اسلایدهای آموزش و ارائه‌ی JPA Hibernate در Java

اسلایدهای آموزش و ارائه‌ی JPA Hibernate در Java. برای آموزش تکنولوژی‌های برنامه‌نویسی جدید و به‌روز، منابع فارسی زبان کمی داریم. ولی اگر کمی زبان انگلیسی خودتان را تقویت نمایید منابع بی‌شماری در اینترنت وجود دارند که می‌توانند شما را برای این امر یاری نمایند.

ادامه مطلب