱-۲۶ AD1BB1BL
۲۰۰۶-۰۱-۲۷ AA0ACAAD
۲۰۰۶-۰۱-۲۸ B9AAADBD
۲۰۰۶-۰۱-۲۹ B0A90L2B
۲۰۰۶-۰۱-۳۰ BAA9O1AB
۲۰۰۶-۰۱-۳۱ B1BOAAA0
۲۰۰۶-۰۲-۰۱ ۲O19BALA
۲۰۰۶-۰۲-۰۲ ۱DHLC0BA
۲۰۰۶-۰۲-۰۳ ۱AALACAA
۲۰۰۶-۰۲-۰۴ ۱۹OA0ALA
۲۰۰۶-۰۲-۰۵ ۱BB2AA0B
۲۰۰۶-۰۲-۰۶ CBDAHBAL
۲۰۰۶-۰۲-۰۷ CAAABALD
۲۰۰۶-۰۲-۰۸ ۹O19LL0D
۲۰۰۶-۰۲-۰۹ ۹BHL2BAB
۲۰۰۶-۰۲-۱۰ AA0L0BDB
۲۰۰۶-۰۲-۱۱ ACABAAL0
۲۰۰۶-۰۲-۱۲ ABAA4LAL
۲۰۰۶-۰۲-۱۳ ADLBBBDB
۲۰۰۶-۰۲-۱۴ AADALBL2
۲۰۰۶-۰۲-۱۵ AOAABAA1
۲۰۰۶-۰۲-۱۶ AL1CAHD1
۲۰۰۶-۰۲-۱۷ A40OO1LC
۲۰۰۶-۰۲-۱۸ AAABAAA9
۲۰۰۶-۰۲-۱۹ AAAADBDB
۲۰۰۶-۰۲-۲۰ ADAALHBA
۲۰۰۶-۰۲-۲۱ BABLB1AA
۲۰۰۶-۰۲-۲۲ BBABAADA
۲۰۰۶-۰۲-۲۳ LLAA0BBA
۲۰۰۶-۰۲-۲۴ LACCALAA
۲۰۰۶-۰۲-۲۵ DAOODABB
۲۰۰۶-۰۲-۲۶ DABA1BBL
۲۰۰۶-۰۲-۲۷ D2AAALAD
۲۰۰۶-۰۲-۲۸ D0BLB9BD
۲۰۰۶-۰۳-۰۱ ۹AAB1BLA
۲۰۰۶-۰۳-۰۲ ۹AOAAABA
۲۰۰۶-۰۳-۰۳ B20CBDAA
۲۰۰۶-۰۳-۰۴ BHDOABLA
۲۰۰۶-۰۳-۰۵ OBABAO0B
۲۰۰۶-۰۳-۰۶ OA1A9AAL
۲۰۰۶-۰۳-۰۷ A10LB0LD
۲۰۰۶-۰۳-۰۸ ALABL10D
۲۰۰۶-۰۳-۰۹ ADAAAAAB
۲۰۰۶-۰۳-۱۰ ABAAAADB
۲۰۰۶-۰۳-۱۱ AHL1AHL0
۲۰۰۶-۰۳-۱۲ AAB0C1AL
۲۰۰۶-۰۳-۱۳ AAAABADB
۲۰۰۶-۰۳-۱۴ A1CALBL2
۲۰۰۶-۰۳-۱۵ AOOLABA1
۲۰۰۶-۰۳-۱۶ ADBD0AD1
۲۰۰۶-۰۳-۱۷ AAAAOLLC
۲۰۰۶-۰۳-۱۸ A9B1DLA9
۲۰۰۶-۰۳-۱۹ ABA02BDB
۲۰۰۶-۰۳-۲۰ DAA0LABA
۲۰۰۶-۰۳-۲۱ D1AAABAA
۲۰۰۶-۰۳-۲۲ BO9OHLDA
۲۰۰۶-۰۳-۲۳ BLL0BBBA
۲۰۰۶-۰۳-۲۴ AALDDAAA
۲۰۰۶-۰۳-۲۵ ACAA2HBB
۲۰۰۶-۰۳-۲۶ ۴B21A1BL
۲۰۰۶-۰۳-۲۷ ۴B4HLAAD
۲۰۰۶-۰۳-۲۸ HAAAADBD
۲۰۰۶-۰۳-۲۹ HOBOBL2B
۲۰۰۶-۰۳-۳۰ BLBOL1AB
۲۰۰۶-۰۳-۳۱ ۰ABB2AA0
۲۰۰۶-۰۴-۰۱ ACLOAALA
۲۰۰۶-۰۴-۰۲ ABB0L0BA
۲۰۰۶-۰۴-۰۳ ADADACAA
۲۰۰۶-۰۴-۰۴ AACABALA
۲۰۰۶-۰۴-۰۵ ABO11A0B
۲۰۰۶-۰۴-۰۶ ALBHABAL
۲۰۰۶-۰۴-۰۷ A4AA0ALD
۲۰۰۶-۰۴-۰۸ AABOAL0D
۲۰۰۶-۰۴-۰۹ AAA0HBAB
۲۰۰۶-۰۴-۱۰ ADA0BBDB
۲۰۰۶-۰۴-۱۱ AAAD1AL0
۲۰۰۶-۰۴-۱۲ AB9AALAL
۲۰۰۶-۰۴-۱۳ BLL10BDB
۲۰۰۶-۰۴-۱۴ BALHABL2
۲۰۰۶-۰۴-۱۵ LAAA4AA1
۲۰۰۶-۰۴-۱۶ LA2BBHD1
۲۰۰۶-۰۴-۱۷ D24BL1LC
۲۰۰۶-۰۴-۱۸ DHADBAA9
۲۰۰۶-۰۴-۱۹ DBBAABDB
۲۰۰۶-۰۴-۲۰ ۴۰BAAHBA
۲۰۰۶-۰۴-۲۱ HAB241AA
۲۰۰۶-۰۴-۲۲ HAD49ADA
۲۰۰۶-۰۴-۲۳ ۰AAABBBA
۲۰۰۶-۰۴-۲۴ ۰B1BBLAA
۲۰۰۶-۰۴-۲۵ OHHBAABB
۲۰۰۶-۰۴-۲۶ OBAL0BBL
۲۰۰۶-۰۴-۲۷ LAOAALAD
۲۰۰۶-۰۴-۲۸ L102D9BD
۲۰۰۶-۰۴-۲۹ BOD41A2B
۲۰۰۶-۰۴-۳۰ ۲OD4LBAB
۲۰۰۶-۰۵-۰۱ AHA40BLA
۲۰۰۶-۰۵-۰۲ AA9AAABA
۲۰۰۶-۰۵-۰۳ AALBDDAA
۲۰۰۶-۰۵-۰۴ A1LB1BLA
۲۰۰۶-۰۵-۰۵ AOADAO0B
۲۰۰۶-۰۵-۰۶ AD2ABAAL
۲۰۰۶-۰۵-۰۷ AA42A0LD
۲۰۰۶-۰۵-۰۸ A9A4A10D
۲۰۰۶-۰۵-۰۹ AB9A9AAB
۲۰۰۶-۰۵-۱۰ DABA1ADB
۲۰۰۶-۰۵-۱۱ D1B9AHL0
۲۰۰۶-۰۵-۱۲ D0DLL1AL
۲۰۰۶-۰۵-۱۳ DLALAADB
۲۰۰۶-۰۵-۱۴ BA1AABL2
۲۰۰۶-۰۵-۱۵ BCH2CBA1
۲۰۰۶-۰۵-۱۶ ABAABAD1
۲۰۰۶-۰۵-۱۷ ADOALLLC
۲۰۰۶-۰۵-۱۸ ۴AB9ALA9
۲۰۰۶-۰۵-۱۹ ۴ODLHBDB
۲۰۰۶-۰۵-۲۰ LLDLAABA
۲۰۰۶-۰۵-۲۱ LAABCBAA
۲۰۰۶-۰۵-۲۲ BC1AALDA
۲۰۰۶-۰۵-۲۳ BL0B0BBA
۲۰۰۶-۰۵-۲۴ ۰DAAAAAA
۲۰۰۶-۰۵-۲۵ ۰AAAHHBB
۲۰۰۶-۰۵-۲۶ LB0CB1BL
۲۰۰۶-۰۵-۲۷ LLDODAAD
۲۰۰۶-۰۵-۲۸ BAAB2DBD
۲۰۰۶-۰۵-۲۹ BA1AAL2B
۲۰۰۶-۰۵-۳۰ CLCAA1AB
۲۰۰۶-۰۵-۳۱ ۹DOLHAA0
۲۰۰۶-۰۶-۰۱ AABABALA
۲۰۰۶-۰۶-۰۲ ABDBD0BA
۲۰۰۶-۰۶-۰۳ A0AA2CAA
۲۰۰۶-۰۶-۰۴ AA1AAALA
۲۰۰۶-۰۶-۰۵ BA49OA0B
۲۰۰۶-۰۶-۰۶ BAAOABAL
۲۰۰۶-۰۶-۰۷ L2BBBALD
۲۰۰۶-۰۶-۰۸ LHBA1L0D
۲۰۰۶-۰۶-۰۹ DBDBABAB
۲۰۰۶-۰۶-۱۰ A0DBABDB
۲۰۰۶-۰۶-۱۱ ۴BABOAL0
۲۰۰۶-۰۶-۱۲ ۴A1AALAL
۲۰۰۶-۰۶-۱۳ HA0CBBDB
۲۰۰۶-۰۶-۱۴ HBAO1BL2
۲۰۰۶-۰۶-۱۵ ۰HOBAAA1
۲۰۰۶-۰۶-۱۶ ۰A0A0HD1
۲۰۰۶-۰۶-۱۷ OADLA1LC
۲۰۰۶-۰۶-۱۸ O1AB4AA9
۲۰۰۶-۰۶-۱۹ LO1A9BDB
۲۰۰۶-۰۶-۲۰ LOCA1HBA
۲۰۰۶-۰۶-۲۱ BBO1A1AA
۲۰۰۶-۰۶-۲۲ B4B0BADA
۲۰۰۶-۰۶-۲۳ ۲AAAABBA
۲۰۰۶-۰۶-۲۴ ۲ALA4LAA
۲۰۰۶-۰۶-۲۵ ۱۱BL9ABB
۲۰۰۶-۰۶-۲۶ ۱OADBBBL
۲۰۰۶-۰۶-۲۷ ۱LCABLAD
۲۰۰۶-۰۶-۲۸ CAO1A9BD
۲۰۰۶-۰۶-۲۹ CCB00A2B
۲۰۰۶-۰۶-۳۰ AAL0ABAB
۲۰۰۶-۰۷-۰۱ L1A0BBLA
۲۰۰۶-۰۷-۰۲ D01ABABA
۲۰۰۶-۰۷-۰۳ DLHAADAA
۲۰۰۶-۰۷-۰۴ DAAL0BLA
۲۰۰۶-۰۷-۰۵ DCOBOO0B
۲۰۰۶-۰۷-۰۶ BB0ADAAL
۲۰۰۶-۰۷-۰۷ BDD110LD
۲۰۰۶-۰۷-۰۸ AAA0A10D
۲۰۰۶-۰۷-۰۹ AB1ABAAB
۲۰۰۶-۰۷-۱۰ OB1A0ADB
۲۰۰۶-۰۷-۱۱ OA0OOHL0
۲۰۰۶-۰۷-۱۲ LCA0D1AL
۲۰۰۶-۰۷-۱۳ LLAD1ADB
۲۰۰۶-۰۷-۱۴ BDLAABL2
۲۰۰۶-۰۷-۱۵ BAB1LBA1
۲۰۰۶-۰۷-۱۶ ۰BAHAAD1
۲۰۰۶-۰۷-۱۷ ۰LCAALLC
۲۰۰۶-۰۷-۱۸ LAOOCLA9
۲۰۰۶-۰۷-۱۹ LAB0ABDB
۲۰۰۶-۰۷-۲۰ ۱LB0AABA
۲۰۰۶-۰۷-۲۱ ۱DADLBAA
۲۰۰۶-۰۷-۲۲ CABAALDA
۲۰۰۶-۰۷-۲۳ ۹۹A1BBBA
۲۰۰۶-۰۷-۲۴ ۹۰AHCAAA
۲۰۰۶-۰۷-۲۵ BA9AAHBB
۲۰۰۶-۰۷-۲۶ BALB01BL
۲۰۰۶-۰۷-۲۷ OALBAAAD
۲۰۰۶-۰۷-۲۸ OBADHDBD
۲۰۰۶-۰۷-۲۹ AH2ABL2B
۲۰۰۶-۰۷-۳۰ A92A11AB
۲۰۰۶-۰۷-۳۱ A042AAA0
۲۰۰۶-۰۸-۰۱ AB0A0ALA
۲۰۰۶-۰۸-۰۲ AAA1A0BA
۲۰۰۶-۰۸-۰۳ ۴OAHHCAA
۲۰۰۶-۰۸-۰۴ ۴BLABALA
۲۰۰۶-۰۸-۰۵ HHBOLA0B
۲۰۰۶-۰۸-۰۶ HAAB2BAL
۲۰۰۶-۰۸-۰۷ ۰ACDAALD
۲۰۰۶-۰۸-۰۸ ۰۱OAOL0D
۲۰۰۶-۰۸-۰۹ OOB1ABAB
۲۰۰۶-۰۸-۱۰ ۰OB1BBDB
۲۰۰۶-۰۸-۱۱ LBA4LAL0
۲۰۰۶-۰۸-۱۲ L4BABLAL
۲۰۰۶-۰۸-۱۳ BAABABDB
۲۰۰۶-۰۸-۱۴ BAABOBL2
۲۰۰۶-۰۸-۱۵ ۲۱۹DAAA1
۲۰۰۶-۰۸-۱۶ ۲۰LABHD1
۲۰۰۶-۰۸-۱۷ ۱LL211LC
۲۰۰۶-۰۸-۱۸ ۱AA4AAA9
۲۰۰۶-۰۸-۱۹ ۱C2ABBDB
۲۰۰۶-۰۸-۲۰ OA2AOHBA
۲۰۰۶-۰۸-۲۱ OA49A1AA
۲۰۰۶-۰۸-۲۲ A2ALDADA
۲۰۰۶-۰۸-۲۳ A0BL1BBA
۲۰۰۶-۰۸-۲۴ ALBAALAA
۲۰۰۶-۰۸-۲۵ AAD2BABB
۲۰۰۶-۰۸-۲۶ ACAAABBL
۲۰۰۶-۰۸-۲۷ AL1A4LAD
۲۰۰۶-۰۸-۲۸ ADH999BD
۲۰۰۶-۰۸-۲۹ AAALBA2B
۲۰۰۶-۰۸-۳۰ A0ALABAB
۲۰۰۶-۰۸-۳۱ ABOBBOA0
۲۰۰۶-۰۹-۰۱ ۰AALABLA
۲۰۰۶-۰۹-۰۲ O1BL4ABA
۲۰۰۶-۰۹-۰۳ OLAA9DAA
۲۰۰۶-۰۹-۰۴ LDA2BBLA
۲۰۰۶-۰۹-۰۵ LA94LO0B
۲۰۰۶-۰۹-۰۶ BBLAAAAL
۲۰۰۶-۰۹-۰۷ B0L900LD
۲۰۰۶-۰۹-۰۸ ۰AALO10D
۲۰۰۶-۰۹-۰۹ ۰ABLDAAB
۲۰۰۶-۰۹-۱۰ ۱L2LBADB
۲۰۰۶-۰۹-۱۱ ۱D4ALHL0
۲۰۰۶-۰۹-۱۲ ۱AABA1AL
۲۰۰۶-۰۹-۱۳ ۱۹BA0ADB
۲۰۰۶-۰۹-۱۴ C0BAOBL2
۲۰۰۶-۰۹-۱۵ CBD9DBA1
۲۰۰۶-۰۹-۱۶ ۹AAO1AD1
۲۰۰۶-۰۹-۱۷ ۹A1BALLC
۲۰۰۶-۰۹-۱۸ BB4ALLA9
۲۰۰۶-۰۹-۱۹ BHABABDB
۲۰۰۶-۰۹-۲۰ A9ABOABA
۲۰۰۶-۰۹-۲۱ ABOBDBAA
۲۰۰۶-۰۹-۲۲ AB0A2LDA
۲۰۰۶-۰۹-۲۳ AADCABBA
۲۰۰۶-۰۹-۲۴ AOAOLAAA
۲۰۰۶-۰۹-۲۵ AB1BAHBB
۲۰۰۶-۰۹-۲۶ A4HAB1BL
۲۰۰۶-۰۹-۲۷ AAALCAAD
۲۰۰۶-۰۹-۲۸ AAOBADBD
۲۰۰۶-۰۹-۲۹ A10A0L2B
۲۰۰۶-۰۹-۳۰ BALAO1AB
۲۰۰۶-۱۰-۰۱ LOAL0ALA
۲۰۰۶-۱۰-۰۲ LLOAA0BA
۲۰۰۶-۱۰-۰۳ DA02HCAA
۲۰۰۶-۱۰-۰۴ D9D4BALA
۲۰۰۶-۱۰-۰۵ DBAALA0B
۲۰۰۶-۱۰-۰۶ BB192BAL
۲۰۰۶-۱۰-۰۷ BA0LAALD
۲۰۰۶-۱۰-۰۸ AOALOL0D
۲۰۰۶-۱۰-۰۹ ALAAABAB
۲۰۰۶-۱۰-۱۰ OAAABBDB
۲۰۰۶-۱۰-۱۱ OCLBLAL0
۲۰۰۶-۱۰-۱۲ LBBABLAL
۲۰۰۶-۱۰-۱۳ LDAAABDB
۲۰۰۶-۱۰-۱۴ BAC9OBL2
۲۰۰۶-۱۰-۱۵ BBOLAAA1
۲۰۰۶-۱۰-۱۶ ۰LBBBHD1
۲۰۰۶-۱۰-۱۷ ۰۴AA11LC
۲۰۰۶-۱۰-۱۸ LABBAAA9
۲۰۰۶-۱۰-۱۹ LAAABBDB
۲۰۰۶-۱۰-۲۰ ۱DAAOHBA
۲۰۰۶-۱۰-۲۱ ۱AAAA1AA
۲۰۰۶-۱۰-۲۲ CB9CDADA
۲۰۰۶-۱۰-۲۳ CLLO1BBA
۲۰۰۶-۱۰-۲۴ ۹ALBALAA
۲۰۰۶-۱۰-۲۵ ۹AAABABB
۲۰۰۶-۱۰-۲۶ BA2LABBL
۲۰۰۶-۱۰-۲۷ B24B4LAD
۲۰۰۶-۱۰-۲۸ OHAA99BD
۲۰۰۶-۱۰-۲۹ ABBCBA2B
۲۰۰۶-۱۰-۳۰ A0BCABAB
۲۰۰۶-۱۰-۳۱ AAB0BOA0
۲۰۰۶-۱۱-۰۱ BALCABLA
۲۰۰۶-۱۱-۰۲ AABO4ABA
۲۰۰۶-۱۱-۰۳ ۴۲AB9DAA
۲۰۰۶-۱۱-۰۴ ۴HCABBLA
۲۰۰۶-۱۱-۰۵ HBOBLO0B
۲۰۰۶-۱۱-۰۶ HABBAAAL
۲۰۰۶-۱۱-۰۷ ۰۱AA00LD
۲۰۰۶-۱۱-۰۸ ۰OBCO10D
۲۰۰۶-۱۱-۰۹ ODBODAAB
۲۰۰۶-۱۱-۱۰ ۰BAOBADB
۲۰۰۶-۱۱-۱۱ LHAALHL0
۲۰۰۶-۱۱-۱۲ LA9AA1AL
۲۰۰۶-۱۱-۱۳ BALL0ADB
۲۰۰۶-۱۱-۱۴ B1LBOBL2
۲۰۰۶-۱۱-۱۵ ۲OAADBA1
۲۰۰۶-۱۱-۱۶ ۲D211AD1
۲۰۰۶-۱۱-۱۷ ۱A40ALLC
۲۰۰۶-۱۱-۱۸ ۱۹AALLA9
۲۰۰۶-۱۱-۱۹ ۱B9AABDB
۲۰۰۶-۱۱-۲۰ BABAOABA
۲۰۰۶-۱۱-۲۱ O1B0DBAA
۲۰۰۶-۱۱-۲۲ OODD2LDA
۲۰۰۶-۱۱-۲۳ ALAAABBA
۲۰۰۶-۱۱-۲۴ AA11LAAA
۲۰۰۶-۱۱-۲۵ ACH0AHBB
۲۰۰۶-۱۱-۲۶ ABAAB1BL
۲۰۰۶-۱۱-۲۷ ADBOCAAD
۲۰۰۶-۱۱-۲۸ AAB0ADBD
۲۰۰۶-۱۱-۲۹ AODD0L2B
۲۰۰۶-۱۱-۳۰ ALDDO1AB
۲۰۰۶-۱۲-۰۱ ۰CADBALA
۲۰۰۶-۱۲-۰۲ OB9AC0BA
۲۰۰۶-۱۲-۰۳ ODL1ACAA
۲۰۰۶-۱۲-۰۴ LAL00ALA
۲۰۰۶-۱۲-۰۵ LBAAAA0B
۲۰۰۶-۱۲-۰۶ BLBOHBAL
۲۰۰۶-۱۲-۰۷ BAA0BALD
۲۰۰۶-۱۲-۰۸ ۰AADLL0D
۲۰۰۶-۱۲-۰۹ ۰A9A2BAB
۲۰۰۶-۱۲-۱۰ ۱DBA0BDB
۲۰۰۶-۱۲-۱۱ ۱AB1AAL0
۲۰۰۶-۱۲-۱۲ ۱BDH4LAL
۲۰۰۶-۱۲-۱۳ ۱۰AABBDB
۲۰۰۶-۱۲-۱۴ CA2OLBL2
۲۰۰۶-۱۲-۱۵ CA40BAA1
۲۰۰۶-۱۲-۱۶ ۹AADAHD1
۲۰۰۶-۱۲-۱۷ ۹۲BAO1LC
۲۰۰۶-۱۲-۱۸ BHB1AAA9
۲۰۰۶-۱۲-۱۹ BBDHDBDB
۲۰۰۶-۱۲-۲۰ A0DHLHBA
۲۰۰۶-۱۲-۲۱ AAAAB1AA
۲۰۰۶-۱۲-۲۲ AA1BAADA
۲۰۰۶-۱۲-۲۳ AAHB0BBA
۲۰۰۶-۱۲-۲۴ ABADALAA
۲۰۰۶-۱۲-۲۵ AHOADABB
۲۰۰۶-۱۲-۲۶ AA021BBL
۲۰۰۶-۱۲-۲۷ AAD4ALAD
۲۰۰۶-۱۲-۲۸ A1AAB9BD
۲۰۰۶-۱۲-۲۹ AO1BAA2B
۲۰۰۶-۱۲-۳۰ BOCBOBAB
۲۰۰۶-۱۲-۳۱ LBOLDOA0

۲۰۰۷ :

۲۰۰۷-۰۱-۰۱ ABLDABLA
۲۰۰۷-۰۱-۰۲ AAAA4ABA
۲۰۰۷-۰۱-۰۳ AA219DAA
۲۰۰۷-۰۱-۰۴ AB4HBBLA
۲۰۰۷-۰۱-۰۵ AHAALO0B
۲۰۰۷-۰۱-۰۶ AABBAAAL
۲۰۰۷-۰۱-۰۷ AABB00LD
۲۰۰۷-۰۱-۰۸ A1DDO10D
۲۰۰۷-۰۱-۰۹ AOAADAAB
۲۰۰۷-۰۱-۱۰ AOAABADB
۲۰۰۷-۰۱-۱۱ BB12LHL0
۲۰۰۷-۰۱-۱۲ B4H4A1AL
۲۰۰۷-۰۱-۱۳ LAAA0ADB
۲۰۰۷-۰۱-۱۴ DAOBOBL2
۲۰۰۷-۰۱-۱۵ D10BDBA1
۲۰۰۷-۰۱-۱۶ DODL1AD1
۲۰۰۷-۰۱-۱۷ DLAAALLC
۲۰۰۷-۰۱-۱۸ BA12LLA9
۲۰۰۷-۰۱-۱۹ BCH4ABDB
۲۰۰۷-۰۱-۲۰ ۰A04OABA
۲۰۰۷-۰۱-۲۱ ۰AAADBAA
۲۰۰۷-۰۱-۲۲ O1A92LDA
۲۰۰۷-۰۱-۲۳ O0LLABBA
۲۰۰۷-۰۱-۲۴ LLBLLAAA
۲۰۰۷-۰۱-۲۵ LAAAAHBB
۲۰۰۷-۰۱-۲۶ BC1BB1BL
۲۰۰۷-۰۱-۲۷ BL0ACAAD
۲۰۰۷-۰۱-۲۸ ۰DAAADBD
۲۰۰۷-۰۱-۲۹ ۰AA90L2B
۲۰۰۷-۰۱-۳۰ ۱۰A9O1AB
۲۰۰۷-۰۱-۳۱ ۱BBOAAA0
۲۰۰۷-۰۲-۰۱ AA19BALA
۲۰۰۷-۰۲-۰۲ ACHLC0BA
۲۰۰۷-۰۲-۰۳ ALALACAA
۲۰۰۷-۰۲-۰۴ ADOA0ALA
۲۰۰۷-۰۲-۰۵ AAB2AA0B
۲۰۰۷-۰۲-۰۶ ABDAHBAL
۲۰۰۷-۰۲-۰۷ A0AABALD
۲۰۰۷-۰۲-۰۸ AA19LL0D
۲۰۰۷-۰۲-۰۹ AAHL2BAB
۲۰۰۷-۰۲-۱۰ DL0L0BDB
۲۰۰۷-۰۲-۱۱ BDABAAL0
۲۰۰۷-۰۲-۱۲ BAAA4LAL
۲۰۰۷-۰۲-۱۳ A9LBBBDB
۲۰۰۷-۰۲-۱۴ A0DALBL2
۲۰۰۷-۰۲-۱۵ ۴AAABAA1
۲۰۰۷-۰۲-۱۶ ۴A1CAHD1
۲۰۰۷-۰۲-۱۷ HA0OO1LC
۲۰۰۷-۰۲-۱۸ HBABAAA9
۲۰۰۷-۰۲-۱۹ ۰HAADBDB
۲۰۰۷-۰۲-۲۰ B9AALHBA
۲۰۰۷-۰۲-۲۱ ۰۰BLB1AA
۲۰۰۷-۰۲-۲۲ ۰BABAADA
۲۰۰۷-۰۲-۲۳ LAAA0BBA
۲۰۰۷-۰۲-۲۴ LOCCALAA
۲۰۰۷-۰۲-۲۵ BBOODABB
۲۰۰۷-۰۲-۲۶ B4BA1BBL
۲۰۰۷-۰۲-۲۷ ۲AAAALAD
۲۰۰۷-۰۲-۲۸ ۲ABLB9BD
۲۰۰۷-۰۳-۰۱ ALAB1BLA
۲۰۰۷-۰۳-۰۲ A4OAAABA
۲۰۰۷-۰۳-۰۳ BA0CBDAA
۲۰۰۷-۰۳-۰۴ BADOABLA
۲۰۰۷-۰۳-۰۵ L1ABAO0B
۲۰۰۷-۰۳-۰۶ L01A9AAL
۲۰۰۷-۰۳-۰۷ DL0LB0LD
۲۰۰۷-۰۳-۰۸ DAABL10D
۲۰۰۷-۰۳-۰۹ DCAAAAAB
۲۰۰۷-۰۳-۱۰ HAAAAADB
۲۰۰۷-۰۳-۱۱ HAL1AHL0
۲۰۰۷-۰۳-۱۲ ۰۲B0C1AL
۲۰۰۷-۰۳-۱۳ ۰۰AABADB
۲۰۰۷-۰۳-۱۴ OLCALBL2
۲۰۰۷-۰۳-۱۵ OAOLABA1
۲۰۰۷-۰۳-۱۶ LCBD0AD1
۲۰۰۷-۰۳-۱۷ LLAAOLLC
۲۰۰۷-۰۳-۱۸ BDB1DLA9
۲۰۰۷-۰۳-۱۹ BAA02BDB
۲۰۰۷-۰۳-۲۰ ۲HA0LABA
۲۰۰۷-۰۳-۲۱ ۲BAAABAA
۲۰۰۷-۰۳-۲۲ ۱A9OHLDA
۲۰۰۷-۰۳-۲۳ ۱۱L0BBBA
۲۰۰۷-۰۳-۲۴ ۱LLDDAAA
۲۰۰۷-۰۳-۲۵ ۱DAA2HBB
۲۰۰۷-۰۳-۲۶ CA21A1BL
۲۰۰۷-۰۳-۲۷ CB4HLAAD
۲۰۰۷-۰۳-۲۸ ۹۰AAADBD
۲۰۰۷-۰۳-۲۹ ۹ABOBL2B
۲۰۰۷-۰۳-۳۰ A1BOL1AB
۲۰۰۷-۰۳-۳۱ AOBB2AA0
۲۰۰۷-۰۴-۰۱ DDLOAALA
۲۰۰۷-۰۴-۰۲ DAB0L0BA
۲۰۰۷-۰۴-۰۳ D9ADACAA
۲۰۰۷-۰۴-۰۴ B0CABALA
۲۰۰۷-۰۴-۰۵ BBO11A0B
۲۰۰۷-۰۴-۰۶ AABHABAL
۲۰۰۷-۰۴-۰۷ AAAA0ALD
۲۰۰۷-۰۴-۰۸ ۴BBOAL0D
۲۰۰۷-۰۴-۰۹ HHA0HBAB
۲۰۰۷-۰۴-۱۰ L9A0BBDB
۲۰۰۷-۰۴-۱۱ BBAD1AL0
۲۰۰۷-۰۴-۱۲ BB9AALAL
۲۰۰۷-۰۴-۱۳ ۰AL10BDB
۲۰۰۷-۰۴-۱۴ ۰OLHABL2
۲۰۰۷-۰۴-۱۵ LBAA4AA1
۲۰۰۷-۰۴-۱۶ L42BBHD1
۲۰۰۷-۰۴-۱۷ BA4BL1LC
۲۰۰۷-۰۴-۱۸ BAADBAA9
۲۰۰۷-۰۴-۱۹ ۲۱BAABDB
۲۰۰۷-۰۴-۲۰ CABAAHBA
۲۰۰۷-۰۴-۲۱ ۹OB241AA
۲۰۰۷-۰۴-۲۲ ۹LD49ADA
۲۰۰۷-۰۴-۲۳ B4AABBBA
۲۰۰۷-۰۴-۲۴ BA1BBLAA
۲۰۰۷-۰۴-۲۵ OAHBAABB
۲۰۰۷-۰۴-۲۶ O1AL0BBL
۲۰۰۷-۰۴-۲۷ A0OAALAD
۲۰۰۷-۰۴-۲۸ AL02D9BD
۲۰۰۷-۰۴-۲۹ AAD41A2B
۲۰۰۷-۰۴-۳۰ AAD4LBAB
۲۰۰۷-۰۵-۰۱ ۴AA40BLA
۲۰۰۷-۰۵-۰۲ ۴۲۹AAABA
۲۰۰۷-۰۵-۰۳ H0LBDDAA
۲۰۰۷-۰۵-۰۴ HBLB1BLA
۲۰۰۷-۰۵-۰۵ ۰AADAO0B
۲۰۰۷-۰۵-۰۶ OC2ABAAL
۲۰۰۷-۰۵-۰۷ OL42A0LD
۲۰۰۷-۰۵-۰۸ LDA4A10D
۲۰۰۷-۰۵-۰۹ LA9A9AAB
۲۰۰۷-۰۵-۱۰ BHBA1ADB
۲۰۰۷-۰۵-۱۱ BBB9AHL0
۲۰۰۷-۰۵-۱۲ ۲ADLL1AL
۲۰۰۷-۰۵-۱۳ ۲۱ALAADB
۲۰۰۷-۰۵-۱۴ ۱L1AABL2
۲۰۰۷-۰۵-۱۵ ۱DH2CBA1
۲۰۰۷-۰۵-۱۶ ۱AAABAD1
۲۰۰۷-۰۵-۱۷ ۱۹OALLLC
۲۰۰۷-۰۵-۱۸ C0B9ALA9
۲۰۰۷-۰۵-۱۹ CADLHBDB
۲۰۰۷-۰۵-۲۰ A1DLAABA
۲۰۰۷-۰۵-۲۱ AOABCBAA
۲۰۰۷-۰۵-۲۲ AD1AALDA
۲۰۰۷-۰۵-۲۳ AA0B0BBA
۲۰۰۷-۰۵-۲۴ A9AAAAAA
۲۰۰۷-۰۵-۲۵ A0AAHHBB
۲۰۰۷-۰۵-۲۶ AB0CB1BL
۲۰۰۷-۰۵-۲۷ AADODAAD
۲۰۰۷-۰۵-۲۸ AOAB2DBD
۲۰۰۷-۰۵-۲۹ AB1AAL2B
۲۰۰۷-۰۵-۳۰ AACAA1AB
۲۰۰۷-۰۵-۳۱ ACOLHAA0
۲۰۰۷-۰۶-۰۱ OBBABALA
۲۰۰۷-۰۶-۰۲ LBDBD0BA
۲۰۰۷-۰۶-۰۳ BAAA2CAA
۲۰۰۷-۰۶-۰۴ BO1AAALA
۲۰۰۷-۰۶-۰۵ ۰B49OA0B
۲۰۰۷-۰۶-۰۶ ۰۴AOABAL
۲۰۰۷-۰۶-۰۷ LABBBALD
۲۰۰۷-۰۶-۰۸ LABA1L0D
۲۰۰۷-۰۶-۰۹ B1DBABAB
۲۰۰۷-۰۶-۱۰ ۱ADBABDB
۲۰۰۷-۰۶-۱۱ CBABOAL0
۲۰۰۷-۰۶-۱۲ CL1AALAL
۲۰۰۷-۰۶-۱۳ ۹۴۰CBBDB
۲۰۰۷-۰۶-۱۴ ۹AAO1BL2
۲۰۰۷-۰۶-۱۵ BAOBAAA1
۲۰۰۷-۰۶-۱۶ B20A0HD1
۲۰۰۷-۰۶-۱۷ O0DLA1LC
۲۰۰۷-۰۶-۱۸ OLAB4AA9
۲۰۰۷-۰۶-۱۹ AA1A9BDB
۲۰۰۷-۰۶-۲۰ AACA1HBA
۲۰۰۷-۰۶-۲۱ AAO1A1AA
۲۰۰۷-۰۶-۲۲ AAB0BADA
۲۰۰۷-۰۶-۲۳ A2AAABBA
۲۰۰۷-۰۶-۲۴ AHLA4LAA
۲۰۰۷-۰۶-۲۵ ABBL9ABB
۲۰۰۷-۰۶-۲۶ AAADBBBL
۲۰۰۷-۰۶-۲۷ A1CABLAD
۲۰۰۷-۰۶-۲۸ ALO1A9BD
۲۰۰۷-۰۶-۲۹ ADB00A2B
۲۰۰۷-۰۶-۳۰ DBL0ABAB
۲۰۰۷-۰۷-۰۱ LBA0BBLA
۲۰۰۷-۰۷-۰۲ BA1ABABA
۲۰۰۷-۰۷-۰۳ B1HAADAA
۲۰۰۷-۰۷-۰۴ ۲OAL0BLA
۲۰۰۷-۰۷-۰۵ ۲DOBOO0B
۲۰۰۷-۰۷-۰۶ ۱A0ADAAL
۲۰۰۷-۰۷-۰۷ ۱۹D110LD
۲۰۰۷-۰۷-۰۸ ۱۰A0A10D
۲۰۰۷-۰۷-۰۹ ۱B1ABAAB
۲۰۰۷-۰۷-۱۰ O11A0ADB
۲۰۰۷-۰۷-۱۱ OO0OOHL0
۲۰۰۷-۰۷-۱۲ ADA0D1AL
۲۰۰۷-۰۷-۱۳ AAAD1ADB
۲۰۰۷-۰۷-۱۴ A9LAABL2
۲۰۰۷-۰۷-۱۵ ABB1LBA1
۲۰۰۷-۰۷-۱۶ ABAHAAD1
۲۰۰۷-۰۷-۱۷ AACAALLC
۲۰۰۷-۰۷-۱۸ AOOOCLA9
۲۰۰۷-۰۷-۱۹ ABB0ABDB
۲۰۰۷-۰۷-۲۰ AAB0AABA
۲۰۰۷-۰۷-۲۱ ACADLBAA
۲۰۰۷-۰۷-۲۲ ABBAALDA
۲۰۰۷-۰۷-۲۳ ADA1BBBA
۲۰۰۷-۰۷-۲۴ AAAHCAAA
۲۰۰۷-۰۷-۲۵ BO9AAHBB
۲۰۰۷-۰۷-۲۶ BLLB01BL
۲۰۰۷-۰۷-۲۷ L4LBAAAD
۲۰۰۷-۰۷-۲۸ LAADHDBD
۲۰۰۷-۰۷-۲۹ DA2ABL2B
۲۰۰۷-۰۷-۳۰ AD2A11AB
۲۰۰۷-۰۷-۳۱ ۴A42AAA0
۲۰۰۷-۰۸-۰۱ ۱B0A0ALA
۲۰۰۷-۰۸-۰۲ ۱LA1A0BA
۲۰۰۷-۰۸-۰۳ CAAHHCAA
۲۰۰۷-۰۸-۰۴ CALABALA
۲۰۰۷-۰۸-۰۵ ۹ABOLA0B
۲۰۰۷-۰۸-۰۶ ۹۲AB2BAL
۲۰۰۷-۰۸-۰۷ B0CDAALD
۲۰۰۷-۰۸-۰۸ BBOAOL0D
۲۰۰۷-۰۸-۰۹ OAB1ABAB
۲۰۰۷-۰۸-۱۰ AAB1BBDB
۲۰۰۷-۰۸-۱۱ AAA4LAL0
۲۰۰۷-۰۸-۱۲ AABABLAL
۲۰۰۷-۰۸-۱۳ A2ABABDB
۲۰۰۷-۰۸-۱۴ AHABOBL2
۲۰۰۷-۰۸-۱۵ AB9DAAA1
۲۰۰۷-۰۸-۱۶ AALABHD1
۲۰۰۷-۰۸-۱۷ A1L211LC
۲۰۰۷-۰۸-۱۸ ALA4AAA9
۲۰۰۷-۰۸-۱۹ AD2ABBDB
۲۰۰۷-۰۸-۲۰ LB2AOHBA
۲۰۰۷-۰۸-۲۱ LH49A1AA
۲۰۰۷-۰۸-۲۲ DAALDADA
۲۰۰۷-۰۸-۲۳ DABL1BBA
۲۰۰۷-۰۸-۲۴ D1BAALAA
۲۰۰۷-۰۸-۲۵ DOD2BABB
۲۰۰۷-۰۸-۲۶ BDAAABBL
۲۰۰۷-۰۸-۲۷ BA1A4LAD
۲۰۰۷-۰۸-۲۸ A9H999BD
۲۰۰۷-۰۸-۲۹ A0ALBA2B
۲۰۰۷-۰۸-۳۰ OAALABAB
۲۰۰۷-۰۸-۳۱ O1OBBOA0
۲۰۰۷-۰۹-۰۱ BOALABLA
۲۰۰۷-۰۹-۰۲ OLBL4ABA
۲۰۰۷-۰۹-۰۳ OAAA9DAA
۲۰۰۷-۰۹-۰۴ A9A2BBLA
۲۰۰۷-۰۹-۰۵ AB94LO0B
۲۰۰۷-۰۹-۰۶ ABLAAAAL
۲۰۰۷-۰۹-۰۷ AAL900LD
۲۰۰۷-۰۹-۰۸ AOALO10D
۲۰۰۷-۰۹-۰۹ ABBLDAAB
۲۰۰۷-۰۹-۱۰ AA2LBADB
۲۰۰۷-۰۹-۱۱ AC4ALHL0
۲۰۰۷-۰۹-۱۲ ABABA1AL
۲۰۰۷-۰۹-۱۳ ADBA0ADB
۲۰۰۷-۰۹-۱۴ AABAOBL2
۲۰۰۷-۰۹-۱۵ ABD9DBA1
۲۰۰۷-۰۹-۱۶ ALAO1AD1
۲۰۰۷-۰۹-۱۷ A41BALLC
۲۰۰۷-۰۹-۱۸ BA4ALLA9
۲۰۰۷-۰۹-۱۹ BAABABDB
۲۰۰۷-۰۹-۲۰ BDABOABA
۲۰۰۷-۰۹-۲۱ AAOBDBAA
۲۰۰۷-۰۹-۲۲ AB0A2LDA
۲۰۰۷-۰۹-۲۳ ۴LDCABBA
۲۰۰۷-۰۹-۲۴ ۴AAOLAAA
۲۰۰۷-۰۹-۲۵ HA1BAHBB
۲۰۰۷-۰۹-۲۶ HAHAB1BL
۲۰۰۷-۰۹-۲۷ ۰۲ALCAAD
۲۰۰۷-۰۹-۲۸ ۰۰OBADBD
۲۰۰۷-۰۹-۲۹ OB0A0L2B
۲۰۰۷-۰۹-۳۰ ۰۰LAO1AB
۲۰۰۷-۱۰-۰۱ LAAL0ALA
۲۰۰۷-۱۰-۰۲ L1OAA0BA
۲۰۰۷-۱۰-۰۳ BL02HCAA
۲۰۰۷-۱۰-۰۴ BDD4BALA
۲۰۰۷-۱۰-۰۵ ۲AAALA0B
۲۰۰۷-۱۰-۰۶ ۱B192BAL
۲۰۰۷-۱۰-۰۷ ۱۰۰LAALD
۲۰۰۷-۱۰-۰۸ ۱AALOL0D
۲۰۰۷-۱۰-۰۹ ۱AAAABAB
۲۰۰۷-۱۰-۱۰ OLAABBDB
۲۰۰۷-۱۰-۱۱ ODLBLAL0
۲۰۰۷-۱۰-۱۲ AABABLAL
۲۰۰۷-۱۰-۱۳ A9AAABDB
۲۰۰۷-۱۰-۱۴ A0C9OBL2
۲۰۰۷-۱۰-۱۵ ABOLAAA1
۲۰۰۷-۱۰-۱۶ AABBBHD1
۲۰۰۷-۱۰-۱۷ AAAA11LC
۲۰۰۷-۱۰-۱۸ ABBBAAA9
۲۰۰۷-۱۰-۱۹ AHAABBDB
۲۰۰۷-۱۰-۲۰ A9AAOHBA
۲۰۰۷-۱۰-۲۱ ABAAA1AA
۲۰۰۷-۱۰-۲۲ AB9CDADA
۲۰۰۷-۱۰-۲۳ AALO1BBA
۲۰۰۷-۱۰-۲۴ AOLBALAA
۲۰۰۷-۱۰-۲۵ ABAABABB
۲۰۰۷-۱۰-۲۶ B42LABBL
۲۰۰۷-۱۰-۲۷ BA4B4LAD
۲۰۰۷-۱۰-۲۸ LAAA99BD
۲۰۰۷-۱۰-۲۹ D1BCBA2B
۲۰۰۷-۱۰-۳۰ AABCABAB
۲۰۰۷-۱۰-۳۱ ۴OB0BOA0
۲۰۰۷-۱۱-۰۱ ۱LLCABLA
۲۰۰۷-۱۱-۰۲ ۱۴BO4ABA
۲۰۰۷-۱۱-۰۳ CAAB9DAA
۲۰۰۷-۱۱-۰۴ CACABBLA
۲۰۰۷-۱۱-۰۵ ۹۱OBLO0B
۲۰۰۷-۱۱-۰۶ ۹۰BBAAAL
۲۰۰۷-۱۱-۰۷ BLAA00LD
۲۰۰۷-۱۱-۰۸ BABCO10D
۲۰۰۷-۱۱-۰۹ OCBODAAB
۲۰۰۷-۱۱-۱۰ AAAOBADB
۲۰۰۷-۱۱-۱۱ AAAALHL0
۲۰۰۷-۱۱-۱۲ A29AA1AL
۲۰۰۷-۱۱-۱۳ A0LL0ADB
۲۰۰۷-۱۱-۱۴ ABLBOBL2
۲۰۰۷-۱۱-۱۵ AAAADBA1
۲۰۰۷-۱۱-۱۶ AC211AD1
۲۰۰۷-۱۱-۱۷ AL40ALLC
۲۰۰۷-۱۱-۱۸ ADAALLA9
۲۰۰۷-۱۱-۱۹ AA9AABDB
۲۰۰۷-۱۱-۲۰ BHBAOABA
۲۰۰۷-۱۱-۲۱ LBB0DBAA
۲۰۰۷-۱۱-۲۲ LADD2LDA
۲۰۰۷-۱۱-۲۳ D1AAABBA
۲۰۰۷-۱۱-۲۴ DL11LAAA
۲۰۰۷-۱۱-۲۵ DDH0AHBB
۲۰۰۷-۱۱-۲۶ BAAAB1BL
۲۰۰۷-۱۱-۲۷ B9BOCAAD
۲۰۰۷-۱۱-۲۸ A0B0ADBD
۲۰۰۷-۱۱-۲۹ AADD0L2B
۲۰۰۷-۱۱-۳۰ O1DDO1AB
۲۰۰۷-۱۲-۰۱ BDADBALA
۲۰۰۷-۱۲-۰۲ OA9AC0BA
۲۰۰۷-۱۲-۰۳ O9L1ACAA
۲۰۰۷-۱۲-۰۴ A0L00ALA
۲۰۰۷-۱۲-۰۵ ABAAAA0B
۲۰۰۷-۱۲-۰۶ AABOHBAL
۲۰۰۷-۱۲-۰۷ AOA0BALD
۲۰۰۷-۱۲-۰۸ ABADLL0D
۲۰۰۷-۱۲-۰۹ AH9A2BAB
۲۰۰۷-۱۲-۱۰ A9BA0BDB
۲۰۰۷-۱۲-۱۱ ABB1AAL0
۲۰۰۷-۱۲-۱۲ ABDH4LAL
۲۰۰۷-۱۲-۱۳ AAAABBDB
۲۰۰۷-۱۲-۱۴ AO2OLBL2
۲۰۰۷-۱۲-۱۵ AB40BAA1
۲۰۰۷-۱۲-۱۶ A4ADAHD1
۲۰۰۷-۱۲-۱۷ AABAO1LC
۲۰۰۷-۱۲-۱۸ BAB1AAA9
۲۰۰۷-۱۲-۱۹ B1DHDBDB
۲۰۰۷-۱۲-۲۰ BADHLHBA
۲۰۰۷-۱۲-۲۱ BOAAB1AA
۲۰۰۷-۱۲-۲۲ AL1BAADA
۲۰۰۷-۱۲-۲۳ ۴۴HB0BBA
۲۰۰۷-۱۲-۲۴ ۴AADALAA
۲۰۰۷-۱۲-۲۵ HAOADABB
۲۰۰۷-۱۲-۲۶ H2021BBL
۲۰۰۷-۱۲-۲۷ ۰۰D4ALAD
۲۰۰۷-۱۲-۲۸ ۰LAAB9BD
۲۰۰۷-۱۲-۲۹ OA1BAA2B
۲۰۰۷-۱۲-۳۰ ۰ACBOBAB
۲۰۰۷-۱۲-۳۱ LAOLDOA0

۲۰۰۸ :

۲۰۰۸-۰۱-۰۱ BBLDABLA
۲۰۰۸-۰۱-۰۲ BLAA4ABA
۲۰۰۸-۰۱-۰۳ A4219DAA
۲۰۰۸-۰۱-۰۴ AA4HBBLA
۲۰۰۸-۰۱-۰۵ ۴AAALO0B
۲۰۰۸-۰۱-۰۶ ۴۲BBAAAL
۲۰۰۸-۰۱-۰۷ H0BB00LD
۲۰۰۸-۰۱-۰۸ HBDDO10D
۲۰۰۸-۰۱-۰۹ ۰AAADAAB
۲۰۰۸-۰۱-۱۰ BAAABADB
۲۰۰۸-۰۱-۱۱ ۰A12LHL0
۲۰۰۸-۰۱-۱۲ ۰AH4A1AL
۲۰۰۸-۰۱-۱۳ L2AA0ADB
۲۰۰۸-۰۱-۱۴ BHOBOBL2
۲۰۰۸-۰۱-۱۵ BB0BDBA1
۲۰۰۸-۰۱-۱۶ ۲ADL1AD1
۲۰۰۸-۰۱-۱۷ ۲۱AAALLC
۲۰۰۸-۰۱-۱۸ ۱L12LLA9
۲۰۰۸-۰۱-۱۹ ۱DH4ABDB
۲۰۰۸-۰۱-۲۰ BB04OABA
۲۰۰۸-۰۱-۲۱ BHAADBAA
۲۰۰۸-۰۱-۲۲ OBA92LDA
۲۰۰۸-۰۱-۲۳ OALLABBA
۲۰۰۸-۰۱-۲۴ A1BLLAAA
۲۰۰۸-۰۱-۲۵ AOAAAHBB
۲۰۰۸-۰۱-۲۶ AD1BB1BL
۲۰۰۸-۰۱-۲۷ AA0ACAAD
۲۰۰۸-۰۱-۲۸ A9AAADBD
۲۰۰۸-۰۱-۲۹ A0A90L2B
۲۰۰۸-۰۱-۳۰ AAA9O1AB
۲۰۰۸-۰۱-۳۱ A1BOAAA0
۲۰۰۸-۰۲-۰۱ HO19BALA
۲۰۰۸-۰۲-۰۲ ۰DHLC0BA
۲۰۰۸-۰۲-۰۳ ۰AALACAA
۲۰۰۸-۰۲-۰۴ O9OA0ALA
۲۰۰۸-۰۲-۰۵ OBB2AA0B
۲۰۰۸-۰۲-۰۶ LBDAHBAL
۲۰۰۸-۰۲-۰۷ LAAABALD
۲۰۰۸-۰۲-۰۸ BO19LL0D
۲۰۰۸-۰۲-۰۹ BBHL2BAB
۲۰۰۸-۰۲-۱۰ ۲A0L0BDB
۲۰۰۸-۰۲-۱۱ ۱CABAAL0
۲۰۰۸-۰۲-۱۲ ۱BAA4LAL
۲۰۰۸-۰۲-۱۳ ۱DLBBBDB
۲۰۰۸-۰۲-۱۴ ۱ADALBL2
۲۰۰۸-۰۲-۱۵ COAABAA1
۲۰۰۸-۰۲-۱۶ CL1CAHD1
۲۰۰۸-۰۲-۱۷ ۹۴۰OO1LC
۲۰۰۸-۰۲-۱۸ ۹AABAAA9
۲۰۰۸-۰۲-۱۹ BAAADBDB
۲۰۰۸-۰۲-۲۰ ADAALHBA
۲۰۰۸-۰۲-۲۱ AABLB1AA
۲۰۰۸-۰۲-۲۲ ABABAADA
۲۰۰۸-۰۲-۲۳ ALAA0BBA
۲۰۰۸-۰۲-۲۴ AACCALAA
۲۰۰۸-۰۲-۲۵ AAOODABB
۲۰۰۸-۰۲-۲۶ AABA1BBL
۲۰۰۸-۰۲-۲۷ A2AAALAD
۲۰۰۸-۰۲-۲۸ A0BLB9BD
۲۰۰۸-۰۲-۲۹ ABABAA2B
۲۰۰۸-۰۳-۰۱ BAAB1BLA
۲۰۰۸-۰۳-۰۲ BAOAAABA
۲۰۰۸-۰۳-۰۳ ۰۲۰CBDAA
۲۰۰۸-۰۳-۰۴ ۰HDOABLA
۲۰۰۸-۰۳-۰۵ LBABAO0B
۲۰۰۸-۰۳-۰۶ LA1A9AAL
۲۰۰۸-۰۳-۰۷ B10LB0LD
۲۰۰۸-۰۳-۰۸ BLABL10D
۲۰۰۸-۰۳-۰۹ ۲DAAAAAB
۲۰۰۸-۰۳-۱۰ ۹BAAAADB
۲۰۰۸-۰۳-۱۱ ۹HL1AHL0
۲۰۰۸-۰۳-۱۲ BAB0C1AL
۲۰۰۸-۰۳-۱۳ BAAABADB
۲۰۰۸-۰۳-۱۴ O1CALBL2
۲۰۰۸-۰۳-۱۵ OOOLABA1
۲۰۰۸-۰۳-۱۶ ADBD0AD1
۲۰۰۸-۰۳-۱۷ AAAAOLLC
۲۰۰۸-۰۳-۱۸ A9B1DLA9
۲۰۰۸-۰۳-۱۹ ABA02BDB
۲۰۰۸-۰۳-۲۰ AAA0LABA
۲۰۰۸-۰۳-۲۱ A1AAABAA
۲۰۰۸-۰۳-۲۲ AO9OHLDA
۲۰۰۸-۰۳-۲۳ ALL0BBBA
۲۰۰۸-۰۳-۲۴ AALDDAAA
۲۰۰۸-۰۳-۲۵ ACAA2HBB
۲۰۰۸-۰۳-۲۶ AB21A1BL
۲۰۰۸-۰۳-۲۷ AB4HLAAD
۲۰۰۸-۰۳-۲۸ AAAAADBD
۲۰۰۸-۰۳-۲۹ AOBOBL2B
۲۰۰۸-۰۳-۳۰ DLBOL1AB
۲۰۰۸-۰۳-۳۱ BABB2AA0
۲۰۰۸-۰۴-۰۱ BCLOAALA
۲۰۰۸-۰۴-۰۲ ۲BB0L0BA
۲۰۰۸-۰۴-۰۳ ۲DADACAA
۲۰۰۸-۰۴-۰۴ ۱ACABALA
۲۰۰۸-۰۴-۰۵ ۱BO11A0B
۲۰۰۸-۰۴-۰۶ ۱LBHABAL
۲۰۰۸-۰۴-۰۷ ۱۴AA0ALD
۲۰۰۸-۰۴-۰۸ CABOAL0D
۲۰۰۸-۰۴-۰۹ ۹AA0HBAB
۲۰۰۸-۰۴-۱۰ ADA0BBDB
۲۰۰۸-۰۴-۱۱ AAAD1AL0
۲۰۰۸-۰۴-۱۲ AB9AALAL
۲۰۰۸-۰۴-۱۳ ALL10BDB
۲۰۰۸-۰۴-۱۴ AALHABL2
۲۰۰۸-۰۴-۱۵ AAAA4AA1
۲۰۰۸-۰۴-۱۶ AA2BBHD1
۲۰۰۸-۰۴-۱۷ A24BL1LC
۲۰۰۸-۰۴-۱۸ AHADBAA9
۲۰۰۸-۰۴-۱۹ ABBAABDB
۲۰۰۸-۰۴-۲۰ A0BAAHBA
۲۰۰۸-۰۴-۲۱ AAB241AA
۲۰۰۸-۰۴-۲۲ AAD49ADA
۲۰۰۸-۰۴-۲۳ BAAABBBA
۲۰۰۸-۰۴-۲۴ BB1BBLAA
۲۰۰۸-۰۴-۲۵ LHHBAABB
۲۰۰۸-۰۴-۲۶ LBAL0BBL
۲۰۰۸-۰۴-۲۷ DAOAALAD
۲۰۰۸-۰۴-۲۸ D102D9BD
۲۰۰۸-۰۴-۲۹ DOD41A2B
۲۰۰۸-۰۴-۳۰ HOD4LBAB
۲۰۰۸-۰۵-۰۱ CHA40BLA
۲۰۰۸-۰۵-۰۲ CA9AAABA
۲۰۰۸-۰۵-۰۳ ۹ALBDDAA
۲۰۰۸-۰۵-۰۴ ۹۱LB1BLA
۲۰۰۸-۰۵-۰۵ BOADAO0B
۲۰۰۸-۰۵-۰۶ OD2ABAAL
۲۰۰۸-۰۵-۰۷ OA42A0LD
۲۰۰۸-۰۵-۰۸ A9A4A10D
۲۰۰۸-۰۵-۰۹ AB9A9AAB
۲۰۰۸-۰۵-۱۰ AABA1ADB
۲۰۰۸-۰۵-۱۱ A1B9AHL0
۲۰۰۸-۰۵-۱۲ A0DLL1AL
۲۰۰۸-۰۵-۱۳ ALALAADB
۲۰۰۸-۰۵-۱۴ AA1AABL2
۲۰۰۸-۰۵-۱۵ ACH2CBA1
۲۰۰۸-۰۵-۱۶ ABAABAD1
۲۰۰۸-۰۵-۱۷ ADOALLLC
۲۰۰۸-۰۵-۱۸ AAB9ALA9
۲۰۰۸-۰۵-۱۹ AODLHBDB
۲۰۰۸-۰۵-۲۰ DLDLAABA
۲۰۰۸-۰۵-۲۱ DAABCBAA
۲۰۰۸-۰۵-۲۲ DC1AALDA
۲۰۰۸-۰۵-۲۳ DL0B0BBA
۲۰۰۸-۰۵-۲۴ BDAAAAAA
۲۰۰۸-۰۵-۲۵ BAAAHHBB
۲۰۰۸-۰۵-۲۶ AB0CB1BL
۲۰۰۸-۰۵-۲۷ ALDODAAD
۲۰۰۸-۰۵-۲۸ ۴AAB2DBD
۲۰۰۸-۰۵-۲۹ ۴A1AAL2B
۲۰۰۸-۰۵-۳۰ LLCAA1AB
۲۰۰۸-۰۵-۳۱ BDOLHAA0
۲۰۰۸-۰۶-۰۱ OABABALA
۲۰۰۸-۰۶-۰۲ ABDBD0BA
۲۰۰۸-۰۶-۰۳ A0AA2CAA
۲۰۰۸-۰۶-۰۴ AA1AAALA
۲۰۰۸-۰۶-۰۵ AA49OA0B
۲۰۰۸-۰۶-۰۶ AAAOABAL
۲۰۰۸-۰۶-۰۷ A2BBBALD
۲۰۰۸-۰۶-۰۸ AHBA1L0D
۲۰۰۸-۰۶-۰۹ ABDBABAB
۲۰۰۸-۰۶-۱۰ A0DBABDB
۲۰۰۸-۰۶-۱۱ ABABOAL0
۲۰۰۸-۰۶-۱۲ AA1AALAL
۲۰۰۸-۰۶-۱۳ AA0CBBDB
۲۰۰۸-۰۶-۱۴ ABAO1BL2
۲۰۰۸-۰۶-۱۵ BHOBAAA1
۲۰۰۸-۰۶-۱۶ BA0A0HD1
۲۰۰۸-۰۶-۱۷ LADLA1LC
۲۰۰۸-۰۶-۱۸ L1AB4AA9
۲۰۰۸-۰۶-۱۹ DO1A9BDB
۲۰۰۸-۰۶-۲۰ AOCA1HBA
۲۰۰۸-۰۶-۲۱ ۴BO1A1AA
۲۰۰۸-۰۶-۲۲ ۴۴B0BADA
۲۰۰۸-۰۶-۲۳ HAAAABBA
۲۰۰۸-۰۶-۲۴ HALA4LAA
۲۰۰۸-۰۶-۲۵ ۰۱BL9ABB
۲۰۰۸-۰۶-۲۶ ۰OADBBBL
۲۰۰۸-۰۶-۲۷ OLCABLAD
۲۰۰۸-۰۶-۲۸ LAO1A9BD
۲۰۰۸-۰۶-۲۹ LCB00A2B
۲۰۰۸-۰۶-۳۰ BAL0ABAB
۲۰۰۸-۰۷-۰۱ A1A0BBLA
۲۰۰۸-۰۷-۰۲ A01ABABA
۲۰۰۸-۰۷-۰۳ ALHAADAA
۲۰۰۸-۰۷-۰۴ AAAL0BLA
۲۰۰۸-۰۷-۰۵ ACOBOO0B
۲۰۰۸-۰۷-۰۶ AB0ADAAL
۲۰۰۸-۰۷-۰۷ ADD110LD
۲۰۰۸-۰۷-۰۸ AAA0A10D
۲۰۰۸-۰۷-۰۹ AB1ABAAB
۲۰۰۸-۰۷-۱۰ LB1A0ADB
۲۰۰۸-۰۷-۱۱ LA0OOHL0
۲۰۰۸-۰۷-۱۲ DCA0D1AL
۲۰۰۸-۰۷-۱۳ DLAD1ADB
۲۰۰۸-۰۷-۱۴ DDLAABL2
۲۰۰۸-۰۷-۱۵ DAB1LBA1
۲۰۰۸-۰۷-۱۶ BBAHAAD1
۲۰۰۸-۰۷-۱۷ BLCAALLC
۲۰۰۸-۰۷-۱۸ AAOOCLA9
۲۰۰۸-۰۷-۱۹ AAB0ABDB
۲۰۰۸-۰۷-۲۰ OLB0AABA
۲۰۰۸-۰۷-۲۱ ODADLBAA
۲۰۰۸-۰۷-۲۲ LABAALDA
۲۰۰۸-۰۷-۲۳ B9A1BBBA
۲۰۰۸-۰۷-۲۴ B0AHCAAA
۲۰۰۸-۰۷-۲۵ ۰A9AAHBB
۲۰۰۸-۰۷-۲۶ ۰ALB01BL
۲۰۰۸-۰۷-۲۷ LALBAAAD
۲۰۰۸-۰۷-۲۸ LBADHDBD
۲۰۰۸-۰۷-۲۹ BH2ABL2B
۲۰۰۸-۰۷-۳۰ ۱۹۲A11AB
۲۰۰۸-۰۷-۳۱ C042AAA0
۲۰۰۸-۰۸-۰۱ AB0A0ALA
۲۰۰۸-۰۸-۰۲ AAA1A0BA
۲۰۰۸-۰۸-۰۳ AOAHHCAA
۲۰۰۸-۰۸-۰۴ ABLABALA
۲۰۰۸-۰۸-۰۵ AHBOLA0B
۲۰۰۸-۰۸-۰۶ AAAB2BAL
۲۰۰۸-۰۸-۰۷ BACDAALD
۲۰۰۸-۰۸-۰۸ B1OAOL0D
۲۰۰۸-۰۸-۰۹ LOB1ABAB
۲۰۰۸-۰۸-۱۰ BOB1BBDB
۲۰۰۸-۰۸-۱۱ ABA4LAL0
۲۰۰۸-۰۸-۱۲ A4BABLAL
۲۰۰۸-۰۸-۱۳ ۴AABABDB
۲۰۰۸-۰۸-۱۴ ۴AABOBL2
۲۰۰۸-۰۸-۱۵ H19DAAA1
۲۰۰۸-۰۸-۱۶ H0LABHD1
۲۰۰۸-۰۸-۱۷ ۰LL211LC
۲۰۰۸-۰۸-۱۸ ۰AA4AAA9
۲۰۰۸-۰۸-۱۹ OC2ABBDB
۲۰۰۸-۰۸-۲۰ LA2AOHBA
۲۰۰۸-۰۸-۲۱ LA49A1AA
۲۰۰۸-۰۸-۲۲ B2ALDADA
۲۰۰۸-۰۸-۲۳ B0BL1BBA
۲۰۰۸-۰۸-۲۴ ۲LBAALAA
۲۰۰۸-۰۸-۲۵ ۲AD2BABB
۲۰۰۸-۰۸-۲۶ ۱CAAABBL
۲۰۰۸-۰۸-۲۷ ۱L1A4LAD
۲۰۰۸-۰۸-۲۸ ۱DH999BD
۲۰۰۸-۰۸-۲۹ ۱AALBA2B
۲۰۰۸-۰۸-۳۰ O0ALABAB
۲۰۰۸-۰۸-۳۱ OBOBBOA0
۲۰۰۸-۰۹-۰۱ BAALABLA
۲۰۰۸-۰۹-۰۲ L1BL4ABA
۲۰۰۸-۰۹-۰۳ LLAA9DAA
۲۰۰۸-۰۹-۰۴ DDA2BBLA
۲۰۰۸-۰۹-۰۵ DA94LO0B
۲۰۰۸-۰۹-۰۶ DBLAAAAL
۲۰۰۸-۰۹-۰۷ D0L900LD
۲۰۰۸-۰۹-۰۸ BAALO10D
۲۰۰۸-۰۹-۰۹ BABLDAAB
۲۰۰۸-۰۹-۱۰ ۰L2LBADB
۲۰۰۸-۰۹-۱۱ ۰D4ALHL0
۲۰۰۸-۰۹-۱۲ OAABA1AL
۲۰۰۸-۰۹-۱۳ O9BA0ADB
۲۰۰۸-۰۹-۱۴ L0BAOBL2
۲۰۰۸-۰۹-۱۵ LBD9DBA1
۲۰۰۸-۰۹-۱۶ BAAO1AD1
۲۰۰۸-۰۹-۱۷ BA1BALLC
۲۰۰۸-۰۹-۱۸ ۰B4ALLA9
۲۰۰۸-۰۹-۱۹ ۰HABABDB
۲۰۰۸-۰۹-۲۰ ۱۹ABOABA
۲۰۰۸-۰۹-۲۱ ۱BOBDBAA
۲۰۰۸-۰۹-۲۲ ۱B0A2LDA
۲۰۰۸-۰۹-۲۳ CADCABBA
۲۰۰۸-۰۹-۲۴ COAOLAAA
۲۰۰۸-۰۹-۲۵ ۹B1BAHBB
۲۰۰۸-۰۹-۲۶ ۹۴HAB1BL
۲۰۰۸-۰۹-۲۷ BAALCAAD
۲۰۰۸-۰۹-۲۸ BAOBADBD
۲۰۰۸-۰۹-۲۹ O10A0L2B
۲۰۰۸-۰۹-۳۰ AALAO1AB
۲۰۰۸-۱۰-۰۱ AOAL0ALA
۲۰۰۸-۱۰-۰۲ ALOAA0BA
۲۰۰۸-۱۰-۰۳ AA02HCAA
۲۰۰۸-۱۰-۰۴ A9D4BALA
۲۰۰۸-۱۰-۰۵ ABAALA0B
۲۰۰۸-۱۰-۰۶ AB192BAL
۲۰۰۸-۱۰-۰۷ AA0LAALD
۲۰۰۸-۱۰-۰۸ AOALOL0D
۲۰۰۸-۱۰-۰۹ ALAAABAB
۲۰۰۸-۱۰-۱۰ LAAABBDB
۲۰۰۸-۱۰-۱۱ LCLBLAL0
۲۰۰۸-۱۰-۱۲ DBBABLAL
۲۰۰۸-۱۰-۱۳ DDAAABDB
۲۰۰۸-۱۰-۱۴ DAC9OBL2
۲۰۰۸-۱۰-۱۵ DBOLAAA1
۲۰۰۸-۱۰-۱۶ BLBBBHD1
۲۰۰۸-۱۰-۱۷ B4AA11LC
۲۰۰۸-۱۰-۱۸ AABBAAA9
۲۰۰۸-۱۰-۱۹ AAAABBDB
۲۰۰۸-۱۰-۲۰ ODAAOHBA
۲۰۰۸-۱۰-۲۱ OAAAA1AA
۲۰۰۸-۱۰-۲۲ LB9CDADA
۲۰۰۸-۱۰-۲۳ LLLO1BBA
۲۰۰۸-۱۰-۲۴ BALBALAA
۲۰۰۸-۱۰-۲۵ BAAABABB
۲۰۰۸-۱۰-۲۶ ۰A2LABBL
۲۰۰۸-۱۰-۲۷ ۰۲۴B4LAD
۲۰۰۸-۱۰-۲۸ LHAA99BD
۲۰۰۸-۱۰-۲۹ BBBCBA2B
۲۰۰۸-۱۰-۳۰ ۱۰BCABAB
۲۰۰۸-۱۰-۳۱ CAB0BOA0
۲۰۰۸-۱۱-۰۱ AALCABLA
۲۰۰۸-۱۱-۰۲ AABO4ABA
۲۰۰۸-۱۱-۰۳ A2AB9DAA
۲۰۰۸-۱۱-۰۴ AHCABBLA
۲۰۰۸-۱۱-۰۵ ABOBLO0B
۲۰۰۸-۱۱-۰۶ AABBAAAL
۲۰۰۸-۱۱-۰۷ B1AA00LD
۲۰۰۸-۱۱-۰۸ BOBCO10D
۲۰۰۸-۱۱-۰۹ LDBODAAB
۲۰۰۸-۱۱-۱۰ BBAOBADB
۲۰۰۸-۱۱-۱۱ AHAALHL0
۲۰۰۸-۱۱-۱۲ AA9AA1AL
۲۰۰۸-۱۱-۱۳ ۴ALL0ADB
۲۰۰۸-۱۱-۱۴ ۴۱LBOBL2
۲۰۰۸-۱۱-۱۵ HOAADBA1
۲۰۰۸-۱۱-۱۶ HD211AD1
۲۰۰۸-۱۱-۱۷ ۰A40ALLC
۲۰۰۸-۱۱-۱۸ ۰۹AALLA9
۲۰۰۸-۱۱-۱۹ OB9AABDB
۲۰۰۸-۱۱-۲۰ ۰ABAOABA
۲۰۰۸-۱۱-۲۱ L1B0DBAA
۲۰۰۸-۱۱-۲۲ LODD2LDA
۲۰۰۸-۱۱-۲۳ BLAAABBA
۲۰۰۸-۱۱-۲۴ BA11LAAA
۲۰۰۸-۱۱-۲۵ ۲CH0AHBB
۲۰۰۸-۱۱-۲۶ ۱BAAB1BL
۲۰۰۸-۱۱-۲۷ ۱DBOCAAD
۲۰۰۸-۱۱-۲۸ ۱AB0ADBD
۲۰۰۸-۱۱-۲۹ ۱ODD0L2B
۲۰۰۸-۱۱-۳۰ OLDDO1AB
۲۰۰۸-۱۲-۰۱ BCADBALA
۲۰۰۸-۱۲-۰۲ LB9AC0BA
۲۰۰۸-۱۲-۰۳ LDL1ACAA
۲۰۰۸-۱۲-۰۴ DAL00ALA
۲۰۰۸-۱۲-۰۵ DBAAAA0B
۲۰۰۸-۱۲-۰۶ DLBOHBAL
۲۰۰۸-۱۲-۰۷ DAA0BALD
۲۰۰۸-۱۲-۰۸ BAADLL0D
۲۰۰۸-۱۲-۰۹ BA9A2BAB
۲۰۰۸-۱۲-۱۰ ۰DBA0BDB
۲۰۰۸-۱۲-۱۱ ۰AB1AAL0
۲۰۰۸-۱۲-۱۲ OBDH4LAL
۲۰۰۸-۱۲-۱۳ O0AABBDB
۲۰۰۸-۱۲-۱۴ LA2OLBL2
۲۰۰۸-۱۲-۱۵ LA40BAA1
۲۰۰۸-۱۲-۱۶ BAADAHD1
۲۰۰۸-۱۲-۱۷ B2BAO1LC
۲۰۰۸-۱۲-۱۸ ۰HB1AAA9
۲۰۰۸-۱۲-۱۹ ۰BDHDBDB
۲۰۰۸-۱۲-۲۰ ۱۰DHLHBA
۲۰۰۸-۱۲-۲۱ ۱AAAB1AA
۲۰۰۸-۱۲-۲۲ ۱A1BAADA
۲۰۰۸-۱۲-۲۳ CAHB0BBA
۲۰۰۸-۱۲-۲۴ CBADALAA
۲۰۰۸-۱۲-۲۵ ۹HOADABB
۲۰۰۸-۱۲-۲۶ ۹A021BBL
۲۰۰۸-۱۲-۲۷ BAD4ALAD
۲۰۰۸-۱۲-۲۸ B1AAB9BD
۲۰۰۸-۱۲-۲۹ OO1BAA2B
۲۰۰۸-۱۲-۳۰ AOCBOBAB
۲۰۰۸-۱۲-۳۱ ABOLDOA0

۲۰۰۹:

۲۰۰۹-۰۱-۰۱ ۱BLDABLA
۲۰۰۹-۰۱-۰۲ ۱AAA4ABA
۲۰۰۹-۰۱-۰۳ ۱A219DAA
۲۰۰۹-۰۱-۰۴ ۱B4HBBLA
۲۰۰۹-۰۱-۰۵ CHAALO0B
۲۰۰۹-۰۱-۰۶ CABBAAAL
۲۰۰۹-۰۱-۰۷ ۹ABB00LD
۲۰۰۹-۰۱-۰۸ ۹۱DDO10D
۲۰۰۹-۰۱-۰۹ BOAADAAB
۲۰۰۹-۰۱-۱۰ AOAABADB
۲۰۰۹-۰۱-۱۱ AB12LHL0
۲۰۰۹-۰۱-۱۲ A4H4A1AL
۲۰۰۹-۰۱-۱۳ AAAA0ADB
۲۰۰۹-۰۱-۱۴ AAOBOBL2
۲۰۰۹-۰۱-۱۵ A10BDBA1
۲۰۰۹-۰۱-۱۶ AODL1AD1
۲۰۰۹-۰۱-۱۷ ALAAALLC
۲۰۰۹-۰۱-۱۸ AA12LLA9
۲۰۰۹-۰۱-۱۹ ACH4ABDB
۲۰۰۹-۰۱-۲۰ BA04OABA
۲۰۰۹-۰۱-۲۱ BAAADBAA
۲۰۰۹-۰۱-۲۲ L1A92LDA
۲۰۰۹-۰۱-۲۳ L0LLABBA
۲۰۰۹-۰۱-۲۴ DLBLLAAA
۲۰۰۹-۰۱-۲۵ DAAAAHBB
۲۰۰۹-۰۱-۲۶ DC1BB1BL
۲۰۰۹-۰۱-۲۷ DL0ACAAD
۲۰۰۹-۰۱-۲۸ BDAAADBD
۲۰۰۹-۰۱-۲۹ BAA90L2B
۲۰۰۹-۰۱-۳۰ ۰۰A9O1AB
۲۰۰۹-۰۱-۳۱ ۰BBOAAA0
۲۰۰۹-۰۲-۰۱ ۹A19BALA
۲۰۰۹-۰۲-۰۲ BCHLC0BA
۲۰۰۹-۰۲-۰۳ BLALACAA
۲۰۰۹-۰۲-۰۴ ODOA0ALA
۲۰۰۹-۰۲-۰۵ OAB2AA0B
۲۰۰۹-۰۲-۰۶ ABDAHBAL
۲۰۰۹-۰۲-۰۷ A0AABALD
۲۰۰۹-۰۲-۰۸ AA19LL0D
۲۰۰۹-۰۲-۰۹ AAHL2BAB
۲۰۰۹-۰۲-۱۰ AL0L0BDB
۲۰۰۹-۰۲-۱۱ ADABAAL0
۲۰۰۹-۰۲-۱۲ AAAA4LAL
۲۰۰۹-۰۲-۱۳ A9LBBBDB
۲۰۰۹-۰۲-۱۴ A0DALBL2
۲۰۰۹-۰۲-۱۵ AAAABAA1
۲۰۰۹-۰۲-۱۶ AA1CAHD1
۲۰۰۹-۰۲-۱۷ AA0OO1LC
۲۰۰۹-۰۲-۱۸ ABABAAA9
۲۰۰۹-۰۲-۱۹ BHAADBDB
۲۰۰۹-۰۲-۲۰ D9AALHBA
۲۰۰۹-۰۲-۲۱ B0BLB1AA
۲۰۰۹-۰۲-۲۲ BBABAADA
۲۰۰۹-۰۲-۲۳ AAAA0BBA
۲۰۰۹-۰۲-۲۴ AOCCALAA
۲۰۰۹-۰۲-۲۵ ۴BOODABB
۲۰۰۹-۰۲-۲۶ ۴۴BA1BBL
۲۰۰۹-۰۲-۲۷ HAAAALAD
۲۰۰۹-۰۲-۲۸ HABLB9BD
۲۰۰۹-۰۳-۰۱ ALAB1BLA
۲۰۰۹-۰۳-۰۲ A4OAAABA
۲۰۰۹-۰۳-۰۳ AA0CBDAA
۲۰۰۹-۰۳-۰۴ AADOABLA
۲۰۰۹-۰۳-۰۵ A1ABAO0B
۲۰۰۹-۰۳-۰۶ A01A9AAL
۲۰۰۹-۰۳-۰۷ AL0LB0LD
۲۰۰۹-۰۳-۰۸ AAABL10D
۲۰۰۹-۰۳-۰۹ ACAAAAAB
۲۰۰۹-۰۳-۱۰ AAAAAADB
۲۰۰۹-۰۳-۱۱ AAL1AHL0
۲۰۰۹-۰۳-۱۲ B2B0C1AL
۲۰۰۹-۰۳-۱۳ B0AABADB
۲۰۰۹-۰۳-۱۴ LLCALBL2
۲۰۰۹-۰۳-۱۵ LAOLABA1
۲۰۰۹-۰۳-۱۶ DCBD0AD1
۲۰۰۹-۰۳-۱۷ DLAAOLLC
۲۰۰۹-۰۳-۱۸ DDB1DLA9
۲۰۰۹-۰۳-۱۹ DAA02BDB
۲۰۰۹-۰۳-۲۰ HHA0LABA
۲۰۰۹-۰۳-۲۱ HBAAABAA
۲۰۰۹-۰۳-۲۲ ۰A9OHLDA
۲۰۰۹-۰۳-۲۳ ۰۱L0BBBA
۲۰۰۹-۰۳-۲۴ OLLDDAAA
۲۰۰۹-۰۳-۲۵ ODAA2HBB
۲۰۰۹-۰۳-۲۶ LA21A1BL
۲۰۰۹-۰۳-۲۷ LB4HLAAD
۲۰۰۹-۰۳-۲۸ B0AAADBD
۲۰۰۹-۰۳-۲۹ BABOBL2B
۲۰۰۹-۰۳-۳۰ ۲۱BOL1AB
۲۰۰۹-۰۳-۳۱ ۱OBB2AA0
۲۰۰۹-۰۴-۰۱ ADLOAALA
۲۰۰۹-۰۴-۰۲ AAB0L0BA
۲۰۰۹-۰۴-۰۳ A9ADACAA
۲۰۰۹-۰۴-۰۴ A0CABALA
۲۰۰۹-۰۴-۰۵ ABO11A0B
۲۰۰۹-۰۴-۰۶ AABHABAL
۲۰۰۹-۰۴-۰۷ AAAA0ALD
۲۰۰۹-۰۴-۰۸ ABBOAL0D
۲۰۰۹-۰۴-۰۹ AHA0HBAB
۲۰۰۹-۰۴-۱۰ D9A0BBDB
۲۰۰۹-۰۴-۱۱ DBAD1AL0
۲۰۰۹-۰۴-۱۲ DB9AALAL
۲۰۰۹-۰۴-۱۳ BAL10BDB
۲۰۰۹-۰۴-۱۴ BOLHABL2
۲۰۰۹-۰۴-۱۵ ABAA4AA1
۲۰۰۹-۰۴-۱۶ A42BBHD1
۲۰۰۹-۰۴-۱۷ ۴A4BL1LC
۲۰۰۹-۰۴-۱۸ ۴AADBAA9
۲۰۰۹-۰۴-۱۹ H1BAABDB
۲۰۰۹-۰۴-۲۰ LABAAHBA
۲۰۰۹-۰۴-۲۱ BOB241AA
۲۰۰۹-۰۴-۲۲ BLD49ADA
۲۰۰۹-۰۴-۲۳ ۰۴AABBBA
۲۰۰۹-۰۴-۲۴ ۰A1BBLAA
۲۰۰۹-۰۴-۲۵ LAHBAABB
۲۰۰۹-۰۴-۲۶ L1AL0BBL
۲۰۰۹-۰۴-۲۷ B0OAALAD
۲۰۰۹-۰۴-۲۸ BL02D9BD
۲۰۰۹-۰۴-۲۹ ۲AD41A2B
۲۰۰۹-۰۴-۳۰ ۹AD4LBAB
۲۰۰۹-۰۵-۰۱ AAA40BLA
۲۰۰۹-۰۵-۰۲ A29AAABA
۲۰۰۹-۰۵-۰۳ A0LBDDAA
۲۰۰۹-۰۵-۰۴ ABLB1BLA
۲۰۰۹-۰۵-۰۵ BAADAO0B
۲۰۰۹-۰۵-۰۶ LC2ABAAL
۲۰۰۹-۰۵-۰۷ LL42A0LD
۲۰۰۹-۰۵-۰۸ DDA4A10D
۲۰۰۹-۰۵-۰۹ DA9A9AAB
۲۰۰۹-۰۵-۱۰ ۴HBA1ADB
۲۰۰۹-۰۵-۱۱ ۴BB9AHL0
۲۰۰۹-۰۵-۱۲ HADLL1AL
۲۰۰۹-۰۵-۱۳ H1ALAADB
۲۰۰۹-۰۵-۱۴ ۰L1AABL2
۲۰۰۹-۰۵-۱۵ ۰DH2CBA1
۲۰۰۹-۰۵-۱۶ OAAABAD1
۲۰۰۹-۰۵-۱۷ O9OALLLC
۲۰۰۹-۰۵-۱۸ L0B9ALA9
۲۰۰۹-۰۵-۱۹ LADLHBDB
۲۰۰۹-۰۵-۲۰ B1DLAABA
۲۰۰۹-۰۵-۲۱ BOABCBAA
۲۰۰۹-۰۵-۲۲ ۲D1AALDA
۲۰۰۹-۰۵-۲۳ ۲A0B0BBA
۲۰۰۹-۰۵-۲۴ ۱۹AAAAAA
۲۰۰۹-۰۵-۲۵ ۱۰AAHHBB
۲۰۰۹-۰۵-۲۶ ۱B0CB1BL
۲۰۰۹-۰۵-۲۷ ۱ADODAAD
۲۰۰۹-۰۵-۲۸ COAB2DBD
۲۰۰۹-۰۵-۲۹ CB1AAL2B
۲۰۰۹-۰۵-۳۰ AACAA1AB
۲۰۰۹-۰۵-۳۱ ACOLHAA0
۲۰۰۹-۰۶-۰۱ LBBABALA
۲۰۰۹-۰۶-۰۲ DBDBD0BA
۲۰۰۹-۰۶-۰۳ DAAA2CAA
۲۰۰۹-۰۶-۰۴ DO1AAALA
۲۰۰۹-۰۶-۰۵ BB49OA0B
۲۰۰۹-۰۶-۰۶ B4AOABAL
۲۰۰۹-۰۶-۰۷ AABBBALD
۲۰۰۹-۰۶-۰۸ AABA1L0D
۲۰۰۹-۰۶-۰۹ ۴۱DBABAB
۲۰۰۹-۰۶-۱۰ OADBABDB
۲۰۰۹-۰۶-۱۱ LBABOAL0
۲۰۰۹-۰۶-۱۲ LL1AALAL
۲۰۰۹-۰۶-۱۳ B40CBBDB
۲۰۰۹-۰۶-۱۴ BAAO1BL2
۲۰۰۹-۰۶-۱۵ ۰AOBAAA1
۲۰۰۹-۰۶-۱۶ ۰۲۰A0HD1
۲۰۰۹-۰۶-۱۷ L0DLA1LC
۲۰۰۹-۰۶-۱۸ LLAB4AA9
۲۰۰۹-۰۶-۱۹ BA1A9BDB
۲۰۰۹-۰۶-۲۰ ۱ACA1HBA
۲۰۰۹-۰۶-۲۱ CAO1A1AA
۲۰۰۹-۰۶-۲۲ CAB0BADA
۲۰۰۹-۰۶-۲۳ ۹۲AAABBA
۲۰۰۹-۰۶-۲۴ ۹HLA4LAA
۲۰۰۹-۰۶-۲۵ BBBL9ABB
۲۰۰۹-۰۶-۲۶ BAADBBBL
۲۰۰۹-۰۶-۲۷ O1CABLAD
۲۰۰۹-۰۶-۲۸ ALO1A9BD
۲۰۰۹-۰۶-۲۹ ADB00A2B
۲۰۰۹-۰۶-۳۰ ABL0ABAB
۲۰۰۹-۰۷-۰۱ ABA0BBLA
۲۰۰۹-۰۷-۰۲ ۴A1ABABA
۲۰۰۹-۰۷-۰۳ ۴۱HAADAA
۲۰۰۹-۰۷-۰۴ HOAL0BLA
۲۰۰۹-۰۷-۰۵ HDOBOO0B
۲۰۰۹-۰۷-۰۶ ۰A0ADAAL
۲۰۰۹-۰۷-۰۷ ۰۹D110LD
۲۰۰۹-۰۷-۰۸ O0A0A10D
۲۰۰۹-۰۷-۰۹ OB1ABAAB
۲۰۰۹-۰۷-۱۰ L11A0ADB
۲۰۰۹-۰۷-۱۱ LO0OOHL0
۲۰۰۹-۰۷-۱۲ BDA0D1AL
۲۰۰۹-۰۷-۱۳ BAAD1ADB
۲۰۰۹-۰۷-۱۴ ۲۹LAABL2
۲۰۰۹-۰۷-۱۵ ۲BB1LBA1
۲۰۰۹-۰۷-۱۶ ۱BAHAAD1
۲۰۰۹-۰۷-۱۷ ۱ACAALLC
۲۰۰۹-۰۷-۱۸ ۱OOOCLA9
۲۰۰۹-۰۷-۱۹ ۱BB0ABDB
۲۰۰۹-۰۷-۲۰ OAB0AABA
۲۰۰۹-۰۷-۲۱ OCADLBAA
۲۰۰۹-۰۷-۲۲ ABBAALDA
۲۰۰۹-۰۷-۲۳ ADA1BBBA
۲۰۰۹-۰۷-۲۴ AAAHCAAA
۲۰۰۹-۰۷-۲۵ AO9AAHBB
۲۰۰۹-۰۷-۲۶ ALLB01BL
۲۰۰۹-۰۷-۲۷ A4LBAAAD
۲۰۰۹-۰۷-۲۸ AAADHDBD
۲۰۰۹-۰۷-۲۹ AA2ABL2B
۲۰۰۹-۰۷-۳۰ AD2A11AB
۲۰۰۹-۰۷-۳۱ AA42AAA0
۲۰۰۹-۰۸-۰۱ OB0A0ALA
۲۰۰۹-۰۸-۰۲ OLA1A0BA
۲۰۰۹-۰۸-۰۳ LAAHHCAA
۲۰۰۹-۰۸-۰۴ LALABALA
۲۰۰۹-۰۸-۰۵ BABOLA0B
۲۰۰۹-۰۸-۰۶ B2AB2BAL
۲۰۰۹-۰۸-۰۷ ۰۰CDAALD
۲۰۰۹-۰۸-۰۸ ۰BOAOL0D
۲۰۰۹-۰۸-۰۹ LAB1ABAB
۲۰۰۹-۰۸-۱۰ ۱AB1BBDB
۲۰۰۹-۰۸-۱۱ ۱AA4LAL0
۲۰۰۹-۰۸-۱۲ ۱ABABLAL
۲۰۰۹-۰۸-۱۳ C2ABABDB
۲۰۰۹-۰۸-۱۴ CHABOBL2
۲۰۰۹-۰۸-۱۵ ۹B9DAAA1
۲۰۰۹-۰۸-۱۶ ۹ALABHD1
۲۰۰۹-۰۸-۱۷ B1L211LC
۲۰۰۹-۰۸-۱۸ BLA4AAA9
۲۰۰۹-۰۸-۱۹ OD2ABBDB
۲۰۰۹-۰۸-۲۰ AB2AOHBA
۲۰۰۹-۰۸-۲۱ AH49A1AA
۲۰۰۹-۰۸-۲۲ AAALDADA
۲۰۰۹-۰۸-۲۳ AABL1BBA
۲۰۰۹-۰۸-۲۴ A1BAALAA
۲۰۰۹-۰۸-۲۵ AOD2BABB
۲۰۰۹-۰۸-۲۶ ADAAABBL
۲۰۰۹-۰۸-۲۷ AA1A4LAD
۲۰۰۹-۰۸-۲۸ A9H999BD
۲۰۰۹-۰۸-۲۹ A0ALBA2B
۲۰۰۹-۰۸-۳۰ LAALABAB
۲۰۰۹-۰۸-۳۱ L1OBBOA0
۲۰۰۹-۰۹-۰۱ ۰OALABLA
۲۰۰۹-۰۹-۰۲ LLBL4ABA
۲۰۰۹-۰۹-۰۳ LAAA9DAA
۲۰۰۹-۰۹-۰۴ B9A2BBLA
۲۰۰۹-۰۹-۰۵ BB94LO0B
۲۰۰۹-۰۹-۰۶ ۲BLAAAAL
۲۰۰۹-۰۹-۰۷ ۲AL900LD
۲۰۰۹-۰۹-۰۸ ۱OALO10D
۲۰۰۹-۰۹-۰۹ ۱BBLDAAB
۲۰۰۹-۰۹-۱۰ BA2LBADB
۲۰۰۹-۰۹-۱۱ BC4ALHL0
۲۰۰۹-۰۹-۱۲ OBABA1AL
۲۰۰۹-۰۹-۱۳ ODBA0ADB
۲۰۰۹-۰۹-۱۴ AABAOBL2
۲۰۰۹-۰۹-۱۵ ABD9DBA1
۲۰۰۹-۰۹-۱۶ ALAO1AD1
۲۰۰۹-۰۹-۱۷ A41BALLC
۲۰۰۹-۰۹-۱۸ AA4ALLA9
۲۰۰۹-۰۹-۱۹ AAABABDB
۲۰۰۹-۰۹-۲۰ ADABOABA
۲۰۰۹-۰۹-۲۱ AAOBDBAA
۲۰۰۹-۰۹-۲۲ AB0A2LDA
۲۰۰۹-۰۹-۲۳ ALDCABBA
۲۰۰۹-۰۹-۲۴ AAAOLAAA
۲۰۰۹-۰۹-۲۵ AA1BAHBB
۲۰۰۹-۰۹-۲۶ AAHAB1BL
۲۰۰۹-۰۹-۲۷ B2ALCAAD
۲۰۰۹-۰۹-۲۸ B0OBADBD
۲۰۰۹-۰۹-۲۹ LB0A0L2B
۲۰۰۹-۰۹-۳۰ B0LAO1AB
۲۰۰۹-۱۰-۰۱ AAAL0ALA
۲۰۰۹-۱۰-۰۲ A1OAA0BA
۲۰۰۹-۱۰-۰۳ ۴L02HCAA
۲۰۰۹-۱۰-۰۴ ۴DD4BALA
۲۰۰۹-۱۰-۰۵ HAAALA0B
۲۰۰۹-۱۰-۰۶ ۰B192BAL
۲۰۰۹-۱۰-۰۷ ۰۰۰LAALD
۲۰۰۹-۱۰-۰۸ OAALOL0D
۲۰۰۹-۱۰-۰۹ OAAAABAB
۲۰۰۹-۱۰-۱۰ LLAABBDB
۲۰۰۹-۱۰-۱۱ LDLBLAL0
۲۰۰۹-۱۰-۱۲ BABABLAL
۲۰۰۹-۱۰-۱۳ B9AAABDB
۲۰۰۹-۱۰-۱۴ ۲۰C9OBL2
۲۰۰۹-۱۰-۱۵ ۲BOLAAA1
۲۰۰۹-۱۰-۱۶ ۱ABBBHD1
۲۰۰۹-۱۰-۱۷ ۱AAA11LC
۲۰۰۹-۱۰-۱۸ ۱BBBAAA9
۲۰۰۹-۱۰-۱۹ ۱HAABBDB
۲۰۰۹-۱۰-۲۰ O9AAOHBA
۲۰۰۹-۱۰-۲۱ OBAAA1AA
۲۰۰۹-۱۰-۲۲ AB9CDADA
۲۰۰۹-۱۰-۲۳ AALO1BBA
۲۰۰۹-۱۰-۲۴ AOLBALAA
۲۰۰۹-۱۰-۲۵ ABAABABB
۲۰۰۹-۱۰-۲۶ A42LABBL
۲۰۰۹-۱۰-۲۷ AA4B4LAD
۲۰۰۹-۱۰-۲۸ AAAA99BD
۲۰۰۹-۱۰-۲۹ A1BCBA2B
۲۰۰۹-۱۰-۳۰ AABCABAB
۲۰۰۹-۱۰-۳۱ AOB0BOA0
۲۰۰۹-۱۱-۰۱ ۰LLCABLA
۲۰۰۹-۱۱-۰۲ O4BO4ABA
۲۰۰۹-۱۱-۰۳ LAAB9DAA
۲۰۰۹-۱۱-۰۴ LACABBLA
۲۰۰۹-۱۱-۰۵ B1OBLO0B
۲۰۰۹-۱۱-۰۶ B0BBAAAL
۲۰۰۹-۱۱-۰۷ ۰LAA00LD
۲۰۰۹-۱۱-۰۸ ۰ABCO10D
۲۰۰۹-۱۱-۰۹ LCBODAAB
۲۰۰۹-۱۱-۱۰ ۱AAOBADB
۲۰۰۹-۱۱-۱۱ ۱AAALHL0
۲۰۰۹-۱۱-۱۲ ۱۲۹AA1AL
۲۰۰۹-۱۱-۱۳ C0LL0ADB
۲۰۰۹-۱۱-۱۴ CBLBOBL2
۲۰۰۹-۱۱-۱۵ ۹AAADBA1
۲۰۰۹-۱۱-۱۶ ۹C211AD1
۲۰۰۹-۱۱-۱۷ BL40ALLC
۲۰۰۹-۱۱-۱۸ BDAALLA9
۲۰۰۹-۱۱-۱۹ OA9AABDB
۲۰۰۹-۱۱-۲۰ AHBAOABA
۲۰۰۹-۱۱-۲۱ ABB0DBAA
۲۰۰۹-۱۱-۲۲ AADD2LDA
۲۰۰۹-۱۱-۲۳ A1AAABBA
۲۰۰۹-۱۱-۲۴ AL11LAAA
۲۰۰۹-۱۱-۲۵ ADH0AHBB
۲۰۰۹-۱۱-۲۶ AAAAB1BL
۲۰۰۹-۱۱-۲۷ A9BOCAAD
۲۰۰۹-۱۱-۲۸ A0B0ADBD
۲۰۰۹-۱۱-۲۹ AADD0L2B
۲۰۰۹-۱۱-۳۰ L1DDO1AB
۲۰۰۹-۱۲-۰۱ ۰DADBALA
۲۰۰۹-۱۲-۰۲ LA9AC0BA
۲۰۰۹-۱۲-۰۳ L9L1ACAA
۲۰۰۹-۱۲-۰۴ B0L00ALA
۲۰۰۹-۱۲-۰۵ BBAAAA0B
۲۰۰۹-۱۲-۰۶ ۲ABOHBAL
۲۰۰۹-۱۲-۰۷ ۲OA0BALD
۲۰۰۹-۱۲-۰۸ ۱BADLL0D
۲۰۰۹-۱۲-۰۹ ۱H9A2BAB
۲۰۰۹-۱۲-۱۰ B9BA0BDB
۲۰۰۹-۱۲-۱۱ BBB1AAL0
۲۰۰۹-۱۲-۱۲ OBDH4LAL
۲۰۰۹-۱۲-۱۳ OAAABBDB
۲۰۰۹-۱۲-۱۴ AO2OLBL2
۲۰۰۹-۱۲-۱۵ AB40BAA1
۲۰۰۹-۱۲-۱۶ A4ADAHD1
۲۰۰۹-۱۲-۱۷ AABAO1LC
۲۰۰۹-۱۲-۱۸ AAB1AAA9
۲۰۰۹-۱۲-۱۹ A1DHDBDB
۲۰۰۹-۱۲-۲۰ AADHLHBA
۲۰۰۹-۱۲-۲۱ AOAAB1AA
۲۰۰۹-۱۲-۲۲ AL1BAADA
۲۰۰۹-۱۲-۲۳ A4HB0BBA
۲۰۰۹-۱۲-۲۴ AAADALAA
۲۰۰۹-۱۲-۲۵ AAOADABB
۲۰۰۹-۱۲-۲۶ A2021BBL
۲۰۰۹-۱۲-۲۷ B0D4ALAD
۲۰۰۹-۱۲-۲۸ BLAAB9BD
۲۰۰۹-۱۲-۲۹ LA1BAA2B
۲۰۰۹-۱۲-۳۰ BACBOBAB
۲۰۰۹-۱۲-۳۱ AAOLDOA0

۲۰۱۰ :

۲۰۱۰-۰۱-۰۱ BBLDABLA
۲۰۱۰-۰۱-۰۲ BLAA4ABA
۲۰۱۰-۰۱-۰۳ A4219DAA
۲۰۱۰-۰۱-۰۴ AA4HBBLA
۲۰۱۰-۰۱-۰۵ ۴AAALO0B
۲۰۱۰-۰۱-۰۶ ۴۲BBAAAL
۲۰۱۰-۰۱-۰۷ H0BB00LD
۲۰۱۰-۰۱-۰۸ HBDDO10D
۲۰۱۰-۰۱-۰۹ ۰AAADAAB
۲۰۱۰-۰۱-۱۰ BAAABADB
۲۰۱۰-۰۱-۱۱ ۰A12LHL0
۲۰۱۰-۰۱-۱۲ ۰AH4A1AL
۲۰۱۰-۰۱-۱۳ L2AA0ADB
۲۰۱۰-۰۱-۱۴ BHOBOBL2
۲۰۱۰-۰۱-۱۵ BB0BDBA1
۲۰۱۰-۰۱-۱۶ ۲ADL1AD1
۲۰۱۰-۰۱-۱۷ ۲۱AAALLC
۲۰۱۰-۰۱-۱۸ ۱L12LLA9
۲۰۱۰-۰۱-۱۹ ۱DH4ABDB
۲۰۱۰-۰۱-۲۰ BB04OABA
۲۰۱۰-۰۱-۲۱ BHAADBAA
۲۰۱۰-۰۱-۲۲ OBA92LDA
۲۰۱۰-۰۱-۲۳ OALLABBA
۲۰۱۰-۰۱-۲۴ A1BLLAAA
۲۰۱۰-۰۱-۲۵ AOAAAHBB
۲۰۱۰-۰۱-۲۶ AD1BB1BL
۲۰۱۰-۰۱-۲۷ AA0ACAAD
۲۰۱۰-۰۱-۲۸ A9AAADBD
۲۰۱۰-۰۱-۲۹ A0A90L2B
۲۰۱۰-۰۱-۳۰ AAA9O1AB
۲۰۱۰-۰۱-۳۱ A1BOAAA0
۲۰۱۰-۰۲-۰۱ HO19BALA
۲۰۱۰-۰۲-۰۲ ۰DHLC0BA
۲۰۱۰-۰۲-۰۳ ۰AALACAA
۲۰۱۰-۰۲-۰۴ O9OA0ALA
۲۰۱۰-۰۲-۰۵ OBB2AA0B
۲۰۱۰-۰۲-۰۶ LBDAHBAL
۲۰۱۰-۰۲-۰۷ LAAABALD
۲۰۱۰-۰۲-۰۸ BO19LL0D
۲۰۱۰-۰۲-۰۹ BBHL2BAB
۲۰۱۰-۰۲-۱۰ ۲A0L0BDB
۲۰۱۰-۰۲-۱۱ ۱CABAAL0
۲۰۱۰-۰۲-۱۲ ۱BAA4LAL
۲۰۱۰-۰۲-۱۳ ۱DLBBBDB
۲۰۱۰-۰۲-۱۴ ۱ADALBL2
۲۰۱۰-۰۲-۱۵ COAABAA1
۲۰۱۰-۰۲-۱۶ CL1CAHD1
۲۰۱۰-۰۲-۱۷ ۹۴۰OO1LC
۲۰۱۰-۰۲-۱۸ ۹AABAAA9
۲۰۱۰-۰۲-۱۹ BAAADBDB
۲۰۱۰-۰۲-۲۰ ADAALHBA
۲۰۱۰-۰۲-۲۱ AABLB1AA
۲۰۱۰-۰۲-۲۲ ABABAADA
۲۰۱۰-۰۲-۲۳ ALAA0BBA
۲۰۱۰-۰۲-۲۴ AACCALAA
۲۰۱۰-۰۲-۲۵ AAOODABB
۲۰۱۰-۰۲-۲۶ AABA1BBL
۲۰۱۰-۰۲-۲۷ A2AAALAD
۲۰۱۰-۰۲-۲۸ A0BLB9BD
۲۰۱۰-۰۳-۰۱ BAAB1BLA
۲۰۱۰-۰۳-۰۲ BAOAAABA
۲۰۱۰-۰۳-۰۳ ۰۲۰CBDAA
۲۰۱۰-۰۳-۰۴ ۰HDOABLA
۲۰۱۰-۰۳-۰۵ LBABAO0B
۲۰۱۰-۰۳-۰۶ LA1A9AAL
۲۰۱۰-۰۳-۰۷ B10LB0LD
۲۰۱۰-۰۳-۰۸ BLABL10D
۲۰۱۰-۰۳-۰۹ ۲DAAAAAB
۲۰۱۰-۰۳-۱۰ ۹BAAAADB
۲۰۱۰-۰۳-۱۱ ۹HL1AHL0
۲۰۱۰-۰۳-۱۲ BAB0C1AL
۲۰۱۰-۰۳-۱۳ BAAABADB
۲۰۱۰-۰۳-۱۴ O1CALBL2
۲۰۱۰-۰۳-۱۵ OOOLABA1
۲۰۱۰-۰۳-۱۶ ADBD0AD1
۲۰۱۰-۰۳-۱۷ AAAAOLLC
۲۰۱۰-۰۳-۱۸ A9B1DLA9
۲۰۱۰-۰۳-۱۹ ABA02BDB
۲۰۱۰-۰۳-۲۰ AAA0LABA
۲۰۱۰-۰۳-۲۱ A1AAABAA
۲۰۱۰-۰۳-۲۲ AO9OHLDA
۲۰۱۰-۰۳-۲۳ ALL0BBBA
۲۰۱۰-۰۳-۲۴ AALDDAAA
۲۰۱۰-۰۳-۲۵ ACAA2HBB
۲۰۱۰-۰۳-۲۶ AB21A1BL
۲۰۱۰-۰۳-۲۷ AB4HLAAD
۲۰۱۰-۰۳-۲۸ AAAAADBD
۲۰۱۰-۰۳-۲۹ AOBOBL2B
۲۰۱۰-۰۳-۳۰ DLBOL1AB
۲۰۱۰-۰۳-۳۱ BABB2AA0
۲۰۱۰-۰۴-۰۱ BCLOAALA
۲۰۱۰-۰۴-۰۲ ۲BB0L0BA
۲۰۱۰-۰۴-۰۳ ۲DADACAA
۲۰۱۰-۰۴-۰۴ ۱ACABALA
۲۰۱۰-۰۴-۰۵ ۱BO11A0B
۲۰۱۰-۰۴-۰۶ ۱LBHABAL
۲۰۱۰-۰۴-۰۷ ۱۴AA0ALD
۲۰۱۰-۰۴-۰۸ CABOAL0D
۲۰۱۰-۰۴-۰۹ ۹AA0HBAB
۲۰۱۰-۰۴-۱۰ ADA0BBDB
۲۰۱۰-۰۴-۱۱ AAAD1AL0
۲۰۱۰-۰۴-۱۲ AB9AALAL
۲۰۱۰-۰۴-۱۳ ALL10BDB
۲۰۱۰-۰۴-۱۴ AALHABL2
۲۰۱۰-۰۴-۱۵ AAAA4AA1
۲۰۱۰-۰۴-۱۶ AA2BBHD1
۲۰۱۰-۰۴-۱۷ A24BL1LC
۲۰۱۰-۰۴-۱۸ AHADBAA9
۲۰۱۰-۰۴-۱۹ ABBAABDB
۲۰۱۰-۰۴-۲۰ A0BAAHBA
۲۰۱۰-۰۴-۲۱ AAB241AA
۲۰۱۰-۰۴-۲۲ AAD49ADA
۲۰۱۰-۰۴-۲۳ BAAABBBA
۲۰۱۰-۰۴-۲۴ BB1BBLAA
۲۰۱۰-۰۴-۲۵ LHHBAABB
۲۰۱۰-۰۴-۲۶ LBAL0BBL
۲۰۱۰-۰۴-۲۷ DAOAALAD
۲۰۱۰-۰۴-۲۸ D102D9BD
۲۰۱۰-۰۴-۲۹ DOD41A2B
۲۰۱۰-۰۴-۳۰ HOD4LBAB
۲۰۱۰-۰۵-۰۱ CHA40BLA
۲۰۱۰-۰۵-۰۲ CA9AAABA
۲۰۱۰-۰۵-۰۳ ۹ALBDDAA
۲۰۱۰-۰۵-۰۴ ۹۱LB1BLA
۲۰۱۰-۰۵-۰۵ BOADAO0B
۲۰۱۰-۰۵-۰۶ OD2ABAAL
۲۰۱۰-۰۵-۰۷ OA42A0LD
۲۰۱۰-۰۵-۰۸ A9A4A10D
۲۰۱۰-۰۵-۰۹ AB9A9AAB
۲۰۱۰-۰۵-۱۰ AABA1ADB
۲۰۱۰-۰۵-۱۱ A1B9AHL0
۲۰۱۰-۰۵-۱۲ A0DLL1AL
۲۰۱۰-۰۵-۱۳ ALALAADB
۲۰۱۰-۰۵-۱۴ AA1AABL2
۲۰۱۰-۰۵-۱۵ ACH2CBA1
۲۰۱۰-۰۵-۱۶ ABAABAD1
۲۰۱۰-۰۵-۱۷ ADOALLLC
۲۰۱۰-۰۵-۱۸ AAB9ALA9
۲۰۱۰-۰۵-۱۹ AODLHBDB
۲۰۱۰-۰۵-۲۰ DLDLAABA
۲۰۱۰-۰۵-۲۱ DAABCBAA
۲۰۱۰-۰۵-۲۲ DC1AALDA
۲۰۱۰-۰۵-۲۳ DL0B0BBA
۲۰۱۰-۰۵-۲۴ BDAAAAAA
۲۰۱۰-۰۵-۲۵ BAAAHHBB
۲۰۱۰-۰۵-۲۶ AB0CB1BL
۲۰۱۰-۰۵-۲۷ ALDODAAD
۲۰۱۰-۰۵-۲۸ ۴AAB2DBD
۲۰۱۰-۰۵-۲۹ ۴A1AAL2B
۲۰۱۰-۰۵-۳۰ LLCAA1AB
۲۰۱۰-۰۵-۳۱ BDOLHAA0
۲۰۱۰-۰۶-۰۱ OABABALA
۲۰۱۰-۰۶-۰۲ ABDBD0BA
۲۰۱۰-۰۶-۰۳ A0AA2CAA
۲۰۱۰-۰۶-۰۴ AA1AAALA
۲۰۱۰-۰۶-۰۵ AA49OA0B
۲۰۱۰-۰۶-۰۶ AAAOABAL
۲۰۱۰-۰۶-۰۷ A2BBBALD
۲۰۱۰-۰۶-۰۸ AHBA1L0D
۲۰۱۰-۰۶-۰۹ ABDBABAB
۲۰۱۰-۰۶-۱۰ A0DBABDB
۲۰۱۰-۰۶-۱۱ ABABOAL0
۲۰۱۰-۰۶-۱۲ AA1AALAL
۲۰۱۰-۰۶-۱۳ AA0CBBDB
۲۰۱۰-۰۶-۱۴ ABAO1BL2
۲۰۱۰-۰۶-۱۵ BHOBAAA1
۲۰۱۰-۰۶-۱۶ BA0A0HD1
۲۰۱۰-۰۶-۱۷ LADLA1LC
۲۰۱۰-۰۶-۱۸ L1AB4AA9
۲۰۱۰-۰۶-۱۹ DO1A9BDB
۲۰۱۰-۰۶-۲۰ AOCA1HBA
۲۰۱۰-۰۶-۲۱ ۴BO1A1AA
۲۰۱۰-۰۶-۲۲ ۴۴B0BADA
۲۰۱۰-۰۶-۲۳ HAAAABBA
۲۰۱۰-۰۶-۲۴ HALA4LAA
۲۰۱۰-۰۶-۲۵ ۰۱BL9ABB
۲۰۱۰-۰۶-۲۶ ۰OADBBBL
۲۰۱۰-۰۶-۲۷ OLCABLAD
۲۰۱۰-۰۶-۲۸ LAO1A9BD
۲۰۱۰-۰۶-۲۹ LCB00A2B
۲۰۱۰-۰۶-۳۰ BAL0ABAB
۲۰۱۰-۰۷-۰۱ A1A0BBLA
۲۰۱۰-۰۷-۰۲ A01ABABA
۲۰۱۰-۰۷-۰۳ ALHAADAA
۲۰۱۰-۰۷-۰۴ AAAL0BLA
۲۰۱۰-۰۷-۰۵ ACOBOO0B
۲۰۱۰-۰۷-۰۶ AB0ADAAL
۲۰۱۰-۰۷-۰۷ ADD110LD
۲۰۱۰-۰۷-۰۸ AAA0A10D
۲۰۱۰-۰۷-۰۹ AB1ABAAB
۲۰۱۰-۰۷-۱۰ LB1A0ADB
۲۰۱۰-۰۷-۱۱ LA0OOHL0
۲۰۱۰-۰۷-۱۲ DCA0D1AL
۲۰۱۰-۰۷-۱۳ DLAD1ADB
۲۰۱۰-۰۷-۱۴ DDLAABL2
۲۰۱۰-۰۷-۱۵ DAB1LBA1
۲۰۱۰-۰۷-۱۶ BBAHAAD1
۲۰۱۰-۰۷-۱۷ BLCAALLC
۲۰۱۰-۰۷-۱۸ AAOOCLA9
۲۰۱۰-۰۷-۱۹ AAB0ABDB
۲۰۱۰-۰۷-۲۰ OLB0AABA
۲۰۱۰-۰۷-۲۱ ODADLBAA
۲۰۱۰-۰۷-۲۲ LABAALDA
۲۰۱۰-۰۷-۲۳ B9A1BBBA
۲۰۱۰-۰۷-۲۴ B0AHCAAA
۲۰۱۰-۰۷-۲۵ ۰A9AAHBB
۲۰۱۰-۰۷-۲۶ ۰ALB01BL
۲۰۱۰-۰۷-۲۷ LALBAAAD
۲۰۱۰-۰۷-۲۸ LBADHDBD
۲۰۱۰-۰۷-۲۹ BH2ABL2B
۲۰۱۰-۰۷-۳۰ ۱۹۲A11AB
۲۰۱۰-۰۷-۳۱ C042AAA0
۲۰۱۰-۰۸-۰۱ AB0A0ALA
۲۰۱۰-۰۸-۰۲ AAA1A0BA
۲۰۱۰-۰۸-۰۳ AOAHHCAA
۲۰۱۰-۰۸-۰۴ ABLABALA
۲۰۱۰-۰۸-۰۵ AHBOLA0B
۲۰۱۰-۰۸-۰۶ AAAB2BAL
۲۰۱۰-۰۸-۰۷ BACDAALD
۲۰۱۰-۰۸-۰۸ B1OAOL0D
۲۰۱۰-۰۸-۰۹ LOB1ABAB
۲۰۱۰-۰۸-۱۰ BOB1BBDB
۲۰۱۰-۰۸-۱۱ ABA4LAL0
۲۰۱۰-۰۸-۱۲ A4BABLAL
۲۰۱۰-۰۸-۱۳ ۴AABABDB
۲۰۱۰-۰۸-۱۴ ۴AABOBL2
۲۰۱۰-۰۸-۱۵ H19DAAA1
۲۰۱۰-۰۸-۱۶ H0LABHD1
۲۰۱۰-۰۸-۱۷ ۰LL211LC
۲۰۱۰-۰۸-۱۸ ۰AA4AAA9
۲۰۱۰-۰۸-۱۹ OC2ABBDB
۲۰۱۰-۰۸-۲۰ LA2AOHBA
۲۰۱۰-۰۸-۲۱ LA49A1AA
۲۰۱۰-۰۸-۲۲ B2ALDADA
۲۰۱۰-۰۸-۲۳ B0BL1BBA
۲۰۱۰-۰۸-۲۴ ۲LBAALAA
۲۰۱۰-۰۸-۲۵ ۲AD2BABB
۲۰۱۰-۰۸-۲۶ ۱CAAABBL
۲۰۱۰-۰۸-۲۷ ۱L1A4LAD
۲۰۱۰-۰۸-۲۸ ۱DH999BD
۲۰۱۰-۰۸-۲۹ ۱AALBA2B
۲۰۱۰-۰۸-۳۰ O0ALABAB
۲۰۱۰-۰۸-۳۱ OBOBBOA0
۲۰۱۰-۰۹-۰۱ BAALABLA
۲۰۱۰-۰۹-۰۲ L1BL4ABA
۲۰۱۰-۰۹-۰۳ LLAA9DAA
۲۰۱۰-۰۹-۰۴ DDA2BBLA
۲۰۱۰-۰۹-۰۵ DA94LO0B
۲۰۱۰-۰۹-۰۶ DBLAAAAL
۲۰۱۰-۰۹-۰۷ D0L900LD
۲۰۱۰-۰۹-۰۸ BAALO10D
۲۰۱۰-۰۹-۰۹ BABLDAAB
۲۰۱۰-۰۹-۱۰ ۰L2LBADB
۲۰۱۰-۰۹-۱۱ ۰D4ALHL0
۲۰۱۰-۰۹-۱۲ OAABA1AL
۲۰۱۰-۰۹-۱۳ O9BA0ADB
۲۰۱۰-۰۹-۱۴ L0BAOBL2
۲۰۱۰-۰۹-۱۵ LBD9DBA1
۲۰۱۰-۰۹-۱۶ BAAO1AD1
۲۰۱۰-۰۹-۱۷ BA1BALLC
۲۰۱۰-۰۹-۱۸ ۰B4ALLA9
۲۰۱۰-۰۹-۱۹ ۰HABABDB
۲۰۱۰-۰۹-۲۰ ۱۹ABOABA
۲۰۱۰-۰۹-۲۱ ۱BOBDBAA
۲۰۱۰-۰۹-۲۲ ۱B0A2LDA
۲۰۱۰-۰۹-۲۳ CADCABBA
۲۰۱۰-۰۹-۲۴ COAOLAAA
۲۰۱۰-۰۹-۲۵ ۹B1BAHBB
۲۰۱۰-۰۹-۲۶ ۹۴HAB1BL
۲۰۱۰-۰۹-۲۷ BAALCAAD
۲۰۱۰-۰۹-۲۸ BAOBADBD
۲۰۱۰-۰۹-۲۹ O10A0L2B
۲۰۱۰-۰۹-۳۰ AALAO1AB
۲۰۱۰-۱۰-۰۱ AOAL0ALA
۲۰۱۰-۱۰-۰۲ ALOAA0BA
۲۰۱۰-۱۰-۰۳ AA02HCAA
۲۰۱۰-۱۰-۰۴ A9D4BALA
۲۰۱۰-۱۰-۰۵ ABAALA0B
۲۰۱۰-۱۰-۰۶ AB192BAL
۲۰۱۰-۱۰-۰۷ AA0LAALD
۲۰۱۰-۱۰-۰۸ AOALOL0D
۲۰۱۰-۱۰-۰۹ ALAAABAB
۲۰۱۰-۱۰-۱۰ LAAABBDB
۲۰۱۰-۱۰-۱۱ LCLBLAL0
۲۰۱۰-۱۰-۱۲ DBBABLAL
۲۰۱۰-۱۰-۱۳ DDAAABDB
۲۰۱۰-۱۰-۱۴ DAC9OBL2
۲۰۱۰-۱۰-۱۵ DBOLAAA1
۲۰۱۰-۱۰-۱۶ BLBBBHD1
۲۰۱۰-۱۰-۱۷ B4AA11LC
۲۰۱۰-۱۰-۱۸ AABBAAA9
۲۰۱۰-۱۰-۱۹ AAAABBDB
۲۰۱۰-۱۰-۲۰ ODAAOHBA
۲۰۱۰-۱۰-۲۱ OAAAA1AA
۲۰۱۰-۱۰-۲۲ LB9CDADA
۲۰۱۰-۱۰-۲۳ LLLO1BBA
۲۰۱۰-۱۰-۲۴ BALBALAA
۲۰۱۰-۱۰-۲۵ BAAABABB
۲۰۱۰-۱۰-۲۶ ۰A2LABBL
۲۰۱۰-۱۰-۲۷ ۰۲۴B4LAD
۲۰۱۰-۱۰-۲۸ LHAA99BD
۲۰۱۰-۱۰-۲۹ BBBCBA2B
۲۰۱۰-۱۰-۳۰ ۱۰BCABAB
۲۰۱۰-۱۰-۳۱ CAB0BOA0
۲۰۱۰-۱۱-۰۱ AALCABLA
۲۰۱۰-۱۱-۰۲ AABO4ABA
۲۰۱۰-۱۱-۰۳ A2AB9DAA
۲۰۱۰-۱۱-۰۴ AHCABBLA
۲۰۱۰-۱۱-۰۵ ABOBLO0B
۲۰۱۰-۱۱-۰۶ AABBAAAL
۲۰۱۰-۱۱-۰۷ B1AA00LD
۲۰۱۰-۱۱-۰۸ BOBCO10D
۲۰۱۰-۱۱-۰۹ LDBODAAB
۲۰۱۰-۱۱-۱۰ BBAOBADB
۲۰۱۰-۱۱-۱۱ AHAALHL0
۲۰۱۰-۱۱-۱۲ AA9AA1AL
۲۰۱۰-۱۱-۱۳ ۴ALL0ADB
۲۰۱۰-۱۱-۱۴ ۴۱LBOBL2
۲۰۱۰-۱۱-۱۵ HOAADBA1
۲۰۱۰-۱۱-۱۶ HD211AD1
۲۰۱۰-۱۱-۱۷ ۰A40ALLC
۲۰۱۰-۱۱-۱۸ ۰۹AALLA9
۲۰۱۰-۱۱-۱۹ OB9AABDB
۲۰۱۰-۱۱-۲۰ ۰ABAOABA
۲۰۱۰-۱۱-۲۱ L1B0DBAA
۲۰۱۰-۱۱-۲۲ LODD2LDA
۲۰۱۰-۱۱-۲۳ BLAAABBA
۲۰۱۰-۱۱-۲۴ BA11LAAA
۲۰۱۰-۱۱-۲۵ ۲CH0AHBB
۲۰۱۰-۱۱-۲۶ ۱BAAB1BL
۲۰۱۰-۱۱-۲۷ ۱DBOCAAD
۲۰۱۰-۱۱-۲۸ ۱AB0ADBD
۲۰۱۰-۱۱-۲۹ ۱ODD0L2B
۲۰۱۰-۱۱-۳۰ OLDDO1AB
۲۰۱۰-۱۲-۰۱ BCADBALA
۲۰۱۰-۱۲-۰۲ LB9AC0BA
۲۰۱۰-۱۲-۰۳ LDL1ACAA
۲۰۱۰-۱۲-۰۴ DAL00ALA
۲۰۱۰-۱۲-۰۵ DBAAAA0B
۲۰۱۰-۱۲-۰۶ DLBOHBAL
۲۰۱۰-۱۲-۰۷ DAA0BALD
۲۰۱۰-۱۲-۰۸ BAADLL0D
۲۰۱۰-۱۲-۰۹ BA9A2BAB
۲۰۱۰-۱۲-۱۰ ۰DBA0BDB
۲۰۱۰-۱۲-۱۱ ۰AB1AAL0
۲۰۱۰-۱۲-۱۲ OBDH4LAL
۲۰۱۰-۱۲-۱۳ O0AABBDB
۲۰۱۰-۱۲-۱۴ LA2OLBL2
۲۰۱۰-۱۲-۱۵ LA40BAA1
۲۰۱۰-۱۲-۱۶ BAADAHD1
۲۰۱۰-۱۲-۱۷ B2BAO1LC
۲۰۱۰-۱۲-۱۸ ۰HB1AAA9
۲۰۱۰-۱۲-۱۹ ۰BDHDBDB
۲۰۱۰-۱۲-۲۰ ۱۰DHLHBA
۲۰۱۰-۱۲-۲۱ ۱AAAB1AA
۲۰۱۰-۱۲-۲۲ ۱A1BAADA
۲۰۱۰-۱۲-۲۳ CAHB0BBA
۲۰۱۰-۱۲-۲۴ CBADALAA
۲۰۱۰-۱۲-۲۵ ۹HOADABB
۲۰۱۰-۱۲-۲۶ ۹A021BBL
۲۰۱۰-۱۲-۲۷ BAD4ALAD
۲۰۱۰-۱۲-۲۸ B1AAB9BD
۲۰۱۰-۱۲-۲۹ OO1BAA2B
۲۰۱۰-۱۲-۳۰ AOCBOBAB
۲۰۱۰-۱۲-۳۱ ABOLDOA0

۲۰۱۱ :

۲۰۱۱-۰۱-۰۱ ۱BLDABLA
۲۰۱۱-۰۱-۰۲ ۱AAA4ABA
۲۰۱۱-۰۱-۰۳ ۱A219DAA
۲۰۱۱-۰۱-۰۴ ۱B4HBBLA
۲۰۱۱-۰۱-۰۵ CHAALO0B
۲۰۱۱-۰۱-۰۶ CABBAAAL
۲۰۱۱-۰۱-۰۷ ۹ABB00LD
۲۰۱۱-۰۱-۰۸ ۹۱DDO10D
۲۰۱۱-۰۱-۰۹ BOAADAAB
۲۰۱۱-۰۱-۱۰ AOAABADB
۲۰۱۱-۰۱-۱۱ AB12LHL0
۲۰۱۱-۰۱-۱۲ A4H4A1AL
۲۰۱۱-۰۱-۱۳ AAAA0ADB
۲۰۱۱-۰۱-۱۴ AAOBOBL2
۲۰۱۱-۰۱-۱۵ A10BDBA1
۲۰۱۱-۰۱-۱۶ AODL1AD1
۲۰۱۱-۰۱-۱۷ ALAAALLC
۲۰۱۱-۰۱-۱۸ AA12LLA9
۲۰۱۱-۰۱-۱۹ ACH4ABDB
۲۰۱۱-۰۱-۲۰ BA04OABA
۲۰۱۱-۰۱-۲۱ BAAADBAA
۲۰۱۱-۰۱-۲۲ L1A92LDA
۲۰۱۱-۰۱-۲۳ L0LLABBA
۲۰۱۱-۰۱-۲۴ DLBLLAAA
۲۰۱۱-۰۱-۲۵ DAAAAHBB
۲۰۱۱-۰۱-۲۶ DC1BB1BL
۲۰۱۱-۰۱-۲۷ DL0ACAAD
۲۰۱۱-۰۱-۲۸ BDAAADBD
۲۰۱۱-۰۱-۲۹ BAA90L2B
۲۰۱۱-۰۱-۳۰ ۰۰A9O1AB
۲۰۱۱-۰۱-۳۱ ۰BBOAAA0
۲۰۱۱-۰۲-۰۱ ۹A19BALA
۲۰۱۱-۰۲-۰۲ BCHLC0BA
۲۰۱۱-۰۲-۰۳ BLALACAA
۲۰۱۱-۰۲-۰۴ ODOA0ALA
۲۰۱۱-۰۲-۰۵ OAB2AA0B
۲۰۱۱-۰۲-۰۶ ABDAHBAL
۲۰۱۱-۰۲-۰۷ A0AABALD
۲۰۱۱-۰۲-۰۸ AA19LL0D
۲۰۱۱-۰۲-۰۹ AAHL2BAB
۲۰۱۱-۰۲-۱۰ AL0L0BDB
۲۰۱۱-۰۲-۱۱ ADABAAL0
۲۰۱۱-۰۲-۱۲ AAAA4LAL
۲۰۱۱-۰۲-۱۳ A9LBBBDB
۲۰۱۱-۰۲-۱۴ A0DALBL2
۲۰۱۱-۰۲-۱۵ AAAABAA1
۲۰۱۱-۰۲-۱۶ AA1CAHD1
۲۰۱۱-۰۲-۱۷ AA0OO1LC
۲۰۱۱-۰۲-۱۸ ABABAAA9
۲۰۱۱-۰۲-۱۹ BHAADBDB
۲۰۱۱-۰۲-۲۰ D9AALHBA
۲۰۱۱-۰۲-۲۱ B0BLB1AA
۲۰۱۱-۰۲-۲۲ BBABAADA
۲۰۱۱-۰۲-۲۳ AAAA0BBA
۲۰۱۱-۰۲-۲۴ AOCCALAA
۲۰۱۱-۰۲-۲۵ ۴BOODABB
۲۰۱۱-۰۲-۲۶ ۴۴BA1BBL
۲۰۱۱-۰۲-۲۷ HAAAALAD
۲۰۱۱-۰۲-۲۸ HABLB9BD
۲۰۱۱-۰۳-۰۱ ALAB1BLA
۲۰۱۱-۰۳-۰۲ A4OAAABA
۲۰۱۱-۰۳-۰۳ AA0CBDAA
۲۰۱۱-۰۳-۰۴ AADOABLA
۲۰۱۱-۰۳-۰۵ A1ABAO0B
۲۰۱۱-۰۳-۰۶ A01A9AAL
۲۰۱۱-۰۳-۰۷ AL0LB0LD
۲۰۱۱-۰۳-۰۸ AAABL10D
۲۰۱۱-۰۳-۰۹ ACAAAAAB
۲۰۱۱-۰۳-۱۰ AAAAAADB
۲۰۱۱-۰۳-۱۱ AAL1AHL0
۲۰۱۱-۰۳-۱۲ B2B0C1AL
۲۰۱۱-۰۳-۱۳ B0AABADB
۲۰۱۱-۰۳-۱۴ LLCALBL2
۲۰۱۱-۰۳-۱۵ LAOLABA1
۲۰۱۱-۰۳-۱۶ DCBD0AD1
۲۰۱۱-۰۳-۱۷ DLAAOLLC
۲۰۱۱-۰۳-۱۸ DDB1DLA9
۲۰۱۱-۰۳-۱۹ DAA02BDB
۲۰۱۱-۰۳-۲۰ HHA0LABA
۲۰۱۱-۰۳-۲۱ HBAAABAA
۲۰۱۱-۰۳-۲۲ ۰A9OHLDA
۲۰۱۱-۰۳-۲۳ ۰۱L0BBBA
۲۰۱۱-۰۳-۲۴ OLLDDAAA
۲۰۱۱-۰۳-۲۵ ODAA2HBB
۲۰۱۱-۰۳-۲۶ LA21A1BL
۲۰۱۱-۰۳-۲۷ LB4HLAAD
۲۰۱۱-۰۳-۲۸ B0AAADBD
۲۰۱۱-۰۳-۲۹ BABOBL2B
۲۰۱۱-۰۳-۳۰ ۲۱BOL1AB
۲۰۱۱-۰۳-۳۱ ۱OBB2AA0
۲۰۱۱-۰۴-۰۱ ADLOAALA
۲۰۱۱-۰۴-۰۲ AAB0L0BA
۲۰۱۱-۰۴-۰۳ A9ADACAA
۲۰۱۱-۰۴-۰۴ A0CABALA
۲۰۱۱-۰۴-۰۵ ABO11A0B
۲۰۱۱-۰۴-۰۶ AABHABAL
۲۰۱۱-۰۴-۰۷ AAAA0ALD
۲۰۱۱-۰۴-۰۸ ABBOAL0D
۲۰۱۱-۰۴-۰۹ AHA0HBAB
۲۰۱۱-۰۴-۱۰ D9A0BBDB
۲۰۱۱-۰۴-۱۱ DBAD1AL0
۲۰۱۱-۰۴-۱۲ DB9AALAL
۲۰۱۱-۰۴-۱۳ BAL10BDB
۲۰۱۱-۰۴-۱۴ BOLHABL2
۲۰۱۱-۰۴-۱۵ ABAA4AA1
۲۰۱۱-۰۴-۱۶ A42BBHD1
۲۰۱۱-۰۴-۱۷ ۴A4BL1LC
۲۰۱۱-۰۴-۱۸ ۴AADBAA9
۲۰۱۱-۰۴-۱۹ H1BAABDB
۲۰۱۱-۰۴-۲۰ LABAAHBA
۲۰۱۱-۰۴-۲۱ BOB241AA
۲۰۱۱-۰۴-۲۲ BLD49ADA
۲۰۱۱-۰۴-۲۳ ۰۴AABBBA
۲۰۱۱-۰۴-۲۴ ۰A1BBLAA
۲۰۱۱-۰۴-۲۵ LAHBAABB
۲۰۱۱-۰۴-۲۶ L1AL0BBL
۲۰۱۱-۰۴-۲۷ B0OAALAD
۲۰۱۱-۰۴-۲۸ BL02D9BD
۲۰۱۱-۰۴-۲۹ ۲AD41A2B
۲۰۱۱-۰۴-۳۰ ۹AD4LBAB
۲۰۱۱-۰۵-۰۱ AAA40BLA
۲۰۱۱-۰۵-۰۲ A29AAABA
۲۰۱۱-۰۵-۰۳ A0LBDDAA
۲۰۱۱-۰۵-۰۴ ABLB1BLA
۲۰۱۱-۰۵-۰۵ BAADAO0B
۲۰۱۱-۰۵-۰۶ LC2ABAAL
۲۰۱۱-۰۵-۰۷ LL42A0LD
۲۰۱۱-۰۵-۰۸ DDA4A10D
۲۰۱۱-۰۵-۰۹ DA9A9AAB
۲۰۱۱-۰۵-۱۰ ۴HBA1ADB
۲۰۱۱-۰۵-۱۱ ۴BB9AHL0
۲۰۱۱-۰۵-۱۲ HADLL1AL
۲۰۱۱-۰۵-۱۳ H1ALAADB
۲۰۱۱-۰۵-۱۴ ۰L1AABL2
۲۰۱۱-۰۵-۱۵ ۰DH2CBA1
۲۰۱۱-۰۵-۱۶ OAAABAD1
۲۰۱۱-۰۵-۱۷ O9OALLLC
۲۰۱۱-۰۵-۱۸ L0B9ALA9
۲۰۱۱-۰۵-۱۹ LADLHBDB
۲۰۱۱-۰۵-۲۰ B1DLAABA
۲۰۱۱-۰۵-۲۱ BOABCBAA
۲۰۱۱-۰۵-۲۲ ۲D1AALDA
۲۰۱۱-۰۵-۲۳ ۲A0B0BBA
۲۰۱۱-۰۵-۲۴ ۱۹AAAAAA
۲۰۱۱-۰۵-۲۵ ۱۰AAHHBB
۲۰۱۱-۰۵-۲۶ ۱B0CB1BL
۲۰۱۱-۰۵-۲۷ ۱ADODAAD
۲۰۱۱-۰۵-۲۸ COAB2DBD
۲۰۱۱-۰۵-۲۹ CB1AAL2B
۲۰۱۱-۰۵-۳۰ AACAA1AB
۲۰۱۱-۰۵-۳۱ ACOLHAA0
۲۰۱۱-۰۶-۰۱ LBBABALA
۲۰۱۱-۰۶-۰۲ DBDBD0BA
۲۰۱۱-۰۶-۰۳ DAAA2CAA
۲۰۱۱-۰۶-۰۴ DO1AAALA
۲۰۱۱-۰۶-۰۵ BB49OA0B
۲۰۱۱-۰۶-۰۶ B4AOABAL
۲۰۱۱-۰۶-۰۷ AABBBALD
۲۰۱۱-۰۶-۰۸ AABA1L0D
۲۰۱۱-۰۶-۰۹ ۴۱DBABAB
۲۰۱۱-۰۶-۱۰ OADBABDB
۲۰۱۱-۰۶-۱۱ LBABOAL0
۲۰۱۱-۰۶-۱۲ LL1AALAL
۲۰۱۱-۰۶-۱۳ B40CBBDB
۲۰۱۱-۰۶-۱۴ BAAO1BL2
۲۰۱۱-۰۶-۱۵ ۰AOBAAA1
۲۰۱۱-۰۶-۱۶ ۰۲۰A0HD1
۲۰۱۱-۰۶-۱۷ L0DLA1LC
۲۰۱۱-۰۶-۱۸ LLAB4AA9
۲۰۱۱-۰۶-۱۹ BA1A9BDB
۲۰۱۱-۰۶-۲۰ ۱ACA1HBA
۲۰۱۱-۰۶-۲۱ CAO1A1AA
۲۰۱۱-۰۶-۲۲ CAB0BADA
۲۰۱۱-۰۶-۲۳ ۹۲AAABBA
۲۰۱۱-۰۶-۲۴ ۹HLA4LAA
۲۰۱۱-۰۶-۲۵ BBBL9ABB
۲۰۱۱-۰۶-۲۶ BAADBBBL
۲۰۱۱-۰۶-۲۷ O1CABLAD
۲۰۱۱-۰۶-۲۸ ALO1A9BD
۲۰۱۱-۰۶-۲۹ ADB00A2B
۲۰۱۱-۰۶-۳۰ ABL0ABAB
۲۰۱۱-۰۷-۰۱ ABA0BBLA
۲۰۱۱-۰۷-۰۲ ۴A1ABABA
۲۰۱۱-۰۷-۰۳ ۴۱HAADAA
۲۰۱۱-۰۷-۰۴ HOAL0BLA
۲۰۱۱-۰۷-۰۵ HDOBOO0B
۲۰۱۱-۰۷-۰۶ ۰A0ADAAL
۲۰۱۱-۰۷-۰۷ ۰۹D110LD
۲۰۱۱-۰۷-۰۸ O0A0A10D
۲۰۱۱-۰۷-۰۹ OB1ABAAB
۲۰۱۱-۰۷-۱۰ L11A0ADB
۲۰۱۱-۰۷-۱۱ LO0OOHL0
۲۰۱۱-۰۷-۱۲ BDA0D1AL
۲۰۱۱-۰۷-۱۳ BAAD1ADB
۲۰۱۱-۰۷-۱۴ ۲۹LAABL2
۲۰۱۱-۰۷-۱۵ ۲BB1LBA1
۲۰۱۱-۰۷-۱۶ ۱BAHAAD1
۲۰۱۱-۰۷-۱۷ ۱ACAALLC
۲۰۱۱-۰۷-۱۸ ۱OOOCLA9
۲۰۱۱-۰۷-۱۹ ۱BB0ABDB
۲۰۱۱-۰۷-۲۰ OAB0AABA
۲۰۱۱-۰۷-۲۱ OCADLBAA
۲۰۱۱-۰۷-۲۲ ABBAALDA
۲۰۱۱-۰۷-۲۳ ADA1BBBA
۲۰۱۱-۰۷-۲۴ AAAHCAAA
۲۰۱۱-۰۷-۲۵ AO9AAHBB
۲۰۱۱-۰۷-۲۶ ALLB01BL
۲۰۱۱-۰۷-۲۷ A4LBAAAD
۲۰۱۱-۰۷-۲۸ AAADHDBD
۲۰۱۱-۰۷-۲۹ AA2ABL2B
۲۰۱۱-۰۷-۳۰ AD2A11AB
۲۰۱۱-۰۷-۳۱ AA42AAA0
۲۰۱۱-۰۸-۰۱ OB0A0ALA
۲۰۱۱-۰۸-۰۲ OLA1A0BA
۲۰۱۱-۰۸-۰۳ LAAHHCAA
۲۰۱۱-۰۸-۰۴ LALABALA
۲۰۱۱-۰۸-۰۵ BABOLA0B
۲۰۱۱-۰۸-۰۶ B2AB2BAL
۲۰۱۱-۰۸-۰۷ ۰۰CDAALD
۲۰۱۱-۰۸-۰۸ ۰BOAOL0D
۲۰۱۱-۰۸-۰۹ LAB1ABAB
۲۰۱۱-۰۸-۱۰ ۱AB1BBDB
۲۰۱۱-۰۸-۱۱ ۱AA4LAL0
۲۰۱۱-۰۸-۱۲ ۱ABABLAL
۲۰۱۱-۰۸-۱۳ C2ABABDB
۲۰۱۱-۰۸-۱۴ CHABOBL2
۲۰۱۱-۰۸-۱۵ ۹B9DAAA1
۲۰۱۱-۰۸-۱۶ ۹ALABHD1
۲۰۱۱-۰۸-۱۷ B1L211LC
۲۰۱۱-۰۸-۱۸ BLA4AAA9
۲۰۱۱-۰۸-۱۹ OD2ABBDB
۲۰۱۱-۰۸-۲۰ AB2AOHBA
۲۰۱۱-۰۸-۲۱ AH49A1AA
۲۰۱۱-۰۸-۲۲ AAALDADA
۲۰۱۱-۰۸-۲۳ AABL1BBA
۲۰۱۱-۰۸-۲۴ A1BAALAA
۲۰۱۱-۰۸-۲۵ AOD2BABB
۲۰۱۱-۰۸-۲۶ ADAAABBL
۲۰۱۱-۰۸-۲۷ AA1A4LAD
۲۰۱۱-۰۸-۲۸ A9H999BD
۲۰۱۱-۰۸-۲۹ A0ALBA2B
۲۰۱۱-۰۸-۳۰ LAALABAB
۲۰۱۱-۰۸-۳۱ L1OBBOA0
۲۰۱۱-۰۹-۰۱ ۰OALABLA
۲۰۱۱-۰۹-۰۲ LLBL4ABA
۲۰۱۱-۰۹-۰۳ LAAA9DAA
۲۰۱۱-۰۹-۰۴ B9A2BBLA
۲۰۱۱-۰۹-۰۵ BB94LO0B
۲۰۱۱-۰۹-۰۶ ۲BLAAAAL
۲۰۱۱-۰۹-۰۷ ۲AL900LD
۲۰۱۱-۰۹-۰۸ ۱OALO10D
۲۰۱۱-۰۹-۰۹ ۱BBLDAAB
۲۰۱۱-۰۹-۱۰ BA2LBADB
۲۰۱۱-۰۹-۱۱ BC4ALHL0
۲۰۱۱-۰۹-۱۲ OBABA1AL
۲۰۱۱-۰۹-۱۳ ODBA0ADB
۲۰۱۱-۰۹-۱۴ AABAOBL2
۲۰۱۱-۰۹-۱۵ ABD9DBA1
۲۰۱۱-۰۹-۱۶ ALAO1AD1
۲۰۱۱-۰۹-۱۷ A41BALLC
۲۰۱۱-۰۹-۱۸ AA4ALLA9
۲۰۱۱-۰۹-۱۹ AAABABDB
۲۰۱۱-۰۹-۲۰ ADABOABA
۲۰۱۱-۰۹-۲۱ AAOBDBAA
۲۰۱۱-۰۹-۲۲ AB0A2LDA
۲۰۱۱-۰۹-۲۳ ALDCABBA
۲۰۱۱-۰۹-۲۴ AAAOLAAA
۲۰۱۱-۰۹-۲۵ AA1BAHBB
۲۰۱۱-۰۹-۲۶ AAHAB1BL
۲۰۱۱-۰۹-۲۷ B2ALCAAD
۲۰۱۱-۰۹-۲۸ B0OBADBD
۲۰۱۱-۰۹-۲۹ LB0A0L2B
۲۰۱۱-۰۹-۳۰ B0LAO1AB
۲۰۱۱-۱۰-۰۱ AAAL0ALA
۲۰۱۱-۱۰-۰۲ A1OAA0BA
۲۰۱۱-۱۰-۰۳ ۴L02HCAA
۲۰۱۱-۱۰-۰۴ ۴DD4BALA
۲۰۱۱-۱۰-۰۵ HAAALA0B
۲۰۱۱-۱۰-۰۶ ۰B192BAL
۲۰۱۱-۱۰-۰۷ ۰۰۰LAALD
۲۰۱۱-۱۰-۰۸ OAALOL0D
۲۰۱۱-۱۰-۰۹ OAAAABAB
۲۰۱۱-۱۰-۱۰ LLAABBDB
۲۰۱۱-۱۰-۱۱ LDLBLAL0
۲۰۱۱-۱۰-۱۲ BABABLAL
۲۰۱۱-۱۰-۱۳ B9AAABDB
۲۰۱۱-۱۰-۱۴ ۲۰C9OBL2
۲۰۱۱-۱۰-۱۵ ۲BOLAAA1
۲۰۱۱-۱۰-۱۶ ۱ABBBHD1
۲۰۱۱-۱۰-۱۷ ۱AAA11LC
۲۰۱۱-۱۰-۱۸ ۱BBBAAA9
۲۰۱۱-۱۰-۱۹ ۱HAABBDB
۲۰۱۱-۱۰-۲۰ O9AAOHBA
۲۰۱۱-۱۰-۲۱ OBAAA1AA
۲۰۱۱-۱۰-۲۲ AB9CDADA
۲۰۱۱-۱۰-۲۳ AALO1BBA
۲۰۱۱-۱۰-۲۴ AOLBALAA
۲۰۱۱-۱۰-۲۵ ABAABABB
۲۰۱۱-۱۰-۲۶ A42LABBL
۲۰۱۱-۱۰-۲۷ AA4B4LAD
۲۰۱۱-۱۰-۲۸ AAAA99BD
۲۰۱۱-۱۰-۲۹ A1BCBA2B
۲۰۱۱-۱۰-۳۰ AABCABAB
۲۰۱۱-۱۰-۳۱ AOB0BOA0
۲۰۱۱-۱۱-۰۱ ۰LLCABLA
۲۰۱۱-۱۱-۰۲ O4BO4ABA
۲۰۱۱-۱۱-۰۳ LAAB9DAA
۲۰۱۱-۱۱-۰۴ LACABBLA
۲۰۱۱-۱۱-۰۵ B1OBLO0B
۲۰۱۱-۱۱-۰۶ B0BBAAAL
۲۰۱۱-۱۱-۰۷ ۰LAA00LD
۲۰۱۱-۱۱-۰۸ ۰ABCO10D
۲۰۱۱-۱۱-۰۹ LCBODAAB
۲۰۱۱-۱۱-۱۰ ۱AAOBADB
۲۰۱۱-۱۱-۱۱ ۱AAALHL0
۲۰۱۱-۱۱-۱۲ ۱۲۹AA1AL
۲۰۱۱-۱۱-۱۳ C0LL0ADB
۲۰۱۱-۱۱-۱۴ CBLBOBL2
۲۰۱۱-۱۱-۱۵ ۹AAADBA1
۲۰۱۱-۱۱-۱۶ ۹C211AD1
۲۰۱۱-۱۱-۱۷ BL40ALLC
۲۰۱۱-۱۱-۱۸ BDAALLA9
۲۰۱۱-۱۱-۱۹ OA9AABDB
۲۰۱۱-۱۱-۲۰ AHBAOABA
۲۰۱۱-۱۱-۲۱ ABB0DBAA
۲۰۱۱-۱۱-۲۲ AADD2LDA
۲۰۱۱-۱۱-۲۳ A1AAABBA
۲۰۱۱-۱۱-۲۴ AL11LAAA
۲۰۱۱-۱۱-۲۵ ADH0AHBB
۲۰۱۱-۱۱-۲۶ AAAAB1BL
۲۰۱۱-۱۱-۲۷ A9BOCAAD
۲۰۱۱-۱۱-۲۸ A0B0ADBD
۲۰۱۱-۱۱-۲۹ AADD0L2B
۲۰۱۱-۱۱-۳۰ L1DDO1AB
۲۰۱۱-۱۲-۰۱ ۰DADBALA
۲۰۱۱-۱۲-۰۲ LA9AC0BA
۲۰۱۱-۱۲-۰۳ L9L1ACAA
۲۰۱۱-۱۲-۰۴ B0L00ALA
۲۰۱۱-۱۲-۰۵ BBAAAA0B
۲۰۱۱-۱۲-۰۶ ۲ABOHBAL
۲۰۱۱-۱۲-۰۷ ۲OA0BALD
۲۰۱۱-۱۲-۰۸ ۱BADLL0D
۲۰۱۱-۱۲-۰۹ ۱H9A2BAB
۲۰۱۱-۱۲-۱۰ B9BA0BDB
۲۰۱۱-۱۲-۱۱ BBB1AAL0
۲۰۱۱-۱۲-۱۲ OBDH4LAL
۲۰۱۱-۱۲-۱۳ OAAABBDB
۲۰۱۱-۱۲-۱۴ AO2OLBL2
۲۰۱۱-۱۲-۱۵ AB40BAA1
۲۰۱۱-۱۲-۱۶ A4ADAHD1
۲۰۱۱-۱۲-۱۷ AABAO1LC
۲۰۱۱-۱۲-۱۸ AAB1AAA9
۲۰۱۱-۱۲-۱۹ A1DHDBDB
۲۰۱۱-۱۲-۲۰ AADHLHBA
۲۰۱۱-۱۲-۲۱ AOAAB1AA
۲۰۱۱-۱۲-۲۲ AL1BAADA
۲۰۱۱-۱۲-۲۳ A4HB0BBA
۲۰۱۱-۱۲-۲۴ AAADALAA
۲۰۱۱-۱۲-۲۵ AAOADABB
۲۰۱۱-۱۲-۲۶ A2021BBL
۲۰۱۱-۱۲-۲۷ B0D4ALAD
۲۰۱۱-۱۲-۲۸ BLAAB9BD
۲۰۱۱-۱۲-۲۹ LA1BAA2B
۲۰۱۱-۱۲-۳۰ BACBOBAB
۲۰۱۱-۱۲-۳۱ AAOLDOA0

(توجه برای جستجوی دقیق در در متن بالا از کنترل + F می‌توانید استفاده نمایید)

در جلوی تاریخ یک عبارت ۸ حرفی وجود دارد که باید عینا همان را وارد کنید. یعنی حروف بزرگ با شیفت وارد گردند.

در صورت اشتباه وارد کردن خطای Invalid را می‌دهد.

با تشکر از مجتی فرزانه گرداورنده آموزش
هرگونه استفاده از متن فوق لازم به ذکر نام نویسنده و لینک به آن در دانش‌کامپیوتری می‌باشد

نوشته‌های مرتبط

4
دیدگاه بگذارید

avatar
2 تعداد بحث‌ها
2 پاسخ‌های ‌بحث
0 دنبال کنندگان
 
جدیدترین دیدگاه
برترین دیدگاه
3 نویسنده دیدگاه
MMR.GAMEمهردادمحمد امین نویسنده دیدگاه اخیر
  مشترک  
جدیدترین قدیمی‌ترین
اطلاع از
MMR.GAME
مهمان
MMR.GAME

سلام مال من alt + r رو زدم چیزی نیاورد فقط یک حرف در قسمت رمز اضافه شد.

محمد امین
مهمان
محمد امین

سلام.تاریخ برا لپ تاپ من ۲۷٫۶٫۲۰۱۶ هست که شما نداشتید.