اولین سری مسابقات دانش کامپیوتری شروع شد!

اولین سری مسابقات دانش کامپیوتری با ۱۵ سوال در مورد کامپیوتر و موارد مرتبط با آن تهیه شده است که اگر دوست داشتید می توانید دانش کامپیوتری خود را محکی بزنید. البته این سری جایزه ای در مسابقه وجود ندارد ولی با توجه به تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه سعی می شود در سری های بعدی جایزه ناقابلی برای سه نفر اول مسابقه ارائه می شود. در کل مسابقه به دو صورت Quiz و Exam طراحی شده است که کمی با هم تفاوت دارند و در هرکدام دوست دارید…

ادامه مطلب