7 میانبر مفید برای ویندوز 8

7 میانبر مفید برای ویندوز 8 با آمدن ویندوز 8 سایت دانش کامپیوتری 7 میانبر (Shortcut) مفید برای کار کردن با  ویندوز 8 را به شما معرفی می کند.

7 میانبر مفید برای ویندوز 8

Windows Key + X : لیستی همانند منوی قدیمی در ویندوز 7 برای شما می‌آورد.

Windows Key + F : به منوی جست‏‎ و جو می رود. [منوی کامل]

Windows Key + Q : به منوی جست‏‎ و جو می رود. [منوی برنامه ها]

Windows Key + W : به منوی جست‏‎ و جو می رود. [منوی تنظمات]

Windows Key + Comma (,) : حالت مترو و دستکتاپ را عوض می کند.

Windows Key + P : حالت های نمایش تکی و چندتایی را می آورد. [برای کار با مانیتور اضافی و یا پروژکتور]

Windows Key + PrtScn : تصویری از صفحه نمایش و پنجره ها گرفته و به نرم‌افزار Photos App می برد.

نوشته‌های مرتبط

پیام بگذارید