رفع مشکل Unknown Or Invalid Marker در فتوشاپ

فتوشاپ نرم‌افزار قوی برای ویرایش و ایجاد فایل‌های تصویری و عکس می‌باشد ولی برخی اوقات برای بنده نیز این خطای معروف Could not complete your request because an unknown or invalid JPEG marker type found را نمایش می‌دهد: دلیل این خطا اشتباه شدن Extension و پسوند فایل است که اگر انتهای فایل png می‌باشد شما آن را jpeg نمایید و برعکس، اگر jpeg‌ یا jpg بود آن را png‌ نمایید. در صورتی که انهای فایل را نمی‌بینید، یعنی نمایش پسوند برای شما خاموش است و برای فعال کردن آن به…

ادامه مطلب

ترفند فهمیدن اینکه عکس فتوشاپ شده یا نه

برخی اوقات اتفاق می افتد که بدانیم عکسی که داریم با نرم افزارهای ویرایش عکس مانند فتوشاپ بر روی آن کاری صورت گرفته است یا نه؟ بله اکثر شما می دانید که در تب Details موجود در Properties فایل عکس نوشته Photoshop وجود دارد و می توان تشخیص داد، ولی در این دوره و زمانه نرم افزارهای زیادی برای ویرایش Tag عکس ها و فایل های صوتی و تصویری وجود دارند، پس چاره چیست؟ برای دیدن ترفند این کار به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ادامه مطلب